Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Victor Bodin

Industriell ekonomi, Lunds tekniska högskola

År 2015 tog Victor Bodin examen från Lunds tekniska högskola där han studerade Industriell ekonomi. Samma höst började han som trainee på SJ. Idag arbetar Victor som BICC manager på SJ.

Hur kom du i kontakt med SJ och vad var din relation till SJ innan traineetiden?
Jag besökte studentmässan i Lund och till en början var min ambition att leta exjobb. På studentmässan träffade jag Christoffer Löfquist (f.d. trainee) och blev inbjuden till SJs studentmingel. Tidigare hade jag inte haft SJ i åtanke som en potentiell arbetsgivare, men efter studentminglet blev jag mycket positivt överraskad och kände att SJs traineeprogram var helt rätt för mig.

Hur är traineeprogrammet upplagt?
Jag har fått vara på flera placeringar under kortare perioder, ungefär tre-sex veckor vardera. På så sätt har jag kommit i kontakt med många personer på SJs olika avdelningar och fått en omfattande bild av de arbetsroller som finns inom företaget. Just nu är jag på avdelning Fordon. Det är stor variation i arbetsuppgifterna och jag har fått ta del av många olika uppdrag: alltifrån att ta in en konsultfirma till att hjälpa till med ekonomiuppföljning och definiera mätetal. För inte så länge sedan fick jag åka till Schweiz och för att följa arbetet med X2-Upgrade som delvis sker där nere.

Vad har du haft nytta av från din utbildning?
Jag har haft användning av problemlösningsförmågan, det analytiska tänkandet och förståelsen för mekanik och fysik. Dessa kunskaper har gett mig en ökad förmåga till att sätta mig in i nya sammanhang.

Hur har du utvecklats under din traineetid? Hur ser du på tiden efter traineeåret?
Jag har fått insikt i hur saker och ting faktiskt fungerar på en arbetsplats och har haft möjligheten att ta stort eget ansvar. Det finns struktur och konkreta processer, samtidigt som det är upp till en själv hur man tar sig fram i olika situationer. 

Planen är absolut att fortsätta på SJ efter traineeåret. Jag har samlat på mig massor av olika intryck och erfarenheter från respektive placering, och nu är jag redo att sätta mig in i en specifik avdelning under en längre period. Jag ser fram emot att tillämpa de kunskaper jag har fått med mig från traineeåret.

Vilken typ av personlighet och utbildning har den som söker sig till SJ? Vad är ditt bästa tips till studenter på jakt efter drömjobbet?
Det finns alla möjliga sorters personligheter på SJ! Jag tror på en social, ödmjuk, öppen och samtidigt driven person. Den utbildning som efterfrågas för traineeprogrammet på SJ varierar från år till år, men i stort sett en generalistutbildning. Som student är det lätt att ha föreställningar om vilka yrkesval som är ”inne” och ’’inte inne’’. Det finns ibland en viss hets över att skaffa sig ett eftertraktat internship, jobba extra under studieperioden och utöver det ha ett aktivt studentliv. Detta tror jag man bör ifrågasätta för att komma fram till det man själv verkligen vill. Det allra viktigaste är att man trivs med det man gör!