Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Punktlighet per vecka

Under sommaren gör vi ett uppehåll av denna rapport. För angelägna ärenden kring punktlighet kan ni kontakta britt-marie.olsson@sj.se 

Vecka 25 (pdf)

Vecka 24 (pdf)

Vecka 23 (pdf)

Vecka 22 (pdf)

Vecka 21 (pdf)

Vecka 20 [pdf]

Vecka 19 [pdf]

Vecka 18 (pdf)

Vecka 17 (pdf)

Vecka 16 (pdf)

Större trafikpåverkande händelser under vecka 30, 2020

27 juli
Ett planerat arbete mellan Mölndals nedre och Göteborg drog över tiden. Spänningslöst i Bräcke medförde stopp i tågtrafiken. Signalfel uppstod på sträckan Falköping–Stenstorp när ett banarbete skulle avslutas. Signalfel i Mosås. Spårbeläggning kom och gick på sträckan Lindome–Ledsgård. Sen avgång från Karlstad pga sen klargöring. Sen avgång från Åmål pga bromsfel. Växelfel mellan Västerås C och Västerås västra. Sen avgång från Kalhäll pga fordonsskada. Trafikstopp på sträckan Varpemossen–Torbacken. Rökutveckling på fordon i Bålsta. Fordonsskada i Halmstad. Fordonsskada på sträckan Grums–Edsvalla. Fordonsproblem i Söderhamn. Obehöriga i spårområdet Iggesund. Kontaktledningsfel i Arlöv.

28 juli
Beläggning på sträckan Lindome–Anneberg påverkade samtliga tåg som passerade. Godståg körde fast i Järneträsk. Problem med ställverket i Knivsta. Sen avgång från Krokom pga fordonsskada. Kontaktledningsfel mellan Svartvik och Maj. Sen avgång från Karlstad pga sen klargöring. Fordonsskada i Västerås. Sen avgång från Ängelsberg pga barnarbete. Balisinformationsfel i Eslöv. Signalfel mellan Abisko östra och Björkliden. Sen avgång från Norrköping pga fordonsskada. En beläggning i Lund medförde stoppkörning på sträckan Lund–Flackarp. Signalfel i Lund. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsfel. Balisinformationsfel mellan Stehag och Eslöv. Fordonsproblem i Katrineholm. Siktfart mellan Borås och Fristad pga ett polisingripande. Fordonsproblem i Norrköping,. Strömlöst mellan Hässleholm och Mosselund, Misstänkt olycka mellan Älmhult och Tunneby. Elfel mellan Järvsö och Ljusdal medförde trafikstopp. Okänd påkörning på sträckan Åby–Simonstorp.

29 juli
Spårhalka i Krokom. Trafikstopp mellan Umeå och Vännäs pga obehöriga i spåret. Signalfel förbi Skebokvarn. Signalfel i Nässjö. Signalfel på sträckan  Kolbäck–Dingtuna. Sen avgång från Karlstad pga urladdat batteri. Signalfel i Kolbäck. Fordonsproblem i Järna. Viltolycka i Tortuna.

30 juli
Signalfel mellan Kolbäck och Dingtuna. Fordonsskada mellan Lund och Flackarp. Sen avgång från Östersund pga sen klargöring. Signalfel mellan Granstanda och Hofors. Påkörd vägbom i Hallstahammar. Stopp i tågtrafiken mellan Stenbacken och Torneträsk pga ett kabelfel. Lokskada i Uppsala. Multproblem i Hagalund. Sen avgång från Älvsjö pga sen klargöring. Siktfart på sträckan Hållsta–Skogstorp pga obehöriga i spårområdet. Sen avgång från Karlstad pga strömlöst tåg. Signalfel i Hästbo. Obehöriga i spårområdet mellan Umeå och Gimonäs. Obehöriga i spårområdet i Stockaryd. Fordonsskada mellan Sunderbyns sjukhus och Gammelstad.

31 juli
Signalfel pga avgrävda kablar mellan Stenbacken och Torneträsk. Larm om bil i spåret någonstans mellan Järlåsa och Isätra. Sen avgång från Solbacka pga älgpåkörning. Otillåten stoppsignalspassage i Hagalund. Träd över kontaktledning mellan Hälleforsnäs och Bälgviken. Dörrfel på Stockholm C. Växelfel på Göteborg C. Signalfel på Västerås västra. Fordonsproblem i Arboga. Fordonsbyte på Stockholm C medförde sen avgång. Enkelspårsdrift mellan Baggetorp och Vingåker pga spårledningsfel. Stopp i trafiken då hela Kristinehamns driftplats var ur kontroll. Sen avgång från Aspen pga fordonsskada. Inga tågmöten i Äng då ett godståg fick fordonsskada. Omstart av fordon i Enköping pga traktionsproblem. Obehöriga i spårområdet i Flen.

1 aug
Okänd påkörning i Velanda Södra från gårdagen. Signalfel pga avgrävda kablar mellan Stenbacken och Torneträsk. Multproblem i Hallsberg. Sen avgång från Stockholm C pga ett signalfel. Växelfel på Göteborg C. En bil hade hamnat på spåret mellan Åby och Simonstorp. Trafikstopp igenom Alingsås pga obehöriga i spåret. Växelfel i Bryngenäs. Strömlöst mellan Hälleforsnäs och Bälgviken pga ett elfel. Signalfel i Storvik. Växelfel i Göteborg. Obehöriga i spårområdet i Liseberg. Godståg har kört fast mellan Skönvik och Timrå. Signalfel mellan Hovsta och Alväng. Obehöriga i spårområdet mellan Tortuna och Västerås Norra. Obehöriga i spårområdet i Falun.

2 aug
Trafikstopp förbi Kungsängen pga en olycka. Strömlöst i Gredby depå Eskilstuna. Sen avgång från Borlänge pga att tåg var inparkerat av godslok. Multproblem i Linköping. Sen avgång från Göteborg pga fordonsfel. Obehöriga i spåret på sträckan Landskrona–Helsingborg. Stoppkörning förbi Kungsör pga signalfel. Multproblem i Hallsberg. Omstart av fordon i Knivsta pga fordonsfel. Obehöriga i spårområdet på Göteborg C. Obehöriga i spåret I Herrljunga vilket medförde trafikstopp. Polisingripande i Gnesta. Älgkollision innan Hässleholm.