Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Det gäller för alla tåg från 1 september 2013, tidigare gick gränsen för fjärrtåg vid 15 minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll, inte bara vid tågets slutdestination.

Punktlighet per månad

Juni 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 82 %
  2015 82 %
Regionaltåg  2016 91%
  2015 88%
Maj 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 82 %
  2015 82 %
Regionaltåg  2016 90 %
  2015 90 %
April 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 86 %
  2015 83 %
Regionaltåg  2016 90 %
  2015 86 %
Mars 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 85 %
  2015 85 %
Regionaltåg  2016 91 %
  2015 89 %
Februari 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 85 %
  2015 83 %
Regionaltåg 2016 90 %
  2015 89 %
Januari 2016    
Tågtyp År Punktlighet
Fjärrtåg 2016 77 %
  2015 84 %
Regionaltåg 2016 84 %
  2015 90 %

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 29:

18 juli
Öresundsbron avstängd pga att cyklister mot trafiken i tunneln. Norsholmsbron ur kontroll. Multningsproblem i Hagalund. Central stopp i tågtrafiken söderut i Eskilstuna pga åskoväder som slagit ut ställverket. Trafikstopp i Tranås begärt av räddningstjänsten pga obehöriga i spår. Trafikstopp Norrköping-Fiskeby pga obehöriga i spår.

19 juli
Trafikstopp mellan Folkesta-Rekarne pga att ställverket inte går att manövrera. Omstarter i Gnesta. Signalfel i Holmsveden. Kvicksundsbron ur funktion. Tillbud i Uppsala. Problem med multen i Herrljunga. Obehöriga i spår mellan Arboga och Valskog. Spårledningsfel mellan Sundsvall och Svartvik. Enkelspårsdrift på sträckan Kållered-Lindome på grund av ett spårfel.

20 juli
Spårmarkering i Skavstaby. Växelfel i Västerås. Balisfel mellan Kimstad och Pålsboda. Reset i Skåre. Fordonsskada på annan operatörs tåg strax efter Heberg. Enkelspårsdrift sträckan Arlöv-Åkarps Norra pga fordonskada på annan operatörs tåg. ATC-fel i Haglund. Enkelspårsdrift förbi Åkarp mellan Lund och Malmö. Spårledningsfel mellan Maj och Svartvik. Trafikstopp i Knivsta pga obehöriga i spår.

21 juli
Felaktig beläggning mellan Tällberg-Rättvik. Felaktig beläggning mellan Losesjön-Myra (Söderhamn-Hudiksvall). Signalfel mellan Stockholm C-Stockholm Södra, Tegelbacken. Signalfel i Åby. Trafikstopp mellan Laxå och Degerfors pga skogsbrand. Fordonsskada i Kumla med fordonsskada. Ett växelfel i Säby. Begynnande solkurva strax norr om Sala. Diverse fordonsfel i Alvesta. Obehöriga i spår i Kimstad.

22 juli
Förarstolen i tåg byttes ut i Hagalund. Bommar sönderkörda mellan Sköldinge-Stolpstugan. Enkelspårsdrift Moholm-Slätte pga signalfel. Enkelspårsdrift Jonsered-Lerum pga kontaktledningsfel. Växelfel i Göteborg C. Signalfel mellan Sundsvall-Hudiksvall. Tågstopp Hovmantorp-Åryd pga fordonsskada på annan opertörs tåg. Brofel i Trollhättan. Tågstopp mellan Trollhättan-Öxnered. Reducerad hastighet mellan Håkantorp och Grästorp pga spårfel.

23 juli
Riven kontaktledning i Bräcke. Dörrfel i Flemingsberg. Problem med dragkraften i Stockholm Södra. Kontaktledningsfel mellan Abisko-Kaisepakte. Stopp i Gävle.

24 juli
Riven kontaktledning i Moradal (Ånge). Brand i banvallen mellan Hallsberg-Pålsboda. Totalstopp på Gävle C. Felaktigt belagd spårledning mellan Pilgrimstad-Gällö. Växelfel i Huddinge. Solkurva mellan Huddinge-Flemingsberg. Förseningar i trafiken Flens övre pga ett växelfel. Trafikstopp i Flen pga brand i närheten av spåren. Fordonsbyte i Göteborg. Stopp i trafiken mellan Strömtorp-Degerfors pga obehöriga i spår. Trafikstopp i Alvesta pga en hotfull person ombord på annan operatörs tåg.