Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Schemaoptimerare

Att jobba som schemaoptimerare på SJ

Michael Littunen, schemaoptimerare på SJ sedan 2022

”Som schemaoptimerare måste du vara lösningsorienterad och uppfinningsrik”

Michael är schemaoptimerare på personalplaneringen hos oss på SJ. Som schemaoptimerare arbetar han med att skapa bra scheman med fokus på ett antal olika parametrar. Dessa är exempelvis robusthet, variation och rättvis fördelning av turer. Förutom arbetet med schemaläggning lägger Michaels team mycket tid på utvecklingsarbetet av arbetsmetoderna.

– Vi använder för närvarande verktyg som automatiskt lägger månadsscheman som vi sedan manuellt kontrollerar och förbättrar. Förbättring av verktyget och att lyckas minska mängden nödvändig handpåläggning är just nu vitalt för oss, säger Michael.

På personalplaneringen dyker många olika utmaningar upp, ofta helt nya. Ibland är det schematekniska utmaningar som måste lösas, andra gånger är det en statistikmodul man önskar använda på ett nytt sätt. Detta leder till att teamet måste vara lösningsinriktat och det ställer stora krav på
uppfinningsrikedomen.

– En drömkollega för mig är en kollega som snabbt kommer med förslag på problem. Som sagt kommer det många oväntade problem och det viktigaste av allt är att snabbt kunna lösa dessa problem för att sedan gå vidare och lösa nästa problem, säger Michael.

För att kunna lösa alla utmaningar består teamet av personer med många olika kompetenser och det dagliga arbetet innefattar mycket teamwork. 

– Därför ser jag att min drömkollega även är någon jag lätt arbetar med, men kanske ännu viktigare är det att kollegan är rolig att arbeta med!

Teamet arbetar alltmer datadrivet med fokus på förbättring av nyckeltal. För att lyckas med detta behöver man som schemaoptimerare förstå vad nyckeltalen innebär och vad som påverkar dessa, för att på sikt kunna förbättra dem.

Michael Littunen jobbar som schemaoptimerare på SJ