Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 34:

22 aug
Trafikstopp i Eskilstuna på polisens begäran. Lokskada i Brunna. Fordonsfel i Västerås. Spårledningsfel mellan Gustafs – Säter. Fordonsskada i Norrköping. Lokfel i Kalmar Södra och i Örsjö. Fordonsfel i Emmaboda. Fordonsskada för annan operatör i Uppsala. Växelfel i Ljung. Fordonskada på två stycken vagnar på Stockholm C. Påkörning som ledde till att tåget tappade lufttryck mellan Tobo-Skärpan. Lokfel i Sävenäs. Olycka nära Västerås C. Problem strömavtagare i Alingsås.

23 aug
Enkelspårsdrift sträckan Bryngenäs – Norsesund efter att ett arbetsfordon gick sönder under gårdagen. Banarbetet mellan Bastuträsk-Älvsbyn drog över på tiden. Nedriven kontaktledning mellan Växjö-Alvesta. Växelfel i Flemingsberg. Elfel mellan Helsingborg – ramlösa. Stopp för tågtrafik Stockholm södra pga en olycka. Trafikstopp Kilafors-Bollnäs pga en avgrävd kabel. Sen avgång från Stockholm C fordonsfel.

24 aug
Inga tågmöten kunde tas i Gemla pga att ett trasigt fordon efter gårdagens nedrivna kontaktledning Växjö-Alvesta. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Rälsbrott hittat i Korsträsk mellan Koler och Älvsbyn i samband med banarbetet där. Signalfel på sträckan Flackarp – Åkarp. Växling av godståg i Skövde. Signalfel i Lindekullen-Boxholm. ATC-fel i Örbyhus. Otillåten signalpassage i Västerås. Problem med hjälpkraften i Norrköping. Spårledningsfel mellan Sundsvall-Svartvik. Obehöriga i spår mellan Ekeby och Säby. Belagd spårledning mellan Töreboda-Moholm. Signalfel i Baggetorp. Kontaktledningsfel i Knivsta. Älgpåkörning utanför Grevaryd.

25 aug
Sen avgång från Stockholm pga fordonsproblem. Bromsproblem vid Skavstaby. Spårledningsfel mellan Snickarbo och Avesta Krylbo. Otillåten signalpassage vid Gubbero. Fordonsfel i Västerås. Spårbeläggning mellan Vartofta och Sandhem. Obehörig nära spår i Laxå. Signalfel i Köpenhamn. Signalfel Borås – Hillared. Multproblem nära Linköping. Signalfel i Sandhem samt ett Växelfel i Vartofta. Åtgärd av ett signalfel (balisfel) på sträckan Jonsered – Floda. Obehöriga i spår i Tenhult. Stopp för tågtrafik förbi Flemingsberg pga sabotage.  Obehöriga i spår mellan Iggesund – Hudiksvall.

26 aug
Obehöriga i spår i Kolbäck. Spårbeläggning mellan Rekarne-Folkesta. Olycka i Rosersberg. Signalfel i Arboga. Metallföremål på spåret mellan Marma-Älvkarleby. Rälsbrott mellan Värö och Frillesås. Fordonsfel på Stockholm C. Signalfel mellan Rekarne-Folkesta. Växelfel i Hovsta. Spårfel i Valskog. Dörrfel i Järna. Signalfel mellan Borlänge-Falun. Tågstopp genom Lerum pga obehöriga i spår. Fordonsfel mellan Falköping – Floby. Fordonsfel i Köpenhamn. Dörrfel i Nässjö. Kontaktledningsfel i Ockelbo. Fordonshaveri på Norra Bantorget.

27 aug
Obehöriga i spår i Märsta. Bron i Töreboda kunde ej manövreras vilket innebar tågstopp. Tågstopp i Lund pga obehöriga i spår. Växelfel i Köpenhamn. Storm i delar av Norrland. Tågstopp i Segmon då man upptäckte att det pyrde i en sliper. Transmissionsfel mellan Göteborg-Trollhättan.

28 aug
Signalfel i Kastrup. Resenär drog i handbromsen strax efter Stockholm C. Nedriven kontaktledning i Hallsberg. Stenkastning i Sundbyberg. Trasig vindrutetorkare i Stockaryd. Stopp i Hedemora på grund av obehöriga i spår. Fel på linjeblockeringen mellan Väring och Skövde. Extra uppehåll i Falköping, Herrljunga och Vårgårda pga tidigare trafikstörning i Hallsberg.