Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 18, 2021

3 maj

Trafikstopp i Tyringe på grund av obehöriga i spårområdet. Spårledningsfel mellan Märsta och Brista. Trasigt pendeltåg i Märsta medförde kapacitetsbrist samt spårändringar. Sen avgång från Hölö pga fordonsskada. Hjulskada på godståg mellan Bryngenäs och Algutsgården. Dörrfel på Södertälje syd. Signalfel i Lundby. Fordonsskada på Stockholm C. Trafikstopp begärt av polis och räddningstjänst på sträckan Kalmar C – Trekanten pga obehöriga i spåret. Inväntade polis i Trollhättan pga stökig/hotfull situation ombord. Tillkallad väktare i Eskilstuna pga resenär utan biljett. Signalfel i Birsta. Signalfel (spårledning) i Sundbyberg. Spårledningsfel söder om Borlänge mellan Stora Tuna och Gustafs. Ställverksfel i Uppsala. Nedsatt hastighet Katrineholm – Stolpstugan pga obehöriga i spår. Inväntade polis i Norrköping. Väntade på ambulans i Flemingsberg. Stoppkörning genom Sandviken (åt båda hållen) pga signalfel. Lokproblem på Stockholm C.

4 maj

Signalfel i Stenstorp. Signalfel i Ramsjö. Planeringsfel för tjänstetåg i Gävle. Spårledningsfel i Myrbacken. Spårfel i Rämshyttan. Sen avgång från Gävle pga fordonsfel. Trafikstopp på sträckan Herrljunga-Borås på grund av dåligt spårläge. Obehöriga i spårområdet i Norrköping. Omfattande signalfel i Hallsberg. Polisen har begärt trafikstopp genom Kumla pga obehöriga i spårområdet. Spårledningsfel mellan Näverkärret – Krampen. Stopp i Norrköping pga obehörig person i spårområdet. Signalfel på Uddevalla C. Godståg tappade strömmen mellan Granstanda – Hofors. Trafikstopp Nyköping pga obehöriga i spåret. Älgpåkörning mellan Eskilstuna och Strängnäs. Trafikstopp Knivsta – Uppsala pga sabotage.

5 maj

Trafikstopp på sträckan Herrljunga-Borås på grund av dåligt spårläge. Fordonsbyte i Eskilstuna pga omloppstekniska orsaker. Trafikstopp på sträckan Mariestad-Gårdsjö pga en fordonsskada. Signalfel i Ransta. Fordonsskada på Arlanda C. Fordonskada (godståg) mellan Västerås och Dingtuna. Signalfel i Motala. Dåligt spårläge genom Brålanda. Dörrfel på Stockholm C. Fordonsskada på Malmsjö. Fordonsskada i Floby. Fordonsskada i Hestra. Signalfel i Ulvshyttan. Signalfel på uppspår mellan Örebro C och Hovsta. Fordonsskada på Malmö C. Tågstopp Almedal-Mölnlycke pga obehöriga i spåret. Fordonshaveri (godståg) mellan Vätteryd och Höör. Fordonsskada på Mölndals Nedre. Stopp i trafiken mellan Köping och Valskog pga obehöriga i spårområdet. Hastighetsnedsättning mellan Dynäs och Västeraspy pga sättningar i spåret. Tågstopp Ljungskile pga obehöriga i spåret. Spårledningsfel mellan Sundbyberg och Duvbo.

