Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 38:

19 sep
Växelfel medförde enkelspårsdrift på sträckan Skövde-Regumatorp. Akut växelbyte Torneträsk. Fordonskada i Lingbo. Växelfel i Kongsvinger. Fordonsproblem vid Norsesund. Signalfel i Vartofta. Signalfel i Bryngenäs. Trafikstopp i Vattholma misstänkt fall av obehöriga i spår. Viltpåkörning i Grevaryd. Stopp i Bergsbrunna på grund av obehöriga i spår.

20 sep
Fordonskada i Töreboda. Banarbete i Bastuträsk drog över tiden. Signalfel på Göteborgs Central. Kontaktledningsfel mellan Pålsboda och Högsjö. Viltpåkörning mellan Vimnarp-Nässjö. Sen klargörning på Stockholm C.
Obehöriga i spår i Gävle. Tågstopp mellan Skåre-Karlstad pga att lastbil körde in i viadukt. Trafikstopp pga en lös häst i spårområdet i Kristinehamn. Omstart i Gårdsjö samt merförsening i Moholm pga banarbete. Spårfel mellan Ransta – Sala. Sen avgång från Hässleholm pga inväntan av ambulans. Sen avgång Linköping pga problem vid delningen av tågsätten. Stopp i Bålsta pga sabbotage. Otillåten stoppsignalskörning i Hästveda.

21 sep
Sen avgång från Jönköping pga sprucken nattvila samt att tåget var instängt på uppställningsspåret.
Fordonsskada i Malmö. Signalfel i Rörvik. Signalfel mellan Åkarp – Arlöv. Spårledningsfel i Skutskär. Bromsfel i Moholm. Dåligt spårläge i Knivsta. Stopp i trafiken mellan Håkantorp-Lidköping pga fel vid en övergång. Stopp i trafiken mellan Varberg-Veddige pga misstänkt tillbud med tåg. Stopp i trafiken mellan Göteborg-Liseberg pga obehöriga i spår i Gubbero. Olycka mellan Älvsbyn-Piteå.
Fordonsskada i Rydaholm efter älgpåkörning. Växelfel i Varberg. Stopp i trafiken till och från Hagalund pga stillbild i ställverket. Uppkörd växel i Åmål. Fordonsskada i Lundby.

22 sep
Försening pga av gårdagens växelfel i Åmål. Urspårning av annan operatör i Forsbacka. Problem med multning i Sundsvall. Fordonsfel i Jönköping. Spänningslöst i Mjölby efter misstänkt kontaktledningsrivning. Bromsfel i Skövde. Tågstopp i Rävlanda. Lokskada i Ånge. Spänningslöst på sträckan Björkliden-Björnfjell på grund av ett brandlarm som löste ut i en omformarstation. Obehöriga i spår i Uppsala. Obehöriga i spår i Sala. Obehöriga i spår i Söderhamn. Spårfel i Gemla. Signalfel mellan Harmånger-Åmyran. Signalfel mellan Alingsås-Algutsgården. Stopp genom Kumla på grund av obehöriga i spår. Nytt tågsätt i Hagalund.

23 sep
Avgrävd kabel mellan Hästveda – Osby. Spårbeläggning mellan Hestra-Limmared. Signalfel Mellösa-Flens. Spårbeläggning mellan Alvesta och Rydaholm. Akut felavhjälpning mellan Algutsgården och Alingsås pga spårfel.
Kontaktledningsfel i Landskrona. Växelfel på Göteborg C. Spårbrist Stockholm C pga lokrundgång. Stopp i trafiken mellan Agnesberg-Bohus pga misstänkt påkörning. Spårbeläggning mellan Kil-Edsvalla pga åska. Sen avgång i Västerås pga att ett tåg hade trasig toaletter och växlar en del av tåget på ett annat tåg. Tågstopp Munkedal-Strömstad pga en olycka. Obehöriga i spår i Arboga.

24 sep
Banarbete Flen – Katrineholm.
Spårbeläggning mellan Slätte och Älgarås. Fordonsproblem i Köpenhamn.
Kontaktlednings fel mellan Hässleholm och Mellby. Fordonskada vid avgång Stockholm.

25 sep
Obehöriga i spår i Sala. Stillbild på driftplatsen i Lidlund. Fordosnskada mellan Karsbäcken och Lidlund. Fordonsskada på Stockholm C. Reset av fordon i Gnest.
Växel ur kontroll i Kävlinge. Fordonsfel i Västerås samt signalfel mellan Tillberga – Ransta.
Siktfart mellan Lindome och Ledsgård pga obehöriga i spår.
Växelfel i Folkesta. Trafikstopp Katrineholm – Hallsberg pga en olycka i Vingåker. Tågstopp i Moholm pga ställverksfel.