Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Examensarbete

SJ tar varje år emot studenter som gör examensarbete eller uppsats.

Examensarbetet görs av en till två personer och pågår mellan 10 och 20 veckor. Tanken är att du som student ska få använda dina kunskaper i praktiken, bidra till att lösa ett SJ-relevant problem och samtidigt hålla akademisk nivå. Tidigare examensarbeten har till exempel handlat om tekniskt underhåll, kvalitet, kundnöjdhet, logistik och punktlighet.

Vi utlyser dels egna exjobb som SJ sett behov av, men försöker också att, i samråd med intresserade studenter, hitta relevanta frågeställningar att arbeta med. Tillgängliga exjobb att söka finns under fliken Lediga jobb

Under 2018 gavs examensarbeten under vårterminen. Exjobbet är i grunden obetalt. Som en uppskattande gest utbetalar SJ ett engångsbelopp vid godkänt examensarbete till varje exjobbskandidat.