Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Stina Axi

Industriell ekonomi, Linköpings universitet

Stina Axi är civilingenjör i Industriell ekonomi internationell från Linköpings universitet med examen 2014. Hon hittade SJs annons på Traineeguiden och beskrivningen av jobbet matchade perfekt men hon var först skeptisk till om företaget var rätt. Under rekryteringsprocessen stod det dock klart att den bild hon haft av SJ inte alls var den hon nu fick se, så valet blev självklart.

Vad var det som fick dig att söka trainee hos SJ?
– Jag ville ha ett jobb där det fanns en stor bredd i arbetsuppgifterna och där jag skulle få chans att pröva på många olika saker. Därför stod valet mellan trainee eller konsult, men när jag såg annonsen om SJs traineeprogram var det inte direkt ett självklart val. Jag hade en negativ bild av företaget utifrån medias rapportering, men gav det en chans och blev väldigt positivt överraskad. Under rekryteringsprocessen såg jag att stämningen var superhärlig, det fanns ett driv och spännande utmaningar! Det tillsammans med det varierade arbetet och att SJ verkligen är en viktig del i många personers vardag gjorde traineeprogrammet till en ”perfect match”!

Vad har varit det roligaste och mest lärorika under ditt traineeår? 
– Variationen i arbetet! Att få träffa många olika människor, få chansen att se olika delar av företaget, bygga nätverk och få en förståelse för hur hela företaget fungerar och samverkar. Det som jag främst lärde mig under traineeåret var den sociala delen. Helt enkelt att kunna förstå människor från olika divisioner, med olika perspektiv och erfarenheter och utifrån det förstå vad som driver olika parter i diskussioner och hur vi lättast kommer framåt.

Vad gör du nu på SJ?
– Efter traineeåret jobbade jag i en roll som Customer Market Manager med uppdraget att öka resandet med SJ hos studenter, ungdomar och pensionärer. Därefter jobbade jag i en roll som tillförordnad teamchef för Pricing-teamet och sista 1,5 året som Ansvarig kunderbjudande i den kommersiella trafiken. I den sist nämnda rollen har jag varit projektledare både inom digital utveckling på sj.se och SJ App, projektledare för nya arbetssätt ombord, jobbat i upphandlingsprojekt och även som produktägare för nya koncept ombord uppgraderade X2000.

Vad känner du att du har haft för nytta av din utbildning och traineetiden i ditt arbete idag?
- Från traineetiden har jag fått med mig en bra förståelse för företaget, eftersom jag har sett samma problemställningar från olika divisioner och perspektiv. Jag har också fått med mig vikten av att prioritera och se vad som är viktigast just nu. Från utbildningen har jag främst haft nytta av nätverket av kloka människor, att kunna se samband, problemlösningsförmågan och att kunna strukturera mycket information.

Vad är ditt bästa tips till studenter på jakt efter drömjobbet/trainee?
- Fundera på vad som är viktigt för att du ska trivas på ett företag. För mig är det stämningen, drivet och att företaget gör något som är hållbart och viktigt på riktigt. Våga testa på allt möjligt och ge dig in på områden som du inte kan något om! På SJ är det bra att vara nyfiken, tycka om att träffa människor och inte vara är rädd för att hugga i.

Stina Axi