Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Karolina Lindén

Industriell ekonomi, Lunds universitet

Vad gjorde du innan du började traineeprogrammet på SJ?

Jag hade fyra år mellan att jag tog studenten och började läsa till civilingenjör. Under den tiden gjorde jag lumpen, tog en examen i arabiska och arbetade på UD. Jag har tjänstgjort på Sveriges ambassad i Sudan ett år och kortare perioder i Bolivia, Argentina, Iran och Saudiarabien.

Hur kom det sig att du valde Traineeprogrammet på SJ?
SJ är en varm och mänsklig arbetsplats med hög ambitionsnivå, en ganska sällsynt kombination. Traineeprogrammet är dessutom perfekt för mig. Men i grund och botten handlar det om att tågtrafiken är samhällsbärande och påverkar människors liv varje dag. För att den ska gå ihop krävs att tekniken går hand i hand med övriga samhället och den politik som förs. Det gör verksamheten komplex och spännande.

Hur har du haft nytta av dina tidigare erfarenheter?
Jag har alltid sökt mig till jobb som kräver en förmåga att hålla många bollar i luften, göra kloka bedömningar och samarbeta med andra. De färdigheter som det har gett har jag nytta av hela tiden, oavsett om det handlar om att leverera hela rena säkra tåg i tid eller prata med studenter om SJ. 

Vad har du för tips till studenter som söker traineejobbet?
SJ är ett schysst bolag där vi tar hand om varandra. Du behöver inte brösta upp dig eller vara orolig att vi ska sätta dig på plats. Släng iväg ett mejl om du undrar något, vi svarar gärna. Det enda no-no jag kan tänka på är att inte respektera deadlines, punktlighet är liksom vår grej.