Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ankomstpunktlighet till några vanliga resmål

Tågbranschen presenterar vanligen hur punktliga tågen är. Om tåget är fullt eller halvtomt påverkar inte utfallet. SJ presenterar även punktligheten utifrån hur du som resenär påverkas.

I kartan ser du hur stor andel av resenärerna som ankommer i tid till några av våra vanligaste resmål. Som jämförelse presenteras dessutom en tabell över punktligheten för tåg respektive resenär till samma resmål.

Ankomstpunktlighet för januari 2018

Station Ankomstpunktlighet* Resenärspunktlighet**
Alvesta 82% 78%
Borlänge C 82% 78%
Eskilstuna C 89% 88%
Gävle C 79% 82%
Göteborg C 81% 79%
Hallsberg pbg 84% 84%
Kalmar C 84% 82%
Karlstad C 78% 73%
Katrineholm C 86% 86%
Kiruna mbg 53% 47%
Linköping C 84% 83%
Luleå 53% 60%
Lund C 85% 75%
Malmö C 76% 73%
Norrköping C 87% 82%
Skövde C 86% 85%
Stockholm C 81% 79%
Sundsvall C 58% 56%
Umeå C 57% 59%
Uppsala C 82% 85%
Västerås C 89% 91%
Örebro C 82% 79%
Östersund C 66% 66%

 

Med punktlighet menas här om tåget/resenären kommer fram i rätt tid, med en felmarginal på fem minuter.

I underlaget ingår SJ ABs tåg inklusive nattåg, MÄLAB, TiB

*Ankomstpunktlighet = Andel tåg som kom fram punktligt

**Resenärspunktlighet = Andel resenärer som kom fram punktligt