Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Res klimatsmart med SJ

Att välja tåget är ett enkelt sätt att minska din påverkan på klimatet och miljön. SJ köper 100 % förnybar el från vattenkraft, varav 50 % dessutom är märkt med Bra Miljöval, vilket ställer högre miljökrav på elproduktionen. Våra resor har varit märkta med Bra miljöval sedan 1994 och tåget är fortfarande framtidens sätt att resa.

Så klimatsmarta är dina resor

Som SJ Prio-medlem får du regelbundet en rapport över hur klimatsmart ditt resande har varit och hur mycket koldioxid du sparat jämfört med om du hade tagit bilen eller flyget.

Klimatkalkylen

Dra i reglaget för att se hur stort koldioxidutsläpp en resa med olika färdmedel ger:

20 mil

Tåg
Card image cap
0,085 kg CO2e

Buss

Buss
3 kg CO2

Bil

Bil
7 kg CO2

Längre ner på denna sida hittar du källorna till indata i kalkylen.

100 % förnybar energi gör SJ-tågen klimatsmarta

SJ köper bara el från förnybara källor och det är bland annat därför det är klimatsmart att resa med oss. All el kommer från vind och vatten. 50 procent av elen är dessutom märkt med Bra Miljöval, som ställer ytterligare krav på elproduktionen, till exempel att inte torrlägga vattendrag och att bygga vattenpassager för fisk och vattenlevande arter.

Att resa med tåg är energieffektivt

I ett tåg reser vi många tillsammans. Det innebär att tågresan blir mycket energieffektiv per person. Dessutom drivs tågen framåt av elmotorer som har hög verkningsgrad jämfört med bensin- och dieselmotorer. Elmotorn utnyttjar mer av energin och en mindre del går till spillo, som till exempel värme, jämfört med bensin- och dieselmotorer.

Att tåget är smalt och långt innebär också att luftmotståndet blir mindre jämfört med ett fordon som är bredare och kortare.

Ekomat i bistron ombord

I vårt bistroutbud finns flera ekologiska alternativ, bland annat från restaurangen Kalf & Hansen. Kalf & Hansen utgår alltid från säsongens råvaror när de komponerar sina rätter och nästan allt är dessutom närproducerat.

2018 belönades samarbetet mellan SJ och Kalf & Hansen för "Årets briljanta idé" av Fast Food Awards.

Hur långt kan ett tåg rulla?

Det finns många sträckor i vårt avlånga land där SJs lokförare låter sina tåg rulla, alltså utan att föraren använder motorerna till att driva tåget framåt. Att rulla sex mil med ett tåg är ingen konst, säger många av våra förare! Om avgångsorten dessutom ligger högre än ankomstorten går det att rulla över tio mil. I rutan ser du några sträckor där SJs lokförare, när omständigheterna tillåter det, låter tågen rulla helt av egen kraft.

  • Nässjö–Mjölby, 8,5 mil
  • Malmsjön-Stockholm, 5 mil
  • Falköping–Göteborg, 12 mil
  • Södertälje–Stockholm, 4 mil
  • Vårgårda–Göteborg, 7 mil
  • Floby–Göteborg, 10 mil
  • Sösdala–Lund, 5 mil
  • Nässjö–Alvesta, 8 mil

Källor till data och jämförelser:

I våra beräkningar utgår vi ifrån den el vi köper, alltså el från förnybar källa (vattenkraft). Detta är i enlighet med de internationella standarder som anger hur man ska räkna på utsläpp från transporter, till exempel ISO 14083:2023 och Greenhouse Gas Protocol.

Energianvändning och koldioxidutsläpp tåg:

0,073 kWh/personkilometer. Siffran avser genomsnittlig energianvändning för hela SJs flotta baserat på medelbeläggning.
0,061 kWh/personkilometer. Siffran avser genomsnittlig energianvändning för X 2000 baserat på medelbeläggning.
0,104 kWh/personkilometer. Siffran avser genomsnittlig energianvändning för SJ EuroNight baserat på medelbeläggning.
Källa: SJ (mätningar i verklig trafik 2022)

5,073 gram CO2e/kWh. Siffran inkluderar förluster i allmänna elnätet och i bannätet.
Källa: Vattenfall EPD 2021 (Environmental Product Declaration) för produktion och distribution av vattenkraftsel.

0,424 gram CO2e/personkilometer med genomsnittligt SJ-tåg. Siffran baseras på ovan data och inkluderar även genomsnittligt köldmedieläckage baserat på data från 2022.
0,338 gram CO2e/personkilometer med X 2000-tåg. Siffran baseras på ovan data och inkluderar även inkluderar genomsnittligt köldmedieläckage baserat på data från 2022.
0,527 gram CO2e/personkilometer med SJ EuroNight-tåg. Siffran baseras på ovan data.

Koldioxidutsläpp flyg:

90 gram CO2/personkilometer
Källa: SAS Annual and sustainability report – fiscal year 2022

Koldioxidutsläpp bil:

1 person i bilen: 66 gram CO2/km
2 personer i bilen: 33 gram CO2/km
Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2022

Koldioxidutsläpp buss:

16 gram CO2/personkilometer
Källa: Sveriges Bussföretag, Rapport Växthusgasutsläpp från kommersiell busstrafik, 2019 års data

Vill du veta mer?

Mejla till miljo@sj.se

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete