Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 23, 2021

7 juni

Sen avgång från Öxnered pga ETCs problem. Siktfart Gemla – Räppe pga kossor i spåret. Förseningar genom Gårdsjö gav förseningar på grund av obehöriga i spåret. Förseningar på sträckan Göteborg - Alingås pga balisfel Jonsered Östra. ATC-fel i Göteborg. Fordonsskada på Göteborg C. Sen avgång från Gamlestaden pga fordonsskada. Trafikstopp pga transmissionsfel mellan Repbäcken och Garsås. Otillåten stoppsignalspassage (annan operatör) mellan Alvesta och Rydaholm. Signalfel i Kvicksund. Stopp på Tegelbacken mellan Stockholm C och Stockholm S pga brand/rökutveckling i Riddarholmstunneln. Fordonsproblem i Hästveda. Fordonsproblem (godståg) mellan Uddevalla och Ryr. Fordonsfel i Ludvika. ETCS-fel mellan Åby och Simonstorp. Dörrproblem i Liseberg. ETCS-fel mellan Flen och Sköldinge. Trafikstopp mellan Gävle och Hagaström pga brand nära spårområdet. Fordonsproblem i Hagalund. Obehöriga nära spåret i Älvängen. Varmgångslarm högnivå (annan operatör) mellan Skänninge och Fågelsta. Lokproblem i Upplands Väsby. Sen avgång från Stockholm C pga signalfel. ETCS-fel i Läggesta. Trafikstopp i Uppsala pga obehöriga i spårområdet. Trafikstopp i Kungsör pga obehöriga i spårområdet. ETCS-fel i Flemingsberg. Signalfel mellan Tystberga och Sjösa. Trafikstopp mellan Mjölby och Skänninge pga fordonsfel (godtåg). Signalfel i Gnesta. Obehöriga i spårområdet i Norrköping. Obehöriga i spårområdet i Knivsta. Fordonsskada på Stockholm C.

8 juni

Signalfel mellan Tystberga och Sjösa. Sen avgång från Iggesund pga brand nära spåret. Signalfel mellan Långsjön och Hofors. Banarbete i Tierp blir inte klart i tid. Enkelspårsdrift mellan Bohus-Älvängen pga fordonsproblem (godståg). Gren mot kontaktledningen mellan Nedansjö och Stöde. Signalfel mellan Sprängsviken och Frånö. Sen avgång från Hallsberg pga fordonsskada. Signalfel i Floda. Dåligt spårläge i Knivsta. Sen avgång från Älvängen pga polisingrepp ombord på tåg. Fel på ställverket i Tystberga. Signalfel i Huvudsta. Spårledningsfel mellan Sellnäs och Borlänge. Signalfel i Helsingborg. Brandmän nära spåret mellan Strängnäs och Härad. Misstänkt dåligt spårläge mellan Pilgrimstad och Brunflo. Spårfel i Hedemora. Signalfel samt en beläggning i Skövde. Inväntade polis i Öxnered. Fordonsskada (godståg) mellan Mölndals nedre och Gubbero. Trafikstopp i Knivsta pga obehörig i spårområdet. Spårfel mellan Sjösa-Tystberga. Kompressorfel i Hinsoret. Signalfel i Tierp. Signalfel i Stehag. Olycka i Myrbacken (annan operatör).

9 juni

Spårfel i Knivsta. Ställverksfel mellan Sköldinge och Skebokvarn. Signalfel i Tierp. Trafikstopp genom Räppe pga en otillåten stoppsignalspassage (annan operatör). Sen avgång från Kolke pga att förare behövde ta bort saker från spåret. Signalfel i Knivsta. Dörrproblem utanför Åby. Trafikstopp Säve – Göteborg – Kville pga obehöriga i spår. Trafikstopp Myra – Boda på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Trafikstopp genom Falköping pga obehöriga i spår. Obehöriga i spåret i Spånga. Otillåten stoppsignalspassage i Sällnäs. Trafikstopp Uppsala C pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret i Uppsala. Fordonsproblem (godståg mellan Ulvshyttan och Rämshyttan. Trafikstopp Örebro C på grund av obehöriga i spår. Enkelspår Tyllered – Torebo (Kungsbacka-Falkenberg) pga signalfel. Fordonsskada i Storvik. Misstänkt påkörning i Mölnbo. Fordonsskada i Frövi. Fordonsskada i Flemingsberg. Tågstopp pga en brand intill spåret i Moholm. Trafikstopp mellan Jularbo-Avesta Krylbo pga spårfel. Trafikstopp Ängelsberg pga omfattande signalfel. Stoppkörning genom Erikstad (Grums – Öxnered) pga sönderkörda bommar. Stopp igenom Falköping pga obehöriga i spåret. Trasigt vägskydd mellan Brunna och Järlåsa. Godståg fastnade mellan Fagersta och Dagarn. Stopp genom Borlänge pga obehöriga i spåret.

