Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Trainee

Angelina Grönros

Industriell ekonomi på Linköpings Universitet med examen inom energiteknik och marknadsföring.

Angelina Grönros är 25 år gammal och född samt uppvuxen i Stockholm. På fritiden spenderar hon gärna tid i naturen, ägnas sig åt yoga och tar gärna en fika så fort tillfället kommer.

Hur kommer det sig att du sökte till SJ?
Jag har alltid haft en positiv uppfattning om SJ tack vare mina resor mellan Linköping och Stockholm, men det var först efter att jag deltog i en inspirationsföreläsning som SJ hade på Linköpings universitet, som jag blev motiverad att söka jobb här.

Jag var givetvis medveten om tågets miljövänliga fördelar jämfört med andra transportsätt, men fick under föreläsningen en djupare insikt kring vilken skillnad det egentligen gör att välja tåget. Dessutom blev jag imponerad av SJs stora fokus på digitalisering. Dessa två aspekter kändes både spännande och relevanta i ett framtidsperspektiv.

Hur kommer det sig att du valde just SJs Traineeprogram?
Möjligheten att rotera genom olika avdelningar under året och på så sätt få en bred bild av organisationen tilltalade mig. Detta innebär även att jag på ett naturligt sätt kommer att träffa och lära känna många olika människor, vilket alltid är kul!

Dessutom är det extra förmånligt att programmet är skräddarsytt efter min utbildningsbakgrund, då jag får möjlighet att arbeta inom områden som jag tycker är spännande. Att få en egen mentor som jag har möjlighet att dela och diskutera tankar med, kändes också väldigt givande och betryggande, speciellt i början av yrkeslivet.

Hur är det att jobba på SJ?
Stämningen på jobbet är bättre än vad jag hade förväntat mig! Kulturen passar mig väldigt bra då det är en avslappnad och positiv energi på kontoret men samtidigt engagerade och drivna kollegor som tycker sitt jobb är roligt, vilket smittar av sig! Mina medarbetare är hjälpsamma och svarar gärna på alla möjliga frågor, oavsett om det handlar om SJ:s verksamhet eller mer specifika frågor kring mina projekt, vilket är särskilt värdefullt som ny på jobbet.

Jag hade nog inte heller förväntat mig att SJ skulle driva ett så omfattande förändringsarbete, där det är konstant fokus på att förbättra både interna och externa leveranser. Att få vara en del av dessa förändringar och på sitt sätt bidra till Sveriges hållbarhetsarbete är riktigt motiverande!

Är det något som har förvånat dig med traineeprogrammet?
Jag är positivt överraskad över hur varierat traineeåret är utöver våra rotationer. Vi får delta i relevanta utbildningar, vara tågvärdar, åka med lokförare, ta del av ledningskonferenser, träffa studenter på roliga evenemang och dessutom vara delaktiga i kommande traineerekrytering. Att utöka vår produktkännedom är också en rolig del av året då vi får göra flertal studiebesök, dels i Sverige, men också utomlands till de platser SJ trafikerar.

När det gäller våra rotationer så är syftet att vi ska lära oss så mycket som möjligt, samtidigt som vi får egna projekt att driva. Jag hade nog inte heller förväntat mig att vi som traineer skulle få så pass mycket förtroende från start.

Har du fått använda dina tidigare erfarenheter? 
Trainee-programmets utformning ger mig möjlighet att använda och stärka min analys- och problemlösningsförmåga genom att integrera tidigare erfarenheter från studierna med ny kunskap i praktiken inom relevanta arbetsområden för mig.