Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Vill du vara en del av Sveriges mest expansiva fordonsteam?

SJs fordonsdivision befinner sig i ett spännande skede av intensiv förnyelse där vi utvecklar vår verksamhet och investerar i fordonsflottan:

  • Vi utökar fordonsflottan med två nya fordonstyper: nya snabbtåg (250 km/h) och nya regionaltåg, för att möta den ökade efterfrågan på tågresor.
  • Vi upprustar befintliga fordonsflottor för att förlänga livslängden. Vi utvecklar fordonen och våra processer för att möta ökade kundkrav på punktlighet, renhet och komfort.
  • Vi säkerställer kapacitet för dagligt och tekniskt underhåll av våra fordon. Vi utvecklar system och arbetsmetoder för logistik, planering och produktion i depåer och verkstäder.
  • Vi utvecklar förmågan att samla data från fordon och detektorer för analys, planering och införande av tillståndsbaserat underhåll. Vi skapar beslutsverktyg i nära samarbete med vår IT-division.

Division Fordon ansvarar för förvaltning och utveckling av SJs fordonsflotta samt för produktion av dagligt och tekniskt underhåll. Vi behöver medarbetare med akademisk utbildning med flera olika inriktningar. Bland annat inom el och elektronik, styr- och reglersystem, maskin/mekanik/mekatronik, data/optimering/informationsanalys, teknisk information, logistik och produktionsteknik, projektledning och riskhantering.

Du kommer att ingå i en kompetent, stolt och framtidsinriktad verksamhet med många erfarna och generösa kollegor. Tillsammans skapar ni framgång för dig och ditt team. Vill du göra en insats för vårt samhälle genom att vara med och bygga upp förutsättningar för en bra kollektivtrafiklösning för framtiden, så finns möjligheten hos oss.

Materialstyrare
Fordonsingenjör