Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 03, 2022

17 jan

Avstängda banor i västra Sverige pga stormvarning. Trafikstopp Vikingstad – Mantorp pga träd mot kontaktledningen. Plankorsningsolycka i Grimsås. Signalfel mellan Umeå och Gimonäs. Elfel mellan Kristinehamn och Strömtorp. Växelfel i Almedal. Lokfel i Uppsala. Sen avgång från Stockholm C och från Gävle pga planeringstekniska skäl. Sen avgång från Malmö pga personaltekniska skäl. Växelfel på Göteborg C. Spårbeläggningar på båda spåren mellan Tranås och Gripenberg. Lokproblem strax innan Hillerstorp. Tågstopp Varberg-Hamra pga att en lastbil kört in i viadukt. Sen avgång från Hallsberg och från Linköping pga planeringstekniska skäl. Trafikstopp Ryggen – Långsjön pga problem för godståg. Dörrproblem i Uppsala. Trafikstopp genom Borås pga obehöriga i spårområdet. Trafikstopp Örebro pga obehöriga i spåret. Trafikstopp Flemingsberg pga obehöriga i spåret.

18 jan

Obehöriga i spårområdet i Hässleholm. Växelfel i Horndal. Brandlarm Malmö C nedre. Godståg körde fast mellan Nacksta och Birsta. Återkommande signalfel mellan Gräsberg och Ludvika. Växelfel i Gistad. Dörrfel i Köping. Sen avgång från Hallsberg pga fordonsskada. Spårledningsfel på nedspår mellan Södertälje Syd övre och Malmsjö. ETCS-problem i Umeå. Sen avgång från Göteborg pga personaskaltekniska skäl. Växelfel i Hinsnoret. Enkelspårsdrift mellan Katrineholm och Baggetorp på grund av lokskada på ett godståg. Trafikstopp Stora Tuna – Borlänge på grund av obehöriga i spårområdet. Omstart av system i Hästveda. Spårväxelfel i Ängelholm. Inställt tåg mellan Mjölby-Borlänge pga hot och våld från resenär. Siktfart genom Hässleholm på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Trafikstopp begärt av Polis genom Jönköping på grund av obehöriga i spårområdet.

19 jan

Spårfel mellan Häggvik och Kummelby sedan tisdagskvällen. Enkelspårsdrift Halmstad-Eldsberga efter urspårningen. Sen avgång från Gävle C pga fordonsskada. Fordonsskada (godståg) mellan Hudiksvall och Iggesund. Signalfel mellan Stockaryd och Rörvik. Obehöriga i spårområdet i Helsingborg. Signalfel i Stuvsta efter ett planerat arbete. Växelfel i Stenungssund. Signalfel i Stuvsta. Signalfel mellan Gräsberg och Ludvika. Spänningslös kontaktledning Solna – Myrbacken. Rälsbrott i Fors. Strömlöst i Norrköping. Kontaktledningsfel i Norrköping. Kompressorfel i Kopparberg. Misstänkt slag i hjul i Stavre. Obehöriga i spåret mellan Mantorp-Lindekullen och Mjölby-Skänninge. Polisingripande i Södertälje. Sen avgång från Linköping pga planeringstekniska skäl. Sen avgång från Stockholm C pga personaltekniska skäl. Dörrfel innan avgång från Göteborg. Godståg fastnade mellan Rättvik och Tällberg. Stopp för trafiken förbi Sävsjö pga obehöriga i spåret. Trafikstopp i Arboga på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Godståg körde fast mellan Hökmora och Avesta Krylbo. Stopp i trafiken genom Norrköping pga elfel. Fel på hjälpkraften mellan Bankeryd-Habo. Tågstopp mellan Kil-Karlstad pga elfel. Hela sträckan Rotebro – Upplands Väsby belagt med stoppsignaler.

20 jan

Fortsatt trafikstörning pga spårfelet i Häggvik. Signalfel mellan Kolbäck och Dingtuna. Signalfel mellan Tortuna – Västerås N. Högnivå varmgångslarm mellan Knivsta och Ekeby. Fordonsfel i Kolke. Fordonsskada på Stockholm C. Fordonsproblem i Halmstad medförde blockerade växlar. Växelfel i Avesta Krylbo. Spårfel mellan Kopparberg och Rällså. Fordonsskada i Norrköping. Sen avgång från Uppsala pga fordonsskada (annan operatör). Bromsfel i Borås. Sen avgång från Borås pga fordonsfel. Fordonsskada (bromsfel) vid avgång från Göteborg C. Sen avgång från Söderhamn pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet mellan Ekeby och Säby. Obehöriga i spårområdet efter bråk ombord på tåg. Polisinsats på Arlanda.

21 jan

Fordonsfel i Ljusne. Påkörd bom i Skattkärr. Signalfel mellan Gräsberg och Ludvika. Problem med strömförsörjningen mellan Borlänge och Mora. Obehöriga i spårområdet i Sköldinge. Fordonsskada i Hagalund. Misstänkt hjulplatta (godståg), vilket medförde avsyning mellan Stockholm C – Årstaberg. Extra uppehåll i Laxå pga förarbyte. Trafikstopp Knivsta pga olycka.

22 jan

Fortsatta störningar från gårdagens växelfel i Floda. Växelfel i Rosshyttan. Spårfelet i Häggvik. Sen avgång från Hallsberg pga personaltekniska skäl. Sen avgång från Göteborg pga bromsproblem. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Kontaktledningsfel mellan Häggvik och Märsta. Obehöriga i spårområdet i Blackvreten. Sen avgång från Karlstad pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet mellan Katrineholm och Strångsjö.

23 jan

Trafikstopp mellan Brunflo och Storflon pga obehöriga i spårområdet. Lokbyte i Göteborg. Spårledningsfel på både upp och nedspår mellan Malmsjö och Björnkulla, vilket påverkade 16 tåg med förseningar på mellan 6 till 36 min. Fordonsskada mellan Rämshyttan och Ulvshyttan. Trafikstopp begärt av polis genom Falköping pga obehöriga i spårområdet. Trafikstopp genom Rydaholm pga en otillåten stoppsignalspassage (annan operatör). Signalfel mellan Harasjön och Solum. Obehöriga i spårområdet mellan Ralingsås och Frinnaryd. Enkelspårsdrift mellan Biskopstorp – Furet pga fordonskada (annan operatör). Signalfel mellan Alvesta och Blädinge. Trafikstopp på sträckan Ödåkra – Helsingborg pga obehöriga i spåret. Trafikstopp Ramlösa – Helsingborg pga obehöriga i spår. Inväntade polisingrepp i Kopparberg. Trafikstopp mellan Gemla – Åryd pga obehörig i spåret. Spårbeläggning i Hässleholm. Dåligt spårläge mellan Skebokvarn och Nyckelsjön.