Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Vill du vara en del av Sveriges mest expansiva fordonsteam?

SJs fordonsdivision befinner sig i ett spännande skede av intensiv förnyelse där vi utvecklar vår verksamhet och investerar i fordonsflottan:

  • Vi utökar fordonsflottan med två nya fordonstyper: nya snabbtåg (250 km/h) och nya regionaltåg, för att möta den ökade efterfrågan på tågresor.
  • Vi upprustar befintliga fordonsflottor för att förlänga livslängden. Vi utvecklar fordonen och våra processer för att möta ökade kundkrav på punktlighet, renhet och komfort.
  • Vi säkerställer kapacitet för dagligt och tekniskt underhåll av våra fordon. Vi utvecklar system och arbetsmetoder för logistik, planering och produktion i depåer och verkstäder.
  • Vi utvecklar förmågan att samla data från fordon och detektorer för analys, planering och införande av tillståndsbaserat underhåll. Vi skapar beslutsverktyg i nära samarbete med vår IT-division.

Division Fordon ansvarar för förvaltning och utveckling av SJs fordonsflotta samt för produktion av dagligt och tekniskt underhåll. Vi behöver medarbetare med akademisk utbildning med flera olika inriktningar. Bland annat inom el och elektronik, styr- och reglersystem, maskin/mekanik/mekatronik, data/optimering/informationsanalys, teknisk information, logistik och produktionsteknik, projektledning och riskhantering.

Du kommer att ingå i en kompetent, stolt och framtidsinriktad verksamhet med många erfarna och generösa kollegor. Tillsammans skapar ni framgång för dig och ditt team. Vill du göra en insats för vårt samhälle genom att vara med och bygga upp förutsättningar för en bra kollektivtrafiklösning för framtiden, så finns möjligheten hos oss.

SJs främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa med oss. En hållbar resa handlar om mer än bara miljö. Vi är framtidens sätt att resa och vi vill vara bäst på att tillgodose kundernas behov och agerar därför med ett brett samhällsperspektiv. Som hållbar tågoperatör går socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar hand i hand.

Andrea Persson, teamchef för X 2000

”Jag får se resultaten, från lösning och hela vägen ut till kund”

Andrea är teamchef för X 2000, en av SJs fordonsflottor. För att passa in på Andreas avdelning gäller det att vara nyfiken, intresserad av teknik och lyhörd för hur tekniken fungerar och används av kunderna, medarbetarna och vid underhåll i depåerna/verkstäderna.

Erik Magni Vinberg, fordonsingenjör på SJ

"Jag får chansen att ta del av ny teknik"

Erik jobbar som fordonsingenjör hos oss på SJ. Det bästa med att vara fordonsingenjör, enligt Erik, är att han får vara med och ta del av ny teknik och även vara med och påverka hur den kommer att användas på SJ.