Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Fordonsingenjör

Att jobba som fordonsingenjör hos SJ

Erik Magni Vinberg, Fordonsingenjör sedan 2018

"En chans att vara med och ta del av ny teknik"

SJs fordonsingenjörer är en bred yrkesgrupp. Det som förenar är det gemensamma fokuset på tekniken som finns i och kring tågen. Utöver det så är det få fordonsingenjörer som har samma uppdrag, och uppgifterna varierar också med tiden.

Många av SJs fordonsingenjörer arbetar inom tidsbegränsade projekt parallellt med aktiviteter som är kopplade till det dagliga arbetet med att tågen ska fungera och rulla.

– Arbetet kan beröra allt från hur underhållet av en delkomponent i tågen ska skötas och dokumenteras, till hur SJs framtida tåg behöver utformas och prestera.

Erik arbetar till största delen på SJs huvudkontor och en normal arbetsdag innehåller oftast ett par möten, uppföljning av status på olika ärenden samt en hel del eget arbete vid datorn.

– Det bästa med att vara fordonsingenjör är att man får vara med och ta del av ny teknik och även vara med och påverka hur den kommer att användas på SJ. Men också att man får vara med och förbättra användningen av den befintliga tågen.

De största utmaningarna i rollen ligger i det egna ansvaret, att de uppgifter man får blir gjorda på rätt sätt och inom de tidsramar som satts upp.

För att trivas i rollen som fordonsingenjör är det bra att ha ett mångsidigt teknikintresse. Järnvägen och tågen är ett sammanhängande tekniskt system och för att få ett grepp om förutsättningar och begränsningar är det viktigt att försöka förstå helheten.

– För arbetet som fordonsingenjör krävs det också att man är strukturerad som person, eftersom mycket av ansvaret för att arbetet ska bli rätt gjort vilar hos en själv. Att kunna kommunicera tekniska frågor så att andra förstår är mycket viktigt, eftersom många av dem man jobbar tillsammans med inte alltid är ingenjörer.

 

Erik Magni Vinberg jobbar som fordonsingenjör på SJ