Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Klimatsmart resande

Framtidens sätt att resa

En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka.

Läs här hur vi har räknat

Nu när många söker en lösning på hur vi skall ställa om för en mer hållbar framtid, är vi redan där.

Vi är det för att vi är så dramatiskt mycket mer klimatsmarta än något annat alternativ. En enda flygresa Stockholm–Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka.

Vi är det för att vi drivs med el (från vatten och vind). Det som bilindustrin nu försöker göra – och kanske lyckas med på sikt – har alltid funnits hos oss.

Och vi är det för att vi reser tillsammans. Ingen människa kan göra skillnad på riktigt på egen hand. Men tillsammans gör vi det.

Så sluta inte resa!

Tror du som vi att vi skapar ett bättre samhälle ju fler nya platser och människor vi möter, kan du faktiskt fortsätta göra det utan att äventyra framtiden för kommande generationer.

För tåget är det bästa sättet att resa, om vi vill ta oss in i framtiden utan att skada den.

Så klimatsmart är tåget

Du kan promenera, cykla eller segla, men vill du komma snabbare fram och fortfarande vara klimatsmart är tåget ett bra alternativ. Du behöver resa hela 40 000 gånger mellan Stockholm och Göteborg med tåg för att orsaka samma koldioxidutsläpp som från en flygresa. En tågresenär på sträckan är alltså 40 000 gånger mer klimatsmart än en flygresenär. Tågresan är också cirka 20 000 gånger mer klimatsmart än en genomsnittlig bilresa med två personer i bilen.

Hur mycket koldioxid orsakar en tågresa?

SJ köper bara el från förnybara källor. Eftersom vi kör på el orsakar själva trafiken inga utsläpp, utan koldioxiden blir till när elen vi förbrukar produceras. Koldioxidbelastning för SJs tåg blir då 0,0033 gram per personkilometer i ett X 2000-tåg vid medelbeläggning.

Hur mycket släpper andra ut?

Låt oss jämföra sträckan Stockholm–Göteborg. En tågresa med X 2000 med medelbeläggning orsakar 1,5 gram koldioxidutsläpp per person. Är ni två som reser i en genomsnittlig ny bil har den släppt ut 29 kilo koldioxid per person när ni kommer fram. En flygresa på samma sträcka orsakar utsläpp av 59 kilo koldioxid per flygresenär.

100 % förnybar energi gör SJs tåg klimatsmarta

SJ köper bara el från förnybara källor och det är bland annat därför det är klimatsmart att resa med oss. All el kommer från vind och vatten. 50 procent av elen är dessutom märkt med Bra Miljöval, som ställer ytterligare krav på elproduktionen, till exempel att inte torrlägga vattendrag och att bygga vattenpassager för fisk och vattenlevande arter.

Miljökalkylen

Dra i reglaget för att se hur stor miljöpåverkan olika färdmedel har:

0.002 mil

Tåg
Card image cap
0.002 kg CO2

Buss

Buss
15 kg CO2

Bil

Bil
31 kg CO2

Formeln för vår miljökalkyl

Antal mil * 10 (för att konvertera till km) * antal gram CO2 per km * 0.001 (för att konvertera till kg). Längre ner på denna sida hittar du källorna för våra siffror.

Tåg

Antal kg koldioxid per mil räknas enligt: Antal mil * 10 * 0.0033 * 0.001
Om antal mil är mindre än 2 avrundas svaret till 5 decimaler.
Om antal mil är 2 eller mer men mindre än 16 avrundas svaret till 4 decimaler.
Om antal mil är 16 eller mer avrundas svaret till 3 decimaler.

Buss

Antal kilo koldioxid per mil räknas enligt: Antal mil * 10 * 30 * 0.001
Om antal mil är mindre än 2 avrundas svaret till 1 decimal.
Om antal mil är 2 eller mer avrundas svaret till heltal.

Bil

Antal kilo koldioxid per mil räknas enligt: Antal mil * 10 * 122 * 0.001
Svaret avrundas alltid till hela mil.

Hur långt kan ett tåg rulla?

