Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

HR Business Partner

Att jobba som HR Business Partner hos SJ

Erik Franklin, HR Business Partner sedan 2013

"Det bästa med mitt jobb är bredden"

– Som HR verksamhetspartner arbetar jag främst med att stötta chefer i HR-relaterade frågor. Det kan vara allt från rekrytering, rehabilitering och utveckling av grupper och individer.  

Att arbeta inom HR betyder att träffa medarbetare från nästan alla delar av SJ. Det kan vara utmanande eftersom människor är olika. Målet är dock alltid att SJ ska vara en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska trivas på jobbet.  

Inom SJ kan det vara möjligt att arbeta med uppgifter utanför det traditionella yrkesområdet. Till exempel ansvarar Erik för dialogmöten som hålls fyra gånger om året. Vid dessa möten träffas nästan 100 kollegor för att prata om aktuella frågor inom SJ. 

– Det bästa med mitt jobb är bredden, dagarna kan verkligen se olika ut. Ena stunden arbetar jag med projekt som påverkar hundratals medarbetare för att i nästa stund ta en kaffe med en kollega för att diskutera hur vi bäst kan utveckla en enskild roll inom företaget. Eftersom jag kommer i kontakt med så många härliga kollegor får jag en god insyn i vad de gör bra och vilka utmaningar de har.  

Eriks drömkollega är någon som är ödmjuk inför uppgiften eftersom arbetet har med människor att göra, det gäller att vara en god personkännare. Sedan är det bra att ha ett gott humör. Stundtals innebär arbetet att hantera allvarliga frågor och att träffa människor i svåra situationer. Då gäller det att kunna ha kul ihop också. 

Erik Franklin

Erik Franklin jobbar som HR Business Partner på SJ