Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 41, 2019

7 okt

Personalbrist i Fagersta hos Trafikverket. Älgpåkörning mellan Erikstad-Skälebol. ATC-fel i Arboga. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Sen avgång från Borlänge pga fordonsproblem. Sen avgång från Uppsala pga av ett tåg (annan operatör) som blockerade utfarten. Misstänkt kontaktledningsrivning i Ställdalen. Spårhalka mellan Järpen och Undersåker. Kompressorfel norr om Motala. Tågstopp genom Mölndals nedre pga obehöriga i spår. Trafikstopp mellan Kumla-Hovsta pga obehöriga i spårområdet. Kompressorfel i Uppsala.

8 okt

Älgpåkörning mellan Åmål-Säffle. Tågstopp Säve-Ytterby pga kontaktledningsfel. Spårledningsfel mellan Stockholm C – Tegelbacken. Otillåten stoppsignalspassage vid Olskroken. Fel på dansk ATC i Vigerslev. Sen avgång från Göteborg pga bromsfel. Strömlöst vid infarten till Hallsberg. Signalfel Värmlands Bro-Segmon. Tågstopp i Skövde pga obehörig i spåret. Stopp i Broddbo pga trasig växel. Trafikstopp genom Jönköping pga obehöriga i spåret. Polisen begärde siktfart Förslöv – Kattarp pga obehöriga i spår. Trafikstopp mellan Gustafs-Stora Tuna pga kontaktledningsfel. Signalfel i Stora Höga. Ställverksfel i Jönköping.

9 okt

Hastighetsnedsättning pga stora vattensamlingar nära spåret Hillared-Borås, vilket kunde påverka spårstabiliteten. Brand i fastighet norr om Eskilstuna. Signalfel mellan Vassijaure och Kopparåsen.  Obehöriga i spårområdet mellan Karlstad och Klingerud. Signalfel i Sköldinge. Fordonsskada i Tobo. Kompressorfel i Uppsala. Signalfel på Västerås C. Fordonsfel i Flemingsberg. Obehöriga i spåret i Vagnhärad. Hastighetsnedsättning på sträckan Kävlinge-Lund på grund av obehöriga i spårområdet. Förseningar i trafiken mellan Malmö och Hässleholm pga obehöriga i spårområdet mellan Åkarps Norra och Örtofta. Hastighetsnedsättning i Gäddmyr.

10 okt

Fortsatt hastighetsnedsättning i Gäddmyr från gårdagen. Reducerad hastighet genom Vagnhärad pga obehöriga i spårområdet. Rälsbrott mellan Brattby – Vännäs. Nedriven kontaktledning mellan Åmyran-Gnarp. Signalfel mellan Ornäs – Hinsnoret. Problem med strömförsörjningen på bangården i Hallsberg. Trafikstopp mellan Linaälv – Håmojokk pga transmissionsfel. Signalfel mellan Västerås – Dingtuna. Obehöriga i spår i Solna. Spårfel mellan Sala och Ransta. Stoppsignal i Linköping. Förseningar på sträckan Valskog – Jädersbruk pga obehöriga i spårområdet. Inväntar polis i Norrköping. Okänd påkörning mellan Helenelund och Sollentuna.

11 okt

Spårledningsfel i Grimstorp. Signalfel mellan Morgongåva-Heby. Spårbeläggning mellan Ånimskog och Köpmannebro medförde stoppkörning på sträckan. Trafikstopp i Motala pga ett tåg som brinner. Trafikstopp i Dingtuna pga en väghyvel som stod i närheten av spåret. Elfel på sträckan Åmyran-Gnarp nedsatt hastighet. Belagd spårledning i Säffle. Signalfel i Älvsbyn. Växelfel i Hässleholm. Ställverksfel i Västerås. Dåligt spårläge mellan Valskog och Kungsör. Signalfel mellan Åby och Norrköping. Polisen begärde trafikstopp genom Nässjö pga obehöriga i spår. Obehöriga i spårområdet i Nässjö. Trafikstopp på sträckan Habo - Mullsjö pga fordonskada på annan operatörs tåg. Signalfel i Hässleholm. Fordonsskada i Eskilstuna. Signalfel i Isätra. Fordonsskada strax innan Eskilstuna. Trafikstopp mellan Nybro – Fredrikslund pga fordonskada på annan operatörs tåg. Fordonsproblem i Motala.

12 okt

Dåligt spårläge mellan Valskog och Kungsör. Elfel orsakade tågstopp på sträckan Uddevalla-Strömstad. Signalfel mellan Lundby – Enköping. Riven kontaktledning i Kristinehamn. Växelfel i Rörvik. Enkelspårsdrift i Brattheden. Sen avgång från Karlstad pga fordonsskada. Signalfel mellan Falköping-Vartofta. Obehöriga i spårområdet i Hässleholm. Trafikstopp mellan Flen – Järna pga en misstänkt personpåkörning i Sparreholm. Fordonsproblem i Ludvika.

13 okt

Urspårning i Råtsi mellan Gällivare och Kiruna. Signalfel i Säffle. Trafikstopp på sträckan Åmål – Säffle pga fordonskada på annan operatörs tåg. Trafikstopp Malmö – Lund pga transmissionsfel i Arlöv. Växelfel efter avslutat A-skydd medförde trafikstopp mellan Borås – Varberg. Nödfrånkoppling skedde på sträckan Herrljunga – Göteborg pga obehörig i spår Jonsered – Partille. Signalfel i Söderhamn. Sen avgång från Stockholm pga obehöriga i spårområdet i Jonsered. Signalfel i Korsnäs. Obehöriga i spårområdet i Sundbyberg. Signalfel mellan Västerås västra och Kolbäck. Signalfel i Åkarps Norra. Tågstopp genom Floby pga obehörig i spåret. Trafikstopp mellan Uddevalla och Munkedal på grund av obehörig i spåret. Polisen begärde trafikstopp i Uppsala pga obehöriga i spåret. Trafikstopp i Arlöv pga ställverksfel. Multproblem på Stockholm C.

 
 
 
 

{{ getModalHeaderText() }}

{{ getModalInfoText() }}

{{ getModalInfoText2() }}