Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ansökan till lokförarutbildningen är för närvarande stängd.

Information kring nästa möjlighet att ansöka kommer.

Utbilda dig och jobba som lokförare på SJ

Vill du utbilda dig till lokförare och jobba på ett av Sveriges största järnvägsföretag? Nu har du chansen att gå en 41 veckor lång utbildning med lön under tiden. Efter godkänd lokförarexamen är du garanterad tillsvidareanställning inom SJ-koncernen.

Arbetet som lokförare passar dig som gillar teknik och service i kombination, och som har ett högt säkerhetstänk.

Om utbildningen

Utbildningen pågår under 41 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Bland annat innehåller den kurser inom järnvägsteknik, säkerhet, miljö och infrastruktur. Det unika med SJs lokförarutbildning är att du redan under utbildningen får behörighet för minst två av SJs fordonsslag, vilket gör att du direkt efter godkänd examen och lokförarbevis kan börja köra våra tåg!

För att vara behörig att genomföra utbildningen måste du uppfylla vissa krav.

Behörighetskrav för att ansöka

Praktik

Utbildningen innehåller perioder av praktik inom SJs verksamhet. Under praktiken följer du en lokförarens schema och utför många av en lokförares arbetsuppgifter. Din praktik kan ske på olika platser i Sverige där SJ kör trafik. Blir du tilldelad en praktikplats som inte ligger i anslutning till din studieort står SJ för omkostnaderna. Du måste dock själv se till så att du kan ta dig till/från praktiken vid olika tider på dygnet, även om allmänna transportmedel inte finns tillgängliga.

Anställningsvillkor och lön under utbildningen

Under utbildningen kommer du att vara visstidsanställd på SJ och få utbildningslön. Efter godkänd examen blir du tillsvidareanställd.

Vid anställning kommer du även att skriva på en överenskommelse om att du åtar dig att jobba hos SJ under två år.

Om du väljer att avsluta din anställning innan de överenskomna två åren blir du återbetalningsskyldig för utbildningen. Om du däremot inte kan fullgöra utbildningen eller anställningen på grund av medicinska skäl, eller om uppsägning sker från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist, blir du inte återbetalningsskyldig.

Att vara lokförare

För att passa och trivas som lokförare behöver du vara väldigt säkerhetsmedveten och ansvarstagande samtidigt som du är service- och kundorienterad. Du är bra på att samarbeta och trygg i dig själv. Fler egenskaper som krävs är snabb reaktionsförmåga, god analytisk och verbal förmåga samt simultankapacitet. Du ska kunna arbeta effektivt och säkert samt förstå och följa givna instruktioner. Du har ett proaktivt sätt, är resultat- och målinriktad och förstår vikten av din roll i företaget och i kundmötet. Det krävs även goda kunskaper i både svenska och engelska.

Läs mer om att jobba som lokförare på SJ

Arbetstider

För lokförare på SJ är ordinarie arbetstid 40 timmar per vecka. Vid oregelbunden arbetstid gäller 38 timmar per vecka, i snitt 7 timmar och 36 minuter per dag. Som lokförare har du skiftarbete och tjänstgöring varannan helg.

Semester

Som anställd hos SJ har du 25 semesterdagar per kalenderår (1 jan – 31 dec).

Förmåner

SJ erbjuder sina anställda en rad förmåner. Vi har privatresekort om du gillar att åka tåg inom Sverige på din fritid, friskvårdsbidrag, massageavtal, frivillig gruppförsäkring, ersättning för läkemedel och sjukvård och mycket mer.

Framtida karriärvägar

Som lokförare på SJ har du flera möjligheter till att fortsätta utvecklas. Du kan bland annat bli körlärare eller instruktionsförare, arbeta med trafikledning, bli gruppchef eller bli super user för de digitala verktyg vi använder i arbetet.

Utbildningsstart och studieort

 • 7 augusti 2023 i Hagalund, Solna
 • 4 september 2023 i Göteborg

Utbildningen sker på plats på studieorten. Du måste själv se till så att du kan ta dig till/från utbildningen vid olika tider på dygnet, även om allmänna transportmedel inte finns tillgängliga.

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till SJs lokförarutbildning måste du uppfylla följande:

 • Uppfylla fysiska och medicinska krav för lokförare enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.
 • Ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med godkänt resultat enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Ha goda kunskaper i både svenska och engelska.

För att Transportstyrelsen ska utfärda ett Lokförarbevis, vilket krävs för att få framföra tåg, måste kraven i TSFS 2021:116 inklusive ändringar vara uppfyllda. Dessa innefattar, utöver ovan nämnda, även kravet att en sökande måste ha hunnit fylla 20 år vid tiden för ansökan om lokförarbevis. Kraven är de som är nu gällande men aktuella krav vid tidpunkten för antagning måste beaktas, det vill säga den senaste utgåvan av TSFS 2021:116 är den som gäller.
 

Handlingar som du kan styrka din behörighet med:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola.
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande om gymnasieutbildning från UHR.
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
   

Exempel på slutförda utbildningar som är likvärdiga gymnasiekompetens:

 • Examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Slutbetyg från nationellt program i gymnasieskolan.
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
 • Genomförd allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola.
 • Avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning.
 • Motsvarande utländsk utbildning.

Betygen bifogas digitalt när du ansöker till lokförarutbildningen.
 

Hälsokrav

Du måste vara helt drogfri, ha god syn, hörsel och färgseende samt uppfylla kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsoundersökning.

Förarbevis

Efter det första blocket av utbildningen (ca 12 veckor) är du redo att skriva Transportstyrelsens prov hos Trafikverket för att få ditt förarbevis. Förarbeviset är personligt och är ett krav för att få köra tåg i Sverige. Alla kostnader i samband med ansökan och förnyelse av förarbevis står du själv för.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen till vår lokförarutbildning består av ett antal olika moment. Som sökande kommer du successivt att genomgå urvalsstegen förutsatt att du klarat det föregående steget.

 1. Urvalsfrågor vid ansökan – behörighetskrav ska styrkas med godkända dokument.
 2. Webbaserat förtest – Ett webbaserat förtest skickas ut från och med den 9 januari till de sökande som är godkända från urvalsfrågorna vid ansökan.
 3. Test 2 – Görs fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Linköping.
 4. Yrkespsykologisk bedömning (YPU) – Görs fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Linköping. Godkänd YPU är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen. I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. 
 5. Intervju – Sker fysiskt på plats hos SJ och där träffar du som sökande gruppchefer och instruktörer under intervjuerna.
 6. Hälsoundersökning – Hälsoundersökningen görs fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Linköping. Mer information om hur den går till får du när du gått vidare till detta steg och du får då boka upp en tid hos vår leverantör Falck.
 7. Bakgrundskontroll – Vi tittar på betalningsanmärkningar och förekomster i belastningsregistret bland annat.
 8. Referenstagning – Du som söker ska lämna minst en chefsreferent samt en till två ytterligare referenser, som kan vara från chef eller kollega.
 9. Antagningsbesked – SJ meddelar besked om antagning så snart alla ovanstående steg är godkända.

När du är examinerad och godkänd förare

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning. Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Arbetstider
Vår verksamhet är öppen alla dagar om året. Arbetet som lokförare inkluderar skifttjänstgöring och helgarbete varannan helg samt överliggning på annan ort.

Karriärvägar
Som lokförare hos oss har du stora möjligheter till utveckling. Du har bland annat möjlighet att bli körlärare eller instruktionsförare, arbeta med trafikledning, bli gruppchef eller bli super user för de digitala verktyg vi använder i arbetet.