Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 12, 2020

16 mars

Trafikstopp mellan Laxå – Skövde pga ett arbetsfordon som spårade ur inne i Laxå. Tågstopp Strömstad pga olycka. Fordonsproblem vid plattformen i Arboga. Växelfel Tenhult. Fordonsskada i Floby.  Polis och räddningstjänst begärde trafikstopp på sträckan Algutsgården-Vårgårda pga obehöriga i spårområdet. 

17 mars

Tågstopp på grund av gårdagens urspårning i Strömstad. Växelfel Ängelholm. Fordonsproblem i Södertälje. Signalfel Liseberg. Trafikstopp mellan Repbäcken-Gagnef pga ett spårfel. Ställverksfel mellan Bankeryd-Habo som medförde inställda och sena tåg. Lokskada mellan Växjö och Räppe med en lokskada. Växelfel i Forsbacka. 

18 mars

Fordonsskada i Gimonäs. Rälsbrott i växel i Rosersberg. Signalfel mellan Gävle och Hagaström. Sen avgång från Linköping pga fordonsskada. Signalfel mellan Kringlan-Hamrångefjärden. Otillåten stoppsignalspassage i Gävle. Belagd spårledning mellan Nyköping-Enstaberga. Lokproblem i Knivsta och felsöker. Signalfel på nedspåret mellan Kungsbacka och Hede. Banarbete mellan Göteborg C-Gubbero medförde problem med växling. Signalfel mellan Kungsbacka och Hede. Sen avgång från Stockholm C pga problem med multningen. Sen avgång från Eskilstuna pga fordonsproblem. Problem med bromsprov innan avgång från Kungsbacka. 

19 mars

Signalfel i Trollhättan. Stoppkörning genom Rävlanda pga ställverk ur kontroll. Godståg med fordonsskada mellan Rällså och Kopparberg. Nedriven kontaktledning i Ockelbo. Signalfel mellan Skutskär och Marma. Beläggning på båda spåren i Laxå. Signalfel mellan Surahammar – Ramnäs. Skevningsfel mellan Segmon-Grums. Tillbud i närheten av Varberg. Fordonsproblem i Kolke. Tågstopp mellan Habo-Mullsjö. Älgpåkörning mellan Habo-Mullsjö. Lokskada i Hälsingenybo. Fordonsskada i Sundbyberg. Lokskada (godståg) medförde försening i Hallsberg. 

20 mars

Växelfel i Åmål. Spårbeläggning i Hässleholm. Spårfel mellan Björneborg och Kristinehamn innebär stoppkörning och förseningar i trafiken. Obehöriga i spårområdet på Malmö C. Sen avgång från Hagalund pga personaltekniska skäl. Sen avgång från Ställdalen pga fordonsfel. Växelfel i Kiruna. Fordonsskada i Barva. Signalfel mellan Pålsboda och Kilsmo. Felaktig tågledning i Bålsta. 

21 mars

Dåligt spårläge på nedspår vid Malmsjö. Hastighetsnedsättning i Katrineholm pga person som vinglade runt på plattformen. Sen avgång från Nykvarn pga avhysning av hotfull resenär. Fordonsskada på godståg mellan Jörn och Storträsk. 

22 mars

Fordonsskada strax innan avgång från Göteborg resulterade i ett flertal fordonskast. Obehöriga i spårområdet mellan Falun och Hinsnoret. Obehöriga i spårområdet mellan Toresta och Bålsta. Växelfel i Avesta Krylbo.