Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Utbilda dig till och jobba som lokförare hos SJ

Vill du utbilda dig till lokförare eller är du redan lokförare med giltigt förarbevis? Kom och jobba på ett av Sveriges största järnvägsföretag!

Ansökan till lokförarutbildningen är stängd

Vi återkommer med information om och när vi genomför nästa utbildning.

Lokförare – ett framtidsyrke

Ett jobb som lokförare hos SJ innebär stort eget ansvar, härliga kollegor och möjlighet att köra Sveriges modernaste tåg. Att du dessutom har den finaste utsikten från jobbet är en ren bonus.

Vi erbjuder en 44 veckor lång utbildning med lön under tiden. Efter godkänd lokförarexamen är du garanterad tillsvidareanställning.

Arbetet som lokförare passar dig som gillar service och teknik i kombination med högt säkerhetstänk.

Önskad profil
Som person har du ett högt säkerhetsmedvetande, är ansvarstagande och service- och kundorienterad. Du är bra på att samarbeta och trygg som person. Fler egenskaper som krävs är snabb reaktionsförmåga, analytisk och verbal förmåga samt simultankapacitet. Du ska också kunna arbeta effektivt och säkert samt förstå och följa givna instruktioner. Du har ett proaktivt sätt, är resultat- och målinriktad och förstår vikten av din roll i företaget. Det krävs goda kunskaper i både svenska och engelska.

Behörighetskrav
För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker:

  • Uppfylla fysiska och medicinska krav för lokförare enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
  •  Uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
  • Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.
  • Ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med godkänt resultat enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola.
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande om gymnasieutbildning från UHR.
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

Betygen bifogas i ansökan du gör på webben.

Motivering av förkunskaper, av kunskaper eller andra villkor:

För att Transportstyrelsen ska utfärda ett Lokförarbevis, vilket krävs för att få framföra tåg, måste kraven i TSFS 2021:116 inklusive ändringar vara uppfyllda. Dessa innefattar, utöver ovan nämnda, även kravet att en sökande måste ha hunnit fylla 20 år vid tiden för ansökan om lokförarbevis. Kraven är de som är nu gällande men aktuella krav vid tidpunkten för antagning måste beaktas, det vill säga den senaste utgåvan av TSFS 2021:116 är den som gäller.

Hälsokrav
Du måste vara helt drogfri, ha god syn, hörsel och färgseende samt uppfylla kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsoundersökning. Mer om hälsokraven.

Stationeringsort och praktik
Stationeringsorten under utbildningen blir Hagalund, Solna. Praktiken under utbildningen kommer i första hand ske i Stockholm/Hagalund, men vid behov kan den även ske i andra delar av landet. Du måste själv se till så att du kan ta sig obehindrat till/från utbildning/praktik/arbete vid olika tider på dygnet, även när allmänna transportmedel inte finns tillgängliga.

När utbildningen är avslutad och du har godkänts och examinerats som förare blir du tillsvidareanställd på någon av följande orter: Stockholm, Hagalund eller Västerås.

Anställningsvillkor
Under utbildningen kommer du att vara visstidsanställd och efter avslutad utbildning blir du tillsvidareanställd. Du kommer också att få skriva på en överenskommelse om att du åtar dig att jobba hos SJ under två år. Om du slutar tidigare av egen vilja eller går till en konkurrent blir du återbetalningsskyldig.

Om du däremot inte kan fullgöra utbildningen eller anställningen på grund av medicinska skäl eller om uppsägning sker från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist, blir du inte återbetalningsskyldig.

Arbetstider
För förare är ordinarie arbetstid 40 timmar per vecka. Vid oregelbunden arbetstid gäller 38 timmar per vecka, i snitt 7 timmar och 36 minuter per dag. Du har som förare skiftarbete och tjänstgöring varannan helg. 

Lön – befattningslön
Under utbildningen kommer du som elev att få utbildningslön. Efter godkänd utbildning går du upp ett steg och efter två år i yrket når du slutlönesteget. Lönen regleras i vårt kollektivavtal.

Semester
Som anställd hos SJ har du 25 semesterdagar och så kallad förskottssemester, vilket innebär att du jobbar in semestern för samma år. Semesteråret löper från 1 januari till 31 december.

Förmånståget
Hos oss på SJ finns en rad förmåner. Vi har privatresekort om du gillar att åka tåg inom Sverige på din fritid, friskvårdsbidrag, massageavtal, frivillig gruppförsäkring, ersättning för läkemedel och sjukvård med mera.

Har du frågor om lokförarutbildningen?

Välkommen att kontakta Erik Fraklin på erik.franklin@sj.se

När du är examinerad och godkänd förare

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning. Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Arbetstider
Vår verksamhet är öppen alla dagar om året. Arbetet som lokförare inkluderar skifttjänstgöring
och helgarbete samt överliggning på annan ort.

Karriärvägar
Som lokförare hos oss har du stora möjligheter till utveckling. Du har bland annat möjlighet att bli körlärare eller instruktionsförare, arbeta med trafikledning, bli gruppchef eller bli super user för de digitala verktyg vi använder i arbetet.

Josefine Lindgren, lokförare sedan 2014

"Jag vill köra tåg hela livet"

Lokförare är ett yrke med framtiden för sig. SJ räknar med att behöva rekrytera omkring 40 nya förare om året, under de närmsta åren. En av SJs nuvarande förare är Josefine Lindgren, som bytte tillvaron som frilansande makeup-artist mot ett yrkesliv på spåret. Hon hade inte haft en tanke på att bli förare, när hon läste en beskrivning av jobbkriterierna i en annons: ”Lugn, beslutsmässig, klara ensamjobb, vara stresstålig”.

– Jag tänkte att ”det där är ju jag”, blev nyfiken och började undersöka mer om vad jobbet gick ut på.

Hon sökte till lokförarutbildningen på Yrkeshögskolan i Hallsberg och blev antagen.

Hur var det första gången du tog plats i förarstolen?

– Jag var förvånad över vilken naturupplevelse det var att sitta längst fram i ett tåg. Man hade överblick och kände sig kraftfull. Det krävde samma koncentration som när man kör bil, men det var inte möjligt att stanna lika snabbt.

Josefine Lindgren var framgångsrik som makeup-artist. Två gånger var hon en av tio finalister i SM i makeup.

Har du helt lagt av denna karriär nu när du kör tåg?

– För tillfället tar SJ-jobbet all min energi, och jag har mycket mer att lära. Jag trivs jättebra som förare. Just nu känns det som att jag vill köra tåg ända tills jag går i pension.

Josefine Lindgren jobbar som lokförare på SJ

Josefine Lindgren jobbar som lokförare på SJ.

Vill du utbilda dig till lokförare eller är du redan lokförare?