Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 37, 2021

13 sep

Växelfel i Holmsveden. Två stycken olika signalfel mellan Malmö – Lund. Beläggning i Hjärup. Detektorlarm i Flemingsberg. Signalfel mellan Vikmanshyttan – Hedemora. Beläggning på Göteborg C. Signalfel mellan Grillby – Enköping. Fordonsskada i Hallsberg. Tillbud mellan Myrbacken och Märsta. Extra stopp i Herrljunga för påstigande resenärer. Brand i Tomteboda. Trafikstopp Katrineholm pga obehöriga i spåret. Omstart av system i Gnesta. Otillåten stoppsignalspassage i Stjärnhov. Obehöriga i spåret i Stehag. Spårledningsfel i Stjärnhov. Spårledningsfel i Storvreta. ETCS-fel i Norrköping. Spårfel i Kågeröd. Växelfel i Väse. Siktfart genom Räppe på grund av obehöriga intill spårområdet. Fordonsproblem i Gävle. Dörrproblem på Stockholm C. Fordonsproblem i Mölbo. Dörrfel i Knivsta. Fordonsfel mellan Ransta och Sala. Älgpåkörning mellan Västerås och Tortuna. Växelfel i Töreboda. Älgpåkörning mellan Aneby och Finnaryd.

14 sep

Banarbete i Västerås. Signalfel i Ökna – Alväng. Signalfel på sträckan Borås-Hillared. Siktfart Vätteryd – Mellby pga djur i spåret. Fordonshaveri i Gävle. Signalfel i Surahammar. Fordonsfel i Kungsbacka. Tågstopp Älvängen – Bohus pga djur i spårområdet. Siktfart mellan Emmaboda – Skruv pga obehöriga i spåret. Fordonsskada mellan Gävle och Linköping. Spårfel mellan Gagnef – Djurås. ATC-fel mellan Strångsjö – Simonstorp. Tågstopp Liseberg– Mölndals övre pga brand. Sen avgång från Stockholm C pga multproblem. Signalfel mellan Linköping – Linghem. Trafikstopp mellan Kimstad – Norrköping pga obehöriga i spårområdet. Fordonsfel i Nässjö. Obehöriga i spårområdet i Sköldinge. Trafikstopp genom Örebro pga obehörig i spårområdet. Varmgångslarm mellan Eslöv och Dammstorp. Personpåkörning strax norr om Märsta.

15 sep

Signalfel på sträckan Borås-Hillared. Nedriven kontaktledning i Värö. Signalfel i Flemingsberg. Signalfel i Linköping. Brandlarmet utlöst på Stockholm C. Signalfel mellan Rekarne – Kungsör. Felaktig balisinformation mellan Kummelby och Häggvik. Dörrfel i Sävsjö. Fordonsproblem i Nässjö. Fordonsproblem mellan Hestra-Gnosjö. Fordonsproblem i Säve. Sen avgång från Malmö pga fordonsfel. Fordonsskada (annan operatör) mellan Eneryda och Vislanda. 

16 sep

Problem med strömförsörjningen mellan Höör – Stehag. Dörrfel i Västerås. Otillåten stoppsignalspassage på Stockholm C. Signalfel i Kävlinge. Obehöriga i spåret i Uppsala. Fordonsproblem mellan Kallhäll och Kungsängen. Trafikstopp Uddevalla – Munkedal pga ett träd mot kontaktledningen. Växelfel på Göteborg C. Stopp i trafiken mellan Älmhult och Diö pga obehöriga i spåret. Fordonsskada (annan operatör) i Älvängen. Fordonsproblem i Köpenhamn. Spårledningsfel i Strångsjö. Maskinfel i Hedemora. Bomfel vid plankorsning i Baggetorp.

17 sep

Stopp i tågtrafiken mellan Mellby – Höör pga olycka. Strömlöst mellan Skymossen- Hallsberg pga elfel. Stopp i tågtrafiken mellan Umeå Östra – Gimonäs pga olycka. Sen avgång från Örebro pga personaltekniska skäl. Lokskada mellan Rättvik – Garsås. Spårledningsfel på sträckan Fagersta-Söderbärke. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsbyte. En lastbil körde på en bro mellan Kjula och Eskilstuna. Räddningstjänst begärde trafikstopp i Hässleholm pga obehöriga i spårområdet. Fordonsproblem på Stockholm C. Spårbeläggning i Ängelsberg. Trafikstopp mellan Lund-Hjärup pga obehöriga i spåret. Omstart a.v fordon mellan Åby-Simonstorp pga ETCS-fel. Växelfel i Hindås. Signalfel i Skövde. Obehöriga i spårområdet i Norrköping. Problem med multen i Eskilstuna. Multproblem på bangården i Linköping. Trafikstopp i Örebro C pga obehöriga i spåret. Trafikstopp mellan Myrbacken och Uppsala pga obehöriga i spåret. Spårledningsfel i Knivsta.

18 sep

Trafikstopp Skövde på grund av obehörig i spårområdet. Trafikstopp mellan Södertälje och Malmsjö pga obehöriga i spårområdet. Fordonsproblem i Krampen. Sen avgång från Gävle pga fordonsvård. Trafikstopp på sträckan Åstorp-Ängelholm på grund av en fordonsskada (annan operatör). Trafikstopp mellan Skutskär-Bomansberget pga obehöriga i spårområdet. Inväntade polis i Katrineholm pga stökig person ombord på tåg. Okänd påkörning i Tortuna. Misstänkt hjulskada mellan Vislanda- Blädinge. Omstart av fordon i Stockholm C. Signalfel i Strångsjö.

19 sep

Signalfel mellan Nässjö och Gamlarp. Dörrfel i Mjölby. Obehöriga i spåret i Hallsberg. Obehöriga i spåret i Sköldinge. ETCS-fel i Sjösa. Dörrfel på Stockholm C. Fordonsfel mellan Herrljunga och Vårgårda. Växelfel på Göteborgs central. Växel ur kontroll mellan Göteborg och Gamlestaden/Kville. Tågstopp Stenstorp – Floby samt Sandhem – Falköping pga tillbud. Krypfart mellan Grums och Segmon pga obehöriga i spåret. Tågstopp på sträckan Kode – Säve pga obehöriga i spåret.