Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Internship

SJ tar varje år in studenter för att göra internship eller praktik i vår verksamhet.

Ett internship, eller en praktikperiod, innebär att en student vid ett universitet eller högskola deltar i arbetet här på SJ i syftet att få en bild av hur det är att arbeta hos oss, praktisera sina kunskaper och lära inför arbetslivet. En särskild arbetsuppgift eller ett projekt är knutet till internshipet.

Vi utlyser internships löpande, men de flesta sker under vårterminen. Ett internship kan vara mellan 2 och 12 månader. Tillgängliga internship finns att söka under fliken ”Lediga jobb”. Där finns även krav på utbildning och internshipets inriktning beskrivet.

Internshipet är avlönat med anställning hos SJ. Om det behövs för uppdraget tillhandahåller SJ nödvändiga tågbiljetter.