Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Upphandlingar hos SJ

SJ genomför upphandlingar enligt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). SJ annonserar sina upphandlingar i Mercell TendSign Upphandlingsverktyg. För vissa anskaffningar använder SJ ett kvalificeringssystem, TransQ Nordic. För att ha möjlighet att delta i dessa upphandlingar måste du som leverantör finnas med i kvalificeringssystemet och vara registrerad på varu- eller tjänstekoden för aktuell upphandling.

Så upphandlar SJ

SJ har en central funktion för koncernomfattande upphandlingar med hänsyn tagen till affärsnyttan och hållbarhetsmålen inom SJ. Vi genomför enhetliga, kvalitetssäkrade och samordnade inköp till lägsta totalkostnad för SJ koncernen. Vi har utarbetade planer för strategiska inköpsområden och minskar beroendet av enskilda leverantörer. Genom att inköp samordnas kan vi tillvarata SJs totala inköpsstyrka och säkerställa synergieffekter.

Att tänka på när du lämnar anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas komplicerat. Vi vill därför ge några råd till er som vill lämna anbud.

Vi på SJ arbetar aktivt för att få en stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare.

Men det är många formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till offentlig sektor. Den här listan kan hjälpa dig.

  • Läs upphandlingsdokumenten noggrant i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden.
  • Påtala eventuella brister i upphandlingsdokumenten så tidigt som möjligt under anbudstiden.
  • Ställ frågor så tidigt som möjligt om något är oklart.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumenten och se till att ni uppfyller dem – även om kraven inte känns relevanta för er.
  • Skicka in anbudet enligt de anvisningar som finns i upphandlingsdokumenten.
  • Se till att anbudet kommer till SJ i rätt tid. Vi får inte anta ett anbud som kommer in för sent utan måste förkasta det.

SJs kvalificeringssystem

TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna. De leverantörer som finns med i TransQ är förkvalificerade och det möjliggör en effektivare upphandlingsprocess.

Achilles annonserar en gång per år i EU-databasen TED. I annonsen finns en lista på alla varor, tjänster och entreprenader som SJ kan tänkas upphandla.

En normal kvalificeringsprocess för en nyregistrerad leverantör tar ungefär fyra veckor från beställning till kvalificering. En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ.

Läs mer om hur du kvalificerar dig i TransQ på Achilles webbplats achilles.com och kontakta dem om du har frågor om kvalificeringssystemet.

Kontinuerlig registrering

TransQ tillåter kontinuerlig registrering och därför är det ingen sista ansökningsdag. Det är dock viktigt att notera att de upphandlingar som SJ genomfört enligt ett kvalificeringssystem normalt inte kommer att meddelas ytterligare.