Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 42:

 

17 okt
Spårbeläggning och signalfel på sträckan Norsesund-Bryngenäs. Enkelspår Tunneby-Osby pga en otillåten stoppsignalskörning av annan operatör. Växelfel  mellan Blädinge-Vislanda. Fordonsskada i Salsta. Trafikstopp mellan Nyköping-Sjösa pga obehöriga i spår. Tågstopp Hillerstorp pga fordonsskada. Spänningslöst på sträckan Väring – Skövde. Växelfel vid Stockholm Södra. Hastighetsnedsättning pga infrafel mellan Tösse-Ånimskog. Spårledningsfel i Rosersberg. Spårledningsfel mellan Barkarby och Jakobsberg. Obehöriga i spår i Falun. Spänningslöst i Hallsberg. Stoppkörning förbi infarten till Kumla pga spårbeläggning. ATC-fel ett av våra fordon strax innan Gävle. 

18 okt
Reducerad hastighet i Falun kvarstod från måndagen. En växel var ur funktion för pendeln mellan Karlberg och Stockholm C. Tågstopp Kode – Ytterby pga fordonsskada på annat tåg. Stoppkörning mellan Avesta Krylbo.  Signalfel i Hölö. Förseningar i trafiken förbi Upplands Väsby pga ett transmissionsfel. Stopp för trafik i tunneln mellan Stockholm-Karlberg pga obehöriga i tunneln. Tågstopp Lekarekulle-Kungsbacka pga misstänkt påkörning. Stopp i Trödje pga signalfel. Stopp mellan Rekarne – Kungsör pga signalfel. Tågstopp Grums-Säffle pga misstänkt olycka. Fordonsskada i Hagalund. Fordonsskada i Malmö. 

19 okt
Fordonsskada i Arboga. ATC-fel i Bankeryd. Växelfel vid Stockholm Södra. Ställverksfel i Lerum. Stoppkörning mellan Jonsered-Floda. Stopp i tågtrafiken mellan Gävle och Uppsala pga transmissionsfel i Skutskär. Trafikstopp förbi Kiruna malmbangård pga obehöriga i spår. Fordonskada som orsakade att Göteborg C blev strömlöst under en kortare period samt att andra tåg fick fordonsskador. Stopp i tågtrafiken mellan Katrineholm och Södertälje pga fordonsfel innan Mölnbo. Spårledningsfel mellan Hudiksvall och Iggesund. Misstänkt nedriven kontaktledning på Sävenäs bangård. Signalfel i Almedal. Röklukt i fordon mellan Knivsta och Arlanda C. Enkelspårsdrift mellan Myrbacken och Knivsta. Älgpåkörning mellan Boden och Älvsbyn. Fel på strömavtagaren på ett fordon mellan Vikingstad-Mantorp. Försening i Söderhamn pga väntan på ambulans. 

20 okt
Hästveda – Mosselund, stoppkörning på grund av avgrävd kabel. Viltpåkörning mellan Vargön och Grästorp. Brandlarm på tåg i Floby. Trafikstopp Polcirkeln-Koskivaara pga spricka i rälen. Djurpåkörning i Stockaryd. Spänningslöst på sträckan Laxå – Hallsberg – Hovsta. Signalfel i Björkliden. Signalfel på båda spåren mellan Stockaryd – Aleholm. Stopp i Gamlarp pga brofel. Stopp i Hallsberg pga ställverksfel. Fordonsskada för annan operatör i Hudiksvall. Sen avgång från Göteborg pga omstart av fordonet. Försening från Älmhult pga säkringsbrott som påverkade tågvärmen. Växelfel vid Stockholm Södra. 

21 okt
Enkelspårsdrift mellan Mjölby och Mantorp pga urspårning av arbetsfordon under natten. Enkelspårsdrift på sträckan Partille - Jonsered Västra pga ett spårfel. Signalfel i Skutskär medförde att tågen passerade signal mot stopp. Fordonsskada i Gnesta. Transmissionsfel i Barva. Stopp mellan Eskilstuna – Strängnäs. Fordonsproblem i Skövde. Signalfel i Stockholm Södra. Varmgångslarm i Myra. Älgpåkörning mellan Kilsmo och Högsjö. Trafikstopp i Ulriksdal pga behöriga i spår. 

22 okt
Följdförsening vid avgång från Stockholm C pga tidigare älgpåkörning. Signalfel i Morgongåva. Reducerad hastighet genom Solna på grund av obehöriga i spår. Signalfel i Hillerstorp. Förseningar på sträckan Avesta-Krylbo-Mora pga spårhalka. 

23 okt
Sen avgång från  från Herrljunga pga modulproblem samt banarbete mellan Alingsås-Algutsgården. Transmissionsfel i Väring. Stopp i trafiken genom Vingåker på grund av obehöriga i spår. Problem med strömförsörjningen mellan Gävle-Tierp. Spårfel i Salsta medförde förseningar i tågtrafiken mellan Uppsala och Gävle.