Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 24, 2022

13 juni

Sen avgång pga sprucken nattvila. Sen avgång från Göteborg C pga vagnfel. Lokfel i Halmstad. Fordonshaveri i Norrköping. Signalfel i södra änden av Alvesta. Sena vändningar på Stockholm C pga fordonsbrist. Misstänkt påkörning mellan Östersund och Krokom. Spårledningsfel i Arboga. Elfel i Nässjö. Fordonsproblem (godståg) i Lund. Fordonsproblem i Katrineholm. Söndersliten tågvärmekabel i Hässleholm. Inväntade resenärer på Stockholm C. Dåligt spårläge mellan Segmon – Grums. Problem med systemet för att begära tågväg på Göteborg C. Trafikstopp Surahammar – Virsbo pga träd mot kontaktledningen. Obehöriga i spåret i Stenstorp. Signalfel i Kävlinge. Enkelspår på sträckan Flackarp – Åkarp pga en beläggning i Hjärup. Signalfel på nedspår mellan Algutsgården och Alingsås. Trafikstopp Algutsgården – Alingsås pga obehöriga i spåret. Fordonsskada (annan operatör) i Åsa. Obehöriga i spåret på Göteborg C. Sen avgång från Malmö pga personaltekniska skäl. Signalfel på sträckan Algutsgården – Alingsås. Obehöriga i spårområdet mellan Nacksta och Sundsvall. Signalfel mellan Laxå och Linddalen.                             

14 juni

Fordonsskada i Flisby. Växelfel Örebro södra. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Signalfel pga felaktigt belagd spårledning i Ökna. Byte av kontaktledning i Alväng. Spårbeläggning och otillåten stoppsignalspassage på Göteborg C, vilket medförde stora förseningar och många inställda tåg. Otillåten stoppsignalspassage (annan operatör) i Solna. Nödbroms på Stockholm C. Obehöriga i spåret mellan Herrljunga och Vårgårda. Sen avgång från Göteborg C pga sanering av fordon. Obehöriga i spåret mellan Ekolsund och Bålsta. Tamdjur i spåret mellan Järlåsa och Morgongåva. Fordonsskada (annan operatör) i Kävlinge. ATC-fel i Säby. Spårfel mellan Grängesberg och Ställdalen. Signalfel mellan Alingsås och Algustgården. Obehöriga i spåret i Linköping. Vändningar på Stockholm C pga ansträngd fordonstillgång. Växelfel på Göteborg C. Fordonsskada efter Göteborg C. Signalfel mellan Stehag och Höör. Inväntade polis i Bålsta Sen avgång från Göteborg C pga sen nedväxling till plattform. Spårledningsfel mellan Hedemora och Snickarbo. Extra stopp i Herrljunga för avstigande. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada.

15 juni

Olycka i Stenstorp. Sen avgång från Degerfors pga planeringstekniska skäl. Växelfel i Brattheden. Växelfel mellan Storvik och Granstanda. Signalfel i Borlänge. Signalfel i Hallsberg. Fordonsskada i Töreboda. Älgkollision mellan Ed och Bäckefors. Signalfel mellan Linköping och Linghem. Dörrfel i Linköping. Sen avgång från Hagalund pga planeringstekniska skäl. Växelfel i Skavstaby. Bromsfel i Hallsberg. Sen avgång från Göteborg C pga sen klargöring. Tillbud i Alingsås. Växelfel i Norrköping. Växelfel i Vretstorp, vilket påverkade 22 tåg med mellan 11 och 67 minuters försening. Obehöriga i spåret mellan Heberg och Brännarp. Trafikstopp mellan Mariestad och Gårdsjö pga fordonsskada (annan operatör). Omstart av fordon i Sävenäs. Fordonsskada i Fristad. Fordonsskada mellan Alvesta och Växjö. Spårbeläggning mellan Kolbäck och Munktorp. Dörrfel i Linköping. Signalfel i Bohus. Spårledningsfel i Holmsveden. Spårledningsfel i Borlänge. Kontroll av spår vid Myrbacken. Påkörd Makadam mellan Östersund-Ope. Obehöriga i spåret på Örebro C.

16 juni

Saknat intyg för fordonstillsyn i Gävle. Växelfel i Lindome. Dörrfel i Flemingsberg. Brofel i Trollhättan. Signalfel mellan Älmhult och Tunneby. Problem med bro mellan Mariestad och Gårdsjö. Misstänkt solkurva mellan Nässjö och Vimnarp. Signalfel mellan Jakobshyttan och Mariedamm. Växelfel i Trekanten. Dåligt spårläge mellan Hallsberg och Östansjö. Låsning mellan Norra Bantorget och Karlberg. Sabotage i Hallsberg. Signalfel mellan Ryggen och Långsjön. Signalfel mellan Varpemossen och Velanda. Fordonsproblem i Örebro. Växelfel i Falun. Felaktig spårbeläggning i Hamra. Spårledningsfel mellