Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Christoffer Löfquist

Industriell ekonomi, Lunds universitet

Efter sin civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi på Lunds universitet sökte och antogs Christoffer Löfquist till traineeprogrammet på SJ. Tre och ett halvt år senare är han chef för fem personer i gruppen SJ Biz utveckling och support. Gruppen ansvarar för SJs digitala företagskunder, utveckling av digitala tjänster för samtliga företagskunder och för utveckling av SJs företagserbjudande.

Varför sökte du som trainee på SJ?
- Jag hittade tjänsten på traineeguiden och jag var bekant med varumärket. Jag hade däremot inte bestämt mig helt för att gå ett traineeprogram, utan valde mellan det och att jobba som konsult. Jag pratade med vänner som var konsulter som ändå rekommenderade mig att bli trainee på SJ, eftersom att vara trainee på ett stort bolag är en unik chans man inte får igen.

Vad var det bästa med att vara trainee?
- Det bästa med traineetiden var att man får en bra inblick i hela verksamheten, man får jobba med olika människor på olika avdelningar och skapa ett stort nätverk. Vilket blir möjligt tack vare programmets upplägg, med 6-8 rotationer och för att SJ är ett stort bolag, där man snabbt lär känna många människor på olika delar av företaget.

Vad har du för nytta av att ha varit trainee på SJ?
- Man vet vem man ska vända sig till i olika frågor och man har koll på vilka som leder och arbetar i nya projekt. Här på SJ tar man sig tid att hjälpa varandra, chefer som medarbetare, någonting jag tycker är väldigt värdefullt i vårt företag. Det gör det lätt att komma in och börja jobba som nyanställd trainee.

Vad har du för råd till kommande traineer?
- Var inte rädd för att visa framfötterna och ta vara på tiden. Var driven och ödmjuk, på SJ finns mycket kompetens och kunskap som man kan dra nytta av samtidigt som man behöver våga utmana och driva frågor framåt. Hitta en balansgång däremellan och inse att alla delar är viktiga.

Christoffer Löfquist