Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Markus Holfve

Handelshögskolan, Göteborg , Copenhagen Bussines School och Bocconi University

Med sina meriterande examina var Markus Holfve en av de två första traineerna på SJ. Markus började med att ta en kandidatexamen i företagsekonomi på handelshögskolan i Göteborg, han fortsatte med att ta en masterexamen i Management och Innovation and business development från Copenhagen Bussines School och tog slutligen sin andra masterexamen i Economics and Managment and Innovation and Technology från Bocconi University. Därefter blev han trainee på SJ. 

Hur kom det sig att du ville bli trainee på SJ?
Som många andra stod jag och vägde mellan trainee, konsultbolag eller start-up. Men jag kände att trainee var ett unikt sätt att få lära sig så mycket som möjligt, under så kort tid, om att jobba i och navigera stora bolag. Jag letade efter ett traineeprogram där man endast tog in fåtalet trainees för att ha möjligheten att påverka mitt program. Jag hittade SJs traineeprogram på traineeguiden och valde att söka.

Hur var traineeprogrammet upplagt?
Det var en rotation klar de första tre månaderna. Sedan fick jag tillsammans med HR själv utforma vad jag ville att programmet skulle riktas mot. Jag hamnade snabbt under försäljning och hittade medarbetare och chefer som jag trivdes bra med och gärna ville jobba med efter min traineetid. 

Vad har du tagit med dig från din traineetid?
Nätverket jag har fått är helt otroligt. Eftersom man roterar känner man minst en på varje avdelning, man vet vem man skall leta efter och vem ens olika frågor berör. Jag har också vidareutvecklat kunskaper jag fått från min studietid, exempelvis analys och att hålla presentationer och lyckas nå ut med budskapet man försöker förmedla.

Markus Holfve