Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Trafiksäkerhetshandläggare

Att jobba som trafiksäkerhetshandläggare hos SJ

Signe Rasmuson Hagström, trafiksäkerhetshandläggare sedan 2015

"Att vara både stöttande och granskande"

– Min roll som trafiksäkerhetshandläggare är både stöttande och granskande och innebär att hantera breda frågeställningar. Det är till exempel intressant att delta i diskussionerna kring de utmaningar som finns i våra fordons livscykel, från nyanskaffning till moderniserings- och upprustningsprojekt av äldre fordon.  

Som trafiksäkerhetshandläggare arbetar Signe främst med teknisk riskhantering, säkerhetsstyrning och godkännandeprocesser i fordonsprojekt samt EU-regler.   

– Jag är också kursledare för en utbildning om riskhantering. Det är roligt att träffa kursdeltagare från hela SJ och dela erfarenheter kring hur vi arbetar med att minimera risk i alla led.  

SJ bedriver gränsöverskridande trafik till både Danmark och Norge vilket innebär att det är viktigt att ha ett gott samarbete med myndigheterna i de skandinaviska grannländerna. Tillsammans med  kollegorna inom trafiksäkerhetsområdet följer Signe med vad som händer med nationella regler och tolkningar av krav.   

– Det bästa med mitt arbete är att jag alltid får lära mig nya saker, och att jag får vara med på ett hörn i många delar av SJs verksamhet.  

På regelsidan styrs mycket av krav från EU. Det är ett komplext område där stora förändringar genomförs de kommande åren.  

–  Jag gillar också att SJ har en så konkret verksamhet. Efter en kort promenad från SJs huvudkontor är jag på Centralen i Stockholm och kan åka med ett av de fordon jag för närvarande arbetar med.   

Signes drömkollega är en person som är nyfiken, bra på att lyssna och att beskriva sina tankegångar. Det får gärna vara en person som kommer från järnvägsbranschen med sin unika profil. 

 – Att ha ett brinnande engagemang för trafiksäkerhet är givetvis också en fördel! 

Signe Rasmussen

Signe Rasmuson Hagström jobbar som trafiksäkerhetshandläggare på SJ