Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Examensarbete hos SJ

SJ tar varje år emot studenter som gör examensarbete eller skriver uppsats.

Tåg är framtidens transportmedel och det har aldrig varit populärare än vad det är idag. För att fortsätta vara Sveriges ledande aktör inom persontrafik står vi inför många spännande utmaningar. Hos SJ har du chansen att skriva ditt examenarbete på ett av Sveriges mest hållbara reseföretag!

Att skriva examensarbete hos SJ ger dig en möjlighet att få en inblick i aktuella utmaningar som SJ står inför, och samtidigt medverka till fördjupad kunskap inom ett av våra verksamhetsområden. Vi ser att studenter som gör sitt examensarbete hos oss bidrar med många nya sätt att se och lösa utmaningar samt direkt affärsnytta för SJ.

Vilka examensarbeten som ges varierar beroende på aktuella projekt och utmaningar som finns. När vi har färdiga frågeställningar som vi behöver belysa genom examensarbete annonseras dessa via vår hemsida, men vi tar även emot egna förslag på frågeställningar från studenter.

Tidigare examensarbeten har till exempel fokuserats kring Optimering av spårplaner, Energieffektivisering av höghastighetståg, Tillämpning av Sex Sigma & DMAIC i tjänstesektor, Optimering mellan tim- och fastanställda, Trafikinformationsflöden mellan SJ och kund, Reservdelar, Kundinsikt och Ersättningstrafik.

Färdiga frågeställningar annonseras på vår jobbsida:

Två som gjort sitt examensarbete hos oss på SJ

Juliana skriver sitt examensarbete på SJs Trafikledning och läser sin sista termin på Civilingenjörsprogrammet i Design och Produktutveckling på Linköpings universitet. Hennes examensarbete syftar till att identifiera förbättringar i kommunikationen, som till exempel informationsflödet av trafikdata, samt att identifiera nya gränssnitt och krav på samarbetsprocesser mellan berörda aktörer.

Jacob skriver sitt examensarbete på SJs Fordonsavdelning och läser just nu farkostteknik med mastersprogram inom tillämpad matematik och optimering på Kungliga Tekniska Högskolan. Utöver optimeringskurser har han läst en del statistik. Examensarbetet syftar till att genom statistisk analys förutse olika typer av hjulskador på X2-fordon med längre framförhållning än vad som görs idag. Baserat på denna statistiska analys ska en optimeringsmodell tas fram för en optimal beslutsprocess. Syftet med arbetet är att minska antalet inställda avgångar orsakade av underhållsarbete som måste utföras för att fordonet ska vara trafikdugligt.