Det finns många sträckor i vårt avlånga land där SJs lokförare låter sina tåg rulla, alltså utan att föraren använder motorerna till att driva tåget framåt. Att rulla sex mil med ett tåg är ingen konst, säger många av våra förare! Om avgångsorten dessutom ligger högre än ankomstorten går det att rulla över tio mil. Här är några sträckor där SJs lokförare, när omständigheterna tillåter det, låter tågen rulla helt av egen kraft:

  • Nässjö–Mjölby, 8,5 mil
  • Malmsjön-Stockholm, 5 mil
  • Falköping–Göteborg, 12 mil
  • Södertälje–Stockholm, 4 mil
  • Vårgårda–Göteborg, 7 mil
  • Floby–Göteborg, 10 mil
  • Sösdala–Lund, 5 mil
  • Nässjö–Alvesta, 8 mil
Två resenärer ombord på snabbtåget

Se hur klimatsmarta dina resor är

Som SJ Prio-medlem får du regelbundet en rapport över hur klimatsmart ditt resande har varit och hur mycket koldioxid du sparat jämfört med om du hade tagit bilen eller flyget. Om du har SJs mobilapp så får du också efter varje resa, i resvyn, reda på hur mycket koldioxid du har sparat.

Att resa med tåg är energieffektivt

I ett tåg reser vi många tillsammans. Det innebär att tågresan blir mycket energieffektiv per person. Dessutom drivs tågen framåt av elmotorer som har hög verkningsgrad jämfört med bensin- och dieselmotorer. Elmotorn utnyttjar mer av energin och en mindre del går till spillo, som till exempel värme, jämfört med bensin- och dieselmotorer.

Att tåget är smalt och långt innebär också att luftmotståndet blir mindre jämfört med ett fordon som är bredare och kortare.

30 mil på 1 gram koldioxid

Tågresenären kommer 30 mil på bara 1 grams utsläpp av koldioxid. Tar du bilen kan du knappt lämna garageuppfarten. Bilen kommer att stanna efter 16 meter och flygplanet kan knappt starta sina motorer.

KRAV-certifierad bistro på SJs tåg

Bistron på SJs snabbtåg är KRAV-certifierad på nivå 1 (av 3). I utbudet finns flera ekologiska alternativ, bland annat från restaurangen Kalf & Hansen. 2018 belönades samarbetet mellan SJ och Kalf & Hansen för "Årets briljanta idé" av Fast Food Awards.

Så har vi räknat:

SJ köper 100 % förnybar el från vattenkraft, varav 50 % dessutom är märkt med Bra Miljöval, vilket ställer högre miljökrav på elproduktionen. Våra resor har varit Bra Miljöval-märkta i över 20 år.

I våra beräkningar utgår vi ifrån den el vi köper, alltså el från förnybar källa (vattenkraft). Detta är i enlighet med de internationella standarder som anger hur man ska räkna på utsläpp från transporter, till exempel EN 16258 eller Greenhouse Gas Protocol.

Energianvändning tåg:

0,055 kWh/personkilometer. Siffran avser X 2000-tåg, medelbeläggning.
Källa: SJ (mätningar i verklig trafik).

Koldioxidutsläpp från produktion av vattenkraftsel:

0,059 gram CO2/kWh. Siffran inkluderar förluster i allmänna elnätet och i bannätet.
Källa: Vattenfall EPD 2018 (Environmental Product Declaration) för produktion av vattenkraftsel.

0,055*0,059 = 0,0033 gram CO2/personkilometer. Tågsträckan Stockholm–Göteborg är 455 km.
0,0033 gram CO2/personkilometer = 1,5 gram CO2 för en tågresa Stockholm–Göteborg.

Koldioxidutsläpp flyg:

59 kg CO2 för en flygresa Stockholm Bromma–Göteborg Landvetter.
Källa: SAS Emission Calculator.

Koldioxidutsläpp bil:

1 person i bilen: 122 gram CO2/km
2 personer i bilen: 61 gram CO2/km
Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2018.

Vill du veta mer?

Mejla till miljo@sj.se

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete