Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Skaffa 100 % förnybar el märkt Bra Miljöval

Tillsammans med GodEl är vi på mission att sänka svenska folkets utsläpp. En supersimpel sak som gör stor skillnad är att se över sitt elavtal. GodEl erbjuder endast ett elavtal – alltid med 100 % förnybar el märkt Bra Miljöval, till ett rörligt pris utan vare sig bindningstid eller uppsägningstid.

Med GodEl får du:

  • Miljömärkt och förnybar el
  • Rörligt elavtal med prisgaranti
  • Ett elavtal utan bindningstid eller uppsägningstid
  • Välja vilken välgörenhetsorganisation som får ta del av GodEls vinst

Sedan 2019 mäter och minskar GodEl alla utsläpp i sin värdekedja enligt ISO 14021 – en oberoende standard för klimatneutrala produkter. Dessutom binder de lika mycket utsläpp som värdekedjan genererar, och 10 procent extra, genom tredjepartsgranskade och certifierade projekt som skyddar regnskog och återbeskogar mark.

SJ och GodEl

Hösten 2018 inledde SJ och GodEl ett samarbete för att få fler att upptäcka hur enkelt man kan göra klimatbättre val i vardagen. Vi använder GodEl i de lokaler där vi själva kan påverka val av elbolag, t.ex. på vårt huvudkontor och på våra åkstationer!