Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Utbilda dig till lokförare hos SJ

Vill du utbilda dig till lokförare och jobba på ett av Sveriges största järnvägsföretag? Nu har du chansen att gå en 44 veckor lång utbildning i Solna/Hagalund med lön under tiden. Efter godkänd lokförarexamen är du garanterad tillsvidareanställning inom SJ-koncernen på någon av följande orter: Stockholm, Hagalund (Solna), Göteborg, Malmö eller Hallsberg.

Arbetet som lokförare passar dig som gillar teknik och service i kombination, och som har ett högt säkerhetstänk.

Anmälan till vårterminen 2024 är stängd

Information om nästa kursstart kommer att publiceras på denna sida.

Om utbildningen

Utbildningen pågår under 44 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska moment. Bland annat innehåller den kurser inom järnvägsteknik, säkerhet, miljö och infrastruktur. Det unika med SJs lokförarutbildning är att du redan under utbildningen får behörighet för minst två av SJs fordonsslag, vilket gör att du direkt efter godkänd examen och lokförarbevis kan börja köra våra tåg!

Sista ansökningsdag till utbildningen är 24 augusti 2023. 

Anställningsvillkor och lön under utbildningen

Under utbildningen kommer du att vara visstidsanställd på SJ och få utbildningslön. Efter godkänd examen blir du tillsvidareanställd.

Vid anställning kommer du även att skriva på en överenskommelse om att du åtar dig att jobba hos SJ under två år.

Om du väljer att avsluta din anställning innan de överenskomna två åren blir du återbetalningsskyldig för utbildningen. Om du däremot inte kan fullgöra utbildningen eller anställningen på grund av medicinska skäl, eller om uppsägning sker från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist, blir du inte återbetalningsskyldig.

Praktik

Utbildningen innehåller perioder av praktik inom SJs verksamhet. Under praktiken följer du en lokförarens schema och utför många av en lokförares arbetsuppgifter. Din praktik kan ske på olika platser i Sverige där SJ kör trafik. Blir du tilldelad en praktikplats som inte ligger i anslutning till din studieort står SJ för omkostnaderna och du kommer att bo på hotell som är i anslutning till åkstationen.

Förarbevis

Efter det första blocket av utbildningen (ca 12 veckor) är du redo att skriva Transportstyrelsens prov hos Trafikverket för att få ditt förarbevis. Förarbeviset är personligt och är ett krav för att få köra tåg i Sverige. Alla kostnader i samband med ansökan och förnyelse av förarbevis står du själv för.

Vi söker också fordonsoperatörer!

Första blocket av lokförarutbildningen är tillsammans med de som har anställts som fordonsoperatörer och ska jobba i vår depå.

Läs mer om jobbet som fordonsoperatör

Behörighetskrav för att ansöka

För att vara behörig till SJs lokförarutbildning måste du uppfylla följande:

 • Uppfylla fysiska och medicinska krav för lokförare enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.
 • Ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med godkänt resultat enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
 • Ha goda kunskaper i både svenska och engelska.

För att Transportstyrelsen ska utfärda ett Lokförarbevis, vilket krävs för att få framföra tåg, måste kraven i TSFS 2021:116 inklusive ändringar vara uppfyllda. Dessa innefattar, utöver ovan nämnda, även kravet att en sökande måste ha hunnit fylla 20 år vid tiden för ansökan om lokförarbevis. Kraven är de som är nu gällande men aktuella krav vid tidpunkten för antagning måste beaktas, det vill säga den senaste utgåvan av TSFS 2021:116 är den som gäller.

Handlingar som du kan styrka din behörighet med:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola.
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande om gymnasieutbildning från UHR.
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

Exempel på slutförda utbildningar som är likvärdiga gymnasiekompetens:

 • Examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Slutbetyg från nationellt program i gymnasieskolan.
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
 • Genomförd allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola.
 • Avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning.
 • Motsvarande utländsk utbildning.

Betygen bifogas digitalt när du ansöker till lokförarutbildningen.

Hälsokrav

Du måste vara helt drogfri, ha god syn, hörsel och färgseende samt uppfylla kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsoundersökning.

Så går antagningsprocessen till

Antagningsprocessen till vår lokförarutbildning sker i 9 steg. Som sökande kommer du successivt att genomgå de olika momenten förutsatt att du klarat det föregående steget.

1. Urvalsfrågor vid ansökan

I detta skede ska även behörighetskrav styrkas med godkända dokument som bifogas i ansökan.

2. Förtest 1

Ett webbaserat förtest skickas ut från och med den 7 augusti till de sökande som är godkända från urvalsfrågorna vid ansökan.

3. Förtest 2

Sker fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

4. Yrkespsykologisk bedömning (YPU)

Sker fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. Godkänd YPU är en förutsättning för att gå vidare i antagningsprocessen.

5. Intervju

Sker fysiskt på plats hos SJ.

Du träffar sökande gruppchefer och instruktörer under intervjuerna.

6. Hälsoundersökning

Sker fysiskt på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Mer information om hur hälsoundersökningen går till får du när du gått vidare till detta steg och du får då boka upp en tid hos vår leverantör Falck.

7. Bakgrundskontroll

Vi tittar på betalningsanmärkningar och förekomster i belastningsregistret bland annat.

8. Referenstagning

Du som söker ska lämna minst en chefsreferent samt en till två ytterligare referenser, som kan vara från chef eller kollega.

9. Antagningsbesked

Vi meddelar besked om antagning så snart alla ovanstående steg är godkända.