10 juni

Signalfel mellan Snyten och Fagersta. Signalfel i Röstbo. Enkelspårsdrift mellan Katrineholm och Baggetorp pga banarbete som inte blivit klart på utsatt tid. Signalfel i Bankeryd. Strömlöst mellan Huvudsta-Kallhäll. Trafikstopp Edsvalla – Grums pga fordonsskada på annan operatörs tåg. Fordonsproblem i Kungsbacka. Signalfel i Olskroken. ATC fel i Alingsås. Bromsdatorfel i Knivsta. Obehöriga i spåret i Förslöv. Kontaktledningsfel mellan Kilsmo och Högsjö. Cateringtruck körde ned på spår 10 på Stockholm C. Obehöriga i spåret i Bro. Dörrproblem i Södertälje. Obehöriga i spåret mellan Älvsjö och Stuvsta. Otillåten stoppsignalspassage (arbetsfordon)vid södra Marieholmsbron. Lokskada mellan Krylbo och Storvik.

11 juni

Trafikstopp Bräcke – Stavre pga träd över kontaktledningen. ETCS-fel i Simonstorp. ATC-fel i Pålsboda. Spårbeläggning på Göteborg C. Beläggning i Lerum. ETCS-fel i Upplands Väsby. Varmgångslarm högnivå mellan Ekeby och Knivsta. Lastbil körde in i Järnvägsbron i Vålberg. Bomfel mellan Axmarby och Kringlan. Tågstopp mellan Mariestad-Gårdsjö pga obehöriga i spåret Hova. Vägskyddsanläggning ur kontroll i Örebro. Trafikstopp på sträckan Kode-Stora Höga pga en fordonsskada. Obehöriga i spårområdet i Uppsala. Sen avgång från Linköping pga bromsfel. Växelfel i Frövi. Obehöriga i spårområdet i Sävsjö.

12 juni

Tågstopp Järpås pga brand i motorutrymmet. Sen avgång från Västerås pga personaltekniska skäl. Stopp mellan Stehag – Höör pga obehöriga i spårområdet. Sen avgång från Stockholm C pga dörrfel. Signalfel i Broddbo. Fordonsskada mellan Norrköping och Åby. Obehöriga i spåret i Säter. Växelfel mellan Snyten – Fagersta. Sen avgång från Läggesta pga fordonsskada. Sen avgång från Hallsberg pga fordonsskada. Signalfel i Fors. Signalfel mellan Skutskär och Bomansberget. Ställverksfel i Västerås norra. Riven kontaktledning i Munktorp. Sen avgång från Södertälje syd pga fordonsskada. Signal- och växelfel mellan Rällså och Storå. Obehöriga i spårområdet Örebro södra. Avsyning efter tidigare olycka i Pilgrimstad.

13 juni

Gårdagens ställverksfel Västerås norra medförde fortsatt trafikstopp Västerås – Enköping/Sala. Gårdagens rivna kontaktledning i Munktorp medförde fortsatt trafikstopp mellan Västerås – Arboga. Trafikstopp i Uppsala pga okänd påkörning. Sen avgång från Ludvika pga problem med klargöring. Signalfel mellan Kolbäck – Västerås. Spårledningsfel mellan Garsås – Mora. Fordonsskada innan Vårgårda. Växelfel i Nyköping. Brand intill spårområdet mellan Borlänge – Repbäcken. Växelfel i Segmon. Signalfel i Ödåkra. Obehöriga i spåret i Värnamo. Sen avgång från Hasselsfors pga fordonsskada. Fordonsskada i Ljungskile. Otillåten stoppsignalspassage på Malmö C. Fordonsskada på Årstabron. Signalfel i Torsåker. Stopp i trafiken mellan Räppe-Åryd pga obehöriga i spåret. Signalfel mellan Snyten och Fagersta. Djurpåkörning i Fiskeby.