Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 49, 2019

2 dec

Banarbete från förra veckan mellan Ställdalen och Frövi fortsatte dra ut på tiden. Fortsatt stopp mellan Kiruna och Narvik på grund av hård väderlek. Stopp genom Romeriksporten mellan Oslo och Lilleström. Växelfel i Hovsta. Signalfel mellan Örbyhus och Järlebo. Enkelspårsdrift norrut från Sundsvall pga otillåten stoppsignalspassage (annan operatör). Växelfel i Gålnäs. Dåligt spårläge i Linaälv. Fordonsproblem vid plattform i Kolbäck. Obehöriga i spåret i Järna. Trafikstopp mellan Mörtsal-Sprängsviken pga att ett arbetsfordon spårat ur. Hotfull resenär ombord på tåg i Flemingsberg. Fordonsfel i Södertälje. Fordonsproblem i Alvesta. Trafikstopp på sträckan Varberg - Veddige pga fordonskada. Sen avgång från Göteborg pga fordonsskada. Stoppkörning förbi Mölnbo pga växelfel. Signalfel i Flackarp. Trafikstopp i Lund pga en olycka (annan operatör).

3 dec

Ställverket i Hagalund är ur funktion. ATC-fel mellan Köpmannebro och Mellerud. Bromsfel i Mora. Fordonsskada i Ransta. Bromsfel i Ljungskile. Omspolning av ställverket i Kävlinge. Godståg fastnade mellan Korsnäs – Ryggen. Fordonsbyte i Malmö pga fordonsskada. ATC-fel i Kolbäck. Trafikstopp i Örebro pga obehöriga i spåret.

4 dec

Växelfel i Kållered. Växelfel på Göteborg C. Kompressorfel i Sala. Belagd spårledning i Kalmar. Multproblem vid Göteborg. Sen avgång från Partille pga sjukdomsfall på tåget. Tågstopp mellan Jönköping – Huskvarna pga av obehöriga i spåret. Låsning i ställverket i Åby. Stopp på polisens begäran mellan Stockaryd och Ulvstorp pga obehöriga i spårområdet i Sävsjö. Signalfel mellan Ludvika-Gräsberg. Växelfel i Floda.

5 dec

Spårmarkering mellan Vagnhärad-Lästringe. Signalfel mellan Baggetorp-Vingåker. Spårbeläggning mellan Hässleholm-Mellby. Stopp mellan Kringlan och Sunnäsbruk pga en bil som fastnat vid en övergång. Sen avgång från Göteborg pga att föraren hade svårt att få ut körordern på sin platta. Tågstopp Sandared-Borås pga olycka. Trafikstopp på sträckan Mölndals ned-Kållered pga två bilar som hade kolliderat på E6an i höjd med spårområdet och hamnat intill banvallen. Växelfel mellan Boxholm och Tranås. En lastbil hade kört in i en vägportal mellan Tällberg-Leksand. Skredlarm utlöst mellan Vassijaure och Kopparåsen. Obehöriga i spårområdet mellan Osby och Hästveda. Obehöriga i spårområdet mellan Hovsta och Alväng. Spårfel mellan Motala och Fågelsta. Signalfel i Uppsala. Signalfel i Mosselund. Växelfel i Katrineholm. Fordonsskada i Flen. Riven kontaktledning i Vad. Trafikstopp mellan Fagersta – Ludvika. Beläggning på Göteborg C. Fordonsskada mellan Härad och Strängnäs. Högnivålarm i Vimnarp. Sen avgång från Norrköping pga ATC-fel.

6 dec

Fortsatt trafikstopp mellan Vassijaure-Kopparåsen pga gårdagens skredlarm. Kontaktledning riven i Fagersta. Trafikstopp mellan Ängelsberg-Ludvika. Trafikstopp i Buddbyn pga ett växelfel. Signalfel på sträckan Herrljunga-Källeryd. Trafikstopp i Norrköping pga obehöriga i spåret. Spårfel mellan Lidköping-Forshem. Modulfel vid avgång från Köpenhamn. Växelfel i Stordalen. Sen avgång från Stockholm pga fordonsfel. Signalfel mellan Linköping och Vikingstad. Växelfel i Mantorp. Växelfel i Mjölby. Trafikstopp genom Falköping pga obehöriga i spåret. Signalfel i Eslöv. Fordonsskada i Gävle. Växelfel i Gåvetorp. Elfel i Kungsängen. Stopp mellan Fagersta C och Snyten pga att godståg 4953 har fastnat på skyddsektion. Stopp i trafiken mellan Lund och Malmö på polisens begäran.

7 dec

Växelfel i Alvesta. Sen avgång från Karlstad pga trasig tågvärmepost. Elfel mellan Kallhäll och Kungsängen. Obehöriga i spårområdet mellan Spånga och Duvbo. Sen avgång från Läggesta pga trasig detektor. Trafikstopp Västeraspby-Dynäs pga en misstänkt olycka.

8 dec

Skredlarm mellan Vassijaure och Kopparåsen. Trafikstopp på sträckan Mölndals Nedre - Almedal pga olycka. Sen vavgång från Västerås pga personaltekniska skäl. Signalfel i Lundby. Signalfel i Kopparåsen. Trafikstopp på sträckan Borås – Hillared då det ligger ett träd över spåret. Fordonsskada mellan Snyten och Fagersta. Fel på vägskydd mellan Eslöv och Stehag. Fordonsskada i Spannarboda. Sjukdomsfall på tåg i Alingsås. Fordosnfel i Svartvik. ATC-fel vid plattformen i Nässjö.