Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Grow

Ett affärsdrivet utvecklingsprogram för SJ och våra medarbetare

Hösten 2019 lanserades ett nytt utvecklingsprogram riktad till medarbetare inom hela SJ-koncernen – Grow. Programmet är utformat utifrån principerna i BDAL (Business-Driven Action Learning). Deltagarna arbetar med affärsutmaningar samtidigt som de erbjuds personlig utveckling inom bl a ledarskap och samarbete.

I programmet deltar 24 medarbetare som representerar olika delar av SJ. Ambitionen har varit att få ett så brett deltagande i gruppen som möjligt. I 2019 års grupp fanns alltifrån fordonsingenjörer och grupp- och servicechefer, till infrastruktursamordnare och miljöspecialister. Deras olika kompetenser och yrkeserfarenheter kommer bidra till perspektivutbyte och ökat lärande inom koncernen. Under arbetet fick deltagarna även få möta inspiratörer från SJ och utifrån.

Under 7 månader arbetar deltagarna tillsammans arbeta med fyra affärsutmaningar från SJs affärsplan och utvalda av SJs koncernledning. Koncernledningen är initiativtagare till Grow och kommer på olika sätt medverka löpande under programmet. 

Programmet har skräddarsytts för SJ i samarbete med SSE Executive Education, som är en del av Handelshögskolan i Stockholm.

– SJ är i en enormt spännande utvecklingsfas där branschen stöps om. Att vi får vara en del i denna utvecklingsresa är en ära. Vi hoppas kunna bidra med insikter och kunskaper som står på en vetenskaplig grund, för att på så sätt hjälpa SJ att realisera sina ambitioner, säger Anders Richtnér, vd SSE Executive Education samt docent vid Handelshögskolan.

Utvecklingsprogrammet leds av två representanter från SSE Executive Education som har erfarenhet av bl a ledarskap- och affärsutveckling.

Grow

Fakta om Grow

  • Första året pågick mellan oktober 2019 och april 2020.
  • 24 deltagare från olika delar av SJ-koncernen.
  • Programmet har tagits fram i samarbete med SSE Executive Education, en del av Handelshögskolan i Stockholm.