Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild över SJ-koncernens punktlighet mellan åren 2013 och 2018. 

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 06, 2019:

4 feb

Många inställda avgångar pga hårda väderförhållanden. Växelfel i Gävle. Sen avgång från Falun pga sen klargörning. Signalfel mellan Södertälje och Järna. Sen avgång från Mellby pga problem med strömavtagaren. Växelfel i Ängersjö. Växelfel i Bräcke. Bromsfel mellan Kolbäck och Dingtuna. Extra uppehåll i Skövde för avstigande. Bromsfel i Hudiksvall. Växelfel i Uddevalla. Växelfel och mycket snö i Brista. Lokskada i Loster. Tågstopp på sträckan Vargön-Grästorp på grund av dåligt spårläge. Spårfel mellan Rotebro och Norrviken. Bromsfel pga snö och is i Losesjön. Växelfel mellan Varberg-Skene. Fordonsproblem mellan Mölnbo och Järna. Växelfel i Gideåbacka. Spårbeläggning mellan Bjurhem-Öxnered. Fordonsproblem mellan Rämshyttan-Ulvshyttan. Tjuvbroms i Undersåker. Tåghaveri mellan Västerås och Västerås norra. Misstänkt olycka i Valskog nedförde stopp i trafiken mellan Köping-Arboga. Sen avgång från Göteborg pga felaktig växling. Otillåten stoppsignalspassage i Stenkullen. Olycka mellan Sala och Broddbo. Arbetsfordon spårade ur i Kimstad.

5 feb

Påkörd växel vid snöröjning i Timrå. På grund av den tidigare urspårningen i Kimstad uppstod enkelspårsdrift mellan Fiskeby – Gistad. Ställverksfel i Södertälje Syd övre. Trafikstopp mellan Fritsla-Viskafors pga fordonsskada på ett arbetsfordon som skulle syna sträckan då ett träd låg nära kontaktledningen.

Trafikstopp på sträckan mellan Lästringe-Enstaberga pga att det var spänningslöst. Stopp i trafiken mellan Landskrona-Helsingborg pga obehöriga i spåret. Fordonsskada i Björnlunda. Växelfel Kattarp. Växelfel i Grums. Växelfel i Oslo. Tågstopp mellan Huskvarna-Jönköping pga folk i spåret. Sen avgång från Göteborg pga många växlingar och tågrörelser i vägen. Tågstopp Huskvarna-Jönköping pga obehöriga i spåret.Många inställda tåg till följa av fordonsskador, fordon på fel ställen, personal på fel ställen, brutna nattvillor mm.

6 feb

Ett godståg spårade ur mellan Linaälv och Håmojåkk, vilket medförde att kontaktledning och hjälpkraftledning är skadad. Godståg fick maskinfel mellan Sundsvall och Birsta. Sen avgång från Ljusdal pga fordonsskada. Spårfel i Ängelholm. Signalfel i Dingtuna. ATC-fel på sträckan Västerås-Kolbäck. Spårbeläggning mellan Åkarps norra-Arlöv. Inväntade ambulans i Partille. Beläggning på båda spåren mellan Tornbacken-Alvhem orsakat av elarbete på infrastrukturen. Spårbeläggning mellan Bryngenäs-Norsesund. Spårledningsfel mellan Jonsered och Lerum. Fel på vägskyddsanläggning mellan Varberg – Hamra. Spårledningsfel Grums. Trafikstopp i Ställdalen. Sen avgång från Göteborg pga vagnfel. Varmgångslarm i Rotebro. Fordonsproblem i Ransta. 

7 feb

Kontaktledningsfel mellan Hilleby och Trödje. Signalfel mellan Mosås-Kumla. Spårfel i Gnesta. Stopp i trafiken förbi mellan Örnsköldsvik-Umeå pga att ett godståg gjorde en tillåten stoppsignalsapassge. Bromsproblem vid plattformen i Norrköping. Multproblem på Stockholm C. Trafikstopp vid Helsingborg driftplats pga kollision mellan tåg (annan operatör) samt en växlingsrörelse. ATC-fel efter avgång Arlanda. Tågstopp i Falköping driftplats begärt av polisen pga obehöriga i spåret.

8 feb

Fortsatt reducerad hastighet genom Helsingborg pga gårdagens urspårning. Transmissionsfel och därmed stillbild på hela Svealandsbanan. Spårledningsfel mellan Uppsala och Sala. Spänningslöst och spårledningsfel mellan Enstaberga och Jönåker. Enkelspårsdrift mellan Tornhill – Eslöv efter att ett tåg fått högnivålarm hjulskada. Tågledning till fel spår i Sala. Trafikstopp på sträckan Kode – Stenungssund pga en påkörd vägportal. Tjänstetåg havererade mellan Fagersta Norra och Fagersta C. Trafikstopp på sträckan Norsesund-Bryngenäs pga olycka (annan operatör). Växelfel i Ryggen. Multproblem på Stockholm C. Lokfel mellan Kilsmo och Pålsboda. ATC-fel i Arboga. Försening på sträckan Luleå-Boden pga att det är strömlöst. Multproblem i Linköping. Multproblem i Borlänge.

9 feb

Stoppet på sträckan Boden-Luleå kvarstod från gårdagen. Signalfel mellan Norsesund och Brungenäs. Misstänkt olycka mellan Garsås och Rättvik. Enkelspårsdrift mellan Partille-Sävenäs pga fordonsskada. Trafikstopp på sträckan Borås-Skene pga höga vattenflöden. Fordonsskada mellan Hudiksvall och Iggesund. Sen avgång från Göteborg pga dörrfel. Fordonsskada i Ockelbo.

10 feb

Reducerad hastighet mellan Mullsjö-Habo pga jordhög i spåret. Fordonsfel i Flen. Kontaktledningsfel i Snickarbo. Fordonsskada mellan Korsträsk och Järneträsk. Växelfel i Gripenberg. Fordonsproblem i Ludvika. Brand i spårområdet Tillberga. Fordonsskada i Barva. Stopp i trafiken sträckan Alingsås-Floda pga tillbud mellan Norsesund-Floda. Det var stora väderproblem i västra Sverige, så trafiken på ett antal banor ställdes in.