6 maj

Trafikstopp Borås - Herrljunga pga dåligt spårläge. Stoppkörning på sträckan Grohed- Uddevalla pga ett signalfel. Fordonsskada på Västerås C. Signalfel i Fagersta C. Växelfel i Hudiksvall. Påkörd bom vid vägskyddsanläggning i Säter. ETCS-krasch i Malmsjö. Signalfel i Gräsberg. Signalfel genom Floda. Signalfel i Ryssjöbrink. Lokbyte på Stockholm C. Signalfel på sträckan Falkenberg-Heberg. Siktfart på sträckan Helsingborg-Landskrona pga obehöriga i spårområdet. Spårbeläggning i Åmål. Uppkörd växel i Hallsberg. Signalfel i Frövi. Obehöriga i spårområdet mellan Arlöv och Malmö godsbangård. Signalfel i Ransta. Signalfel mellan Fors och Morshyttan. Signalfel mellan Högbysjön och Gideåbacka. Signalfel mellan Strångsjö och Simonstorp. Spårfel i Tystberga. Sen avgång från Mörsil pga fordonsskada. Sen avgång från Uppsala pga fordonsskada. ETCS-fel i Uppsala och på Stockholm C. Obehöriga i spårområdet i Kimstad. Otillåten stoppsignalspassage i Linghem. Djurpåkörning mellan Stjärnhov och Nyckelsjön. Signalfel mellan Örbyhus och Järlebo.

7 maj

Trafikstopp Borås - Herrljunga pga dåligt spårläge. Problem med överström i Fors. Sen avgång från Stockholm C pga strömlöst under ett arbete på Stockholm C. Spårfel Kristinehamn. Signalfel mellan Ökna – Alväng. Oidentifierad påkörning (godståg) genom Avesta-Krylbo. ETCS-problem i Linköping. Sen avgång från Eskilstuna pga fordonsproblem. Växelfel i Blädinge. Oidentifierad påkörning mellan Storvreta och Salsta. Spårfel mellan Vagnhärad och Ålberga. Dåligt spårläge mellan Agnesberg och Bohus. Spårbeläggning Olskroken. Kontakledningsfel mellan Uddevalla och Strömstad. Växelfel i Storvik. Tågstopp mellan Gårdsjö och Mariestad pga brofel. Trafikstopp Falun pga obehöriga i spåret. Siktfart mellan Gnarp – Tjärnvik pga obehöriga i närhet av spåret. Trafikstopp Fagersta C – Fagersta N pga träd nära kontaktledningen. Fordonsproblem i Mullsjö. Signalfel i Viskafors. Detektorlarm i Knivsta. Växelfel mellan Vislanda och Alvesta. Avsyning av spåret mellan Bålsta och Kungsängen pga sabotage. Trafikstopp Gävle – Hagaström (mot Sandviken) pga. brand på sidan av spåret. Trafikstopp Gävle – Hagaström (mot Sandviken) pga brand på sidan av spåret. Trafikstopp Hinsnoret – Falun pga obehöriga i spåret. Trafikstopp Grängesberg pga. obehöriga i spåret. Signalfel i Äng.

8 maj

Handhavandefel medförde sen avgång från Västerås. Dåligt spårläge mellan Uddevalla och Grohed. Fel på plankorsning i Fagersta. Obehöriga i spårområdet mellan Svartvik och Sundsvall C. Älgpåkörning i Myrbacken. Ställverksfel i Katrineholm. Trafikstopp Nyköping – Vagnhärad pga olycka i Sjösa. Siktfart genom Karlberg pga behöriga i spåret. Trafikstopp Västerås västra – Kolbäck pga obehöriga i spåret. Älgpåkörning i Kolbäck. Trafikstopp i Vingåker på grund av obehöriga i spår. Trafikstopp Tomteboda-Karlberg pga sabotage i spårområdet.

9 maj

Obehöriga i spårområdet Stockholm C. Sen avgång från Västerås pga planeringstekniska skäl. Sen avgång från Eskilstuna pga fordonsfel. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Fel på plankorsning i Köping. Signalfel mellan Ludvika och Gräsberg. Signalfel på uppspår mellan Kumla och Mosås. Signalfel vid Arlanda nedre. Sen avgång från Eskilstuna pga fordonsproblem. Spårledningsfel i Knivsta. ETCS-fel i Simonstorp. Trafikstopp mellan Stehag – Lund pga befarad olycka. Sen avgång från Stockholm C pga lokbyte. Sen avgång från Rättvik pga persontekniska skäl på TrV. Räddningstjänst begär trafikstopp genom Hässleholm pga obehöriga i spårområdet.