Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 06, 2021

15 feb

Trafikstopp mellan Gävle – Sundsvall pga nedriven kontaktledning strax norr om Källene mellan Söderhamn – Hudiksvall. Fordonsskada mellan Kode-Stora. Spårbeläggning i Frövi. ETCS-fel i Nyköping. Problem med strömavtagare i Storvik. Kompressorfel i Leksand. Fordonsskada i Jonsered. Växelfel genom Bryngenäs. Fordonsskada och signalfel vid Mölndals nedre. Signalfel i Gnosjö. Växelfel i Göteborg C. Systemkrasch i Linköping. Varmgångslarm i Ljusdal. ETCS-fel i Sala. Hjulskada mellan Kumla och Hallsberg. Otillåten stoppsignalspassage pga misstänkt beteende på plattform i Huddinge. Sen avgång från Karlstad pga ej uppdaterad information om omlopp. ATC-fel mellan Fors och Avesta Krylbo. Växelfel i Storvreta. Rälsbrott på spårledning på Göteborg C. Obehöriga i spårområdet i Karlberg. Signalfel mellan Flen och Sköldinge.

16 feb

Signalfel mellan Gimonäs och Umeå C. Banarbete i Älvsjö. Signalfel i Ödåkra. ETCS-fel i Folkesta. ETCS-fel i Örebro. Kompressorfel i Örabäcken. Spårbeläggning på Göteborg C. Växelfel i Strömtorp. Växelfel på nedspår vid Årstaberg. Växelfel i Nässjö. Signalfel mellan Mantorp och Mjölby. Detektorlarm för Hjulskada mellan Örebro och Kumla. Fordonsskada (godståg) i Grandstanda mellan Falun och Storvik. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsproblem. ETCS-problem mellan Läggesta och Grundbo. Trafikstopp genom Lindome pga obehöriga i spårområdet. ETCS-problem mellan Hallsberg och Pålsboda. Lastbil körde in i en viadukt mellan Frinnaryd och Gripenberg. Signalfel i Flemingsberg. Spårledning mellan Liseberg-Gubbero. Signalfel i Stuvsta. Signalfel i Hjärup. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet i Hässleholm.

17 feb

Trafikstopp Eldsberga – Båstad Norra pga misstänkt riven kontaktledning Laholm Västra samt beläggningar i Eldsberga och Båstad. Växelfel i Varberg. Trafikstopp i Herrljunga pga fordonsskada. Växelfel på Göteborg C. Spårfel i Stavreviken medförde trafikstopp mellan Timrå och Härnösand. Växelfel i Rävlanda. Växelfel mellan Kållered-Lindome. Spårfel i Åkarp. Misstänkt riven kontaktledning mellan Kinna-Borås. Fordonsproblem på Stockholm C. Signalfel i Linddalen medförde enkelspårsdrift Vretstorp och Laxå. Signalfel mellan Ekeby – Säby. Fordonsskada i Nyköping. Utlöst utrymningslarm i Helsingborg. ATC-problem i Ljusdal. Otillåten stoppsignalspassage i Högbysjön. Inväntade förare i Örnsköldsvik.

18 feb

Spårfel i Åkarp. Hastighetsnedsättning mellan Timrå och Härnösand pga spårfelet i Stavreviken från gårdagen. Otillåten stoppsignalspassage i Sundsvall. Fortsatt påverkan av spårfelet i Åkarp. ATC-fel i Sandviken. Fordonsproblem i Kumla. Signalfel i Sala. Växelfel i Skavstaby. Signalfel i Norrköping. Signalfel på sträckan Tyllered – Torebo. Signalfel mellan Rotebro och Upplands Väsby. Signalfel mellan Västra Bodarne-Bryngenäs. Trafikstopp Falun pga godståg som dragit av kopplet. Spårfel i Svartå. ETCS-problem på Stockholm C. Trafikstopp Falun pga. obehöriga i spåret. Trafikstopp Ekeby pga obehöriga i spåret. Växelfel i Håkantorp. Växelfel i Olskroken. Fordonsproblem medförde enkelspårsdrift mellan Älvängen och Nol. Spårbeläggning i Partille. Fordonsproblem i Göteborg. Kompressorfel mellan Vartofta och Sandhem. ETCS-problem i Jäderbruk. Älgkollision i Östersund. Sen avgång mellan Regumatorp pga ett framförvarande godståg. Obehörig i spårområdet i Ulriksdal. Oidentifierad påkörning strax innan Fagersta C.

19 feb

Beläggningen mellan Falkenberg-Varberg (Torebo-Tyllered) kvarstod. Växelfel i Hagaström. Växelfel i Varberg. Signalfel i Lästringe. Signalfel i Linddalen. Inväntade polis i Uppsala. ETCS-fel på Årstabron. Signalfel genom Norrköping. Fordonsfel strax utanför Västerås. ETCS-fel i Kungsör. Sen avgång från Stockholm pga ATC-fel. Bomfel i Kungsgården. Signalfel mellan Södertälje syd och Järna. Obehöriga i spårområdet mellan Kungsängen och Bro. Obehöriga i spårområdet i Getå. Signalfel mellan Gnesta och Mölnbo. Signalfel i Enköping. Otillåten stoppsignalspassage och uppkörd växel på Stockholm C. Varmgångslarm i Rotebro. Signalfel i Årstaberg. Obehöriga i spårområdet i Märsta.

20 feb

Fortsatt trafikproblem pga beläggning mellan Falkenberg och Varberg. ATC-fel i Tomteboda. Stopp för tågtrafiken Stockholm S pga. obehöriga i spårområdet. Fordonsskada i Hofors. Signalfel vid vägskyddet Vattravägen i Söderby. Fordonsskada i Ludvika. Signalfel i Kungsängen. Sen avgång från Stockholm C pga ATC-fel. Obehöriga i spårområdet mellan Jönåker – Enstaberga. Obehöriga i spårområdet i Hudiksvall. Dåligt spårläge mellan Spånga och Barkarby. Växelfel mellan Årstaberg och Stockholms södra. Signalfel i Storvik. Signalfel i Linköping. Fordonsskada i Ålberga. Sen avgång från Örebro S pga fordonsskada. Växelfel i Storvik. Sen avgång från Stockholm Södra pga personaltekniska skäl. Signalfel mellan Kumla och Mosås.

21 feb

Fortsatt reducerad hastighet mellan Falkenberg och Varberg pga spårbeläggning. Trafikstopp Sollentuna – Helenelund pga ställverkefel i Kummelby. ETCS-fel mellan Simonstorp och Strångsjö. Multproblem på Stockholm Södra. Signalfel mellan Salsta – Storvreta på både upp och nedspår medförde förseningar för 22 tåg på mellan 11-38 min. Beläggning på Göteborg C. Växelfel i Hässleholm. Växel i Alvesta. Norra Marieholmsbron fungerade inte under söndagen. Obehöriga i spårområdet i Årstaberg. Sen avgång från Örnsköldsvik pga fordonsskada. Signalfel mellan Önaskogen och Motala. Obehöriga i spårområdet mellan Västerås och Tillberga. Signalfel (baliser) mellan Södertälje syd och Malmsjö. Sen avgång från Södertälje Syd pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet mellan Knivsta och Uppsala. Multproblem på Stockholm C.