Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP
 

Punktlighet per vecka

Under veckorna 27–33 pausas vår veckovisa rapportering.

För frågor om punktligheten under denna period är ni välkomna att kontakta Britt-Marie Olsson.

Större trafikpåverkande händelser under vecka 25, 2019

17 juni

En spricka i en växel i Björnkulla. Växelfel orsakat av ett arbetsfordon i Falköping. Fordonsskada mellan Sundsvall och Birsta. Brand i banvallen i Simonstorp. Sen av gång från Gävle pga personaltekniska skäl. Slipersbrand på nedspåret i Norrköping. Fordonsskada i Strängnäs. Reparation av en bro mellan Strångsjö och Simonstorp. Växelfel i Gnarp. Befarad olycka i Kallhäll. Fordonsskada mellan Malmsjö och Södertälje. Nedriven kontaktledning i Tillberga. Trafikstopp Örebro-Hallsberg pga obehöriga i spåret i Mosås. Siktfart genom Helsingborg pga obehöriga i spåret. Trädpåkörning i Bälgviken medförde skada av strömavtagaren. Signalfel i Stegsskogen. ATC-fel på Stockholm C. Signalfel mellan Brattby och Brännland. Sen avgång från Ånge pga fordonsskada.

18 juni

Signalfel mellan Brattby och Brännland. Kopåkörning i Hedemora. Otillåten stoppsignalspassage i Örnsköldsvik. Brand intill spårområdet mellan Sköldinge och Flen. Obehöriga i spårområdet mellan Sundbyberg och Duvbo. Traktionsfel i Årsta. Spårbeläggning över växlarna söder om plattformarna i Ludvika. Spårledningsfel på nedspår i Mölnbo. Signalfel i Karlstad. Signalfel mellan Håmojokk och Harrå. Signalfel mellan Marma och Skutskär. Trafikstopp genom Töreboda pga brofel. Trafikstopp i Hässleholm pga obehöriga i spårområdet. Trafikstopp Hässleholm pga obehöriga i spår. Enkelspårsdrift Hyllie – Lernacken pga ett spårfel medförde att förseningar för trafiken till- och från Danmark. Fordonsskada på sträckan Varpemossen – Torbacken. Fordonsfel i Nässjö. Olycka i Helenelund. Stopp i trafiken i Tolikberget pga ingen kontakt med ställverket. Obehöriga i spåret i Lund. Fel på vägskyddsanläggningar mellan Uppsala N – Järlåsa. Trafikstopp Sundsvall-Timrå pga befarad solkurva mellan Birsta-Skönsvik. Trafikstopp genom Habo pga obehöriga i spåret. 

19 juni

Signalfel i Jonsered. Spårfel i Degerfors. Signafel mellan Lerum – Stenkullen. Trafikstopp mellan Rävlanda – Rödberg pga fordonskada. Trafikstopp Nyköping – Vagnhärad. Obehöriga i spåret i Norrköping. Signalfel på Sundsvall C. Stopp i tågtrafiken på Göteborg C pga obehöriga i spåret. Reset mellan Fiskeby och Kimstad. Spårledningsfel i Axmarby mellan Gävle-Söderhamn. Godståg körde fast mellan Granstanda och Storvik. Trafikstopp på sträckan Borås-Skene pga obehöriga i spårområdet. Fordonsskada i Strömsholm. Spårbeläggning på sträckan Säffle-Åmål. Spårbeläggning i Stolpstugan. Signalfel mellan Kjula-Barva. Spårbeläggning på sträckan Tenhult-Forserum. Obehöriga i spårområdet mellan Mantorp och Linköping. Signalfel i Hässleholm.  Åskväder/blixtnedslag i Falköping medförde att växlarna var ur kontroll. Befarad olycka Stockholm södra. Signalfel i Alväng. 

20 juni

Signalfel i Alväng. Obehöriga i spårområdet i Bollnäs. Växelfel i Ervalla. Brand mellan Korsnäs och Ryggen. Beläggning i Olskroken. Växelfel i Sandviken. Stopp i tågtrafiken mellan Knivsta – Säby pga obehöriga i spårområdet. Trafikstopp Uddevalla – Ljungskile pga obehöriga i spåret. Stopp i tågtrafiken mellan Rättvik och Mora pga att ett godståg med fordonsskada. Fordonsskada mellan Borås-Varberg. Polisen begärde trafikstopp mellan Frövi och Lindesberg pga obehöriga i spårområdet. Spårledningsfel mellan Garsås och Mora. Enkelspårsdrift i Floby. Trafikstopp på sträckan Uddevalla -Ljungskile. Signalfel och stoppkörning mellan Charlottenberg och Kongsvinger. ATC-fel mellan Malmsjö och Södertälje. Brandlarm i Vretstorp. Olycka i Åkarp N medförde trafikstopp mellan Malmö-Lund. Kontaktledningsfel mellan Fiskeby och Kimstad. Spårbeläggning på både upp och nedspår mellan Strångsjö och Simonstorp. Stopp i Hässleholm. Tågstopp mellan Växjö-Åryd pga av ett elfel. Signalfel i Köpenhamn. Fordonsskada mellan Forserum-Äng. Obehöriga i spåret mellan Myrbacken och Ekeby. Fordonsskada godståg mellan Horndal och Byvalla. 

21 juni

Signalfel mellan Strängsjö och Simonstorp. Signalfel i Oslättfors. Signalfel på sträckan Åryd – Växjö. Fordonskada i Malmö. Otillåten. Växelfel i Sundbyberg. Fordonsskada i Årskogen. Signalfel mellan Jörn- Långträsk. Fordonsskada i Sunnäsbruk. 

22 juni

Pga gårdagens åskoväder med medföljande signalfel är det stoppkörning på flertalet sträckor mellan Boden och Jörn. Misstänkt dåligt spårläge på nedspår mellan Uppsala och Säby. Signalfel i Kopparberg. Signalfel i Katrineholm. Elfel mellan Vingåker och Katrineholm. Signalfel i Mora. ATC-fel i Karbenning. Obehöriga i spårområdet i Borlänge. ATC-fel i Karbenning.

23 juni

Tillbud på sträckan Alingsås-Bryngenäs. Kontaktledningsfel mellan Göteborg Kville-Stenungsund. Sen avgång från Sellnäs pga Trafikverkets prioritering. Sen avgång från Tomteboda pga fordonsskada. Misstänkt olycka mellan Snyten och Karbenning. Brand bredvid spåret mellan Segmon-Värmlands Bro, orsakat av fordonsfel. Signalfel mellan Kopparåsen och Vassijaure. Växelfel i Örbyhus. Misstänkt dåligt spårläge i Laxå. Signalfel i Räppe. Signalfel mellan Stockholm C och Stockholm S. Strömlöst i Hässleholm. Kor i spåret mellan Flisby och Ralingsås. Multproblem med fordon på Stockholm C.