Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Friends

Säg HEJ!

Läs mer om vårt samarbete, Friends arbete och Friendsrapporten på denna sida. 

Varför samarbetar SJ och Friends?

SJs samarbete med Stiftelsen Friends startade med vår gemensamma tro på ordet HEJ. För Friends är HEJ symbolen för att se varandra och för att behandla alla människor lika. Det skriver vi på SJ såklart under på och dessutom använder vi ordet HEJ i vårt dagliga arbete när vi möter våra resenärer. Alla borde säga HEJ oftare!

Friends gör ett fantastiskt arbete med att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar bland barn och ungdomar. Det vill vi på SJ stötta eftersom detta stämmer väldigt väl med våra värderingar. SJ vill bidra till ett positivt samhälle på många olika sätt, att med tågresor möjliggöra möten mellan människor är det självklara, och att bidra till att våra barn och ungdomar mår bra tycker vi är självklart. Vi kan också se att våra medlemmar i SJ Prio tycker detta är viktigt, då de varje år skänker ett stort antal poäng som sedan görs om till tågresor. Resor som Friends utbildare använder för att resa ut i landet och besöka skolor, idrottsföreningar och andra platser där barn och ungdomar finns. Vi på SJ är mycket stolta över vårt samarbete med Friends!

 

Om Friends

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning runt om i Sverige. Det är barn som berövas rätten till en trygg uppväxt, barn som går till skolan med oro och ångest. Barn som istället för att fokusera på kunskap och lärande behöver oroas för vad som ska ske på rasten, i omklädningsrummet eller på nätet. Barn som i vissa fall mår så dåligt at de väljer att ta sina egna liv.

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning och diskriminering. Det gör de genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar, samt genom att driva opinion för att ska förändring på samhällsnivå.

Varje år möter och utbildar Friends 10-tusentals lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning. Deras metod går ut på att samla tillgänglig kunskap inom forsknings- och skolvärlden och att generera ny forskning genom samarbeten med universitet. Genom att paketera kunskapen i utbildningar ger de skolor, idrottsföreningar och förskolor tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar. Samtidigt bedriver Friends opinionsbildning för att synliggöra mobbning och dess konsekvenser med syfte att lyfta frågan högt på den politiska dagordningen.

Friends samarbetar med flera universitet för att säkra deras metodutveckling och utbildningar. Sedan 2013 har organisationen även ett internationellt ben i och med grundandet av Friends International Center Against Bullying.

 

Vill du stötta Friends?

Friends har 90-konto tilldelat av Svensk insamlingskontroll och drivs helt utan statliga bidrag. Det innebär att det stöd som kommer från privatpersoner och företag är otroligt viktigt för att Friends arbete ska leva vidare ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar. Var med och stöd Friends du också. Tillsammans gör vi skillnad!

Friendsrapporten 2019 – Ensamma elever mer utsatta för mobbning

Nästan var fjärde elev i årskurs 3–9 känner sig ensam i skolan och är i mycket högre grad utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har dessutom lågt förtroende för vuxenvärlden och menar att det inte finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade.

Detta visar ny statistik från vår samarbetspartner @Stiftelsen Friends som vi är stolt partner till och som i dag, den 15 augusti, ger den årligen återkommande Friendsrapporten.

Läs mer om rapporten och ensamhetens konsekvenser på friends.se/friendsrapporten2019

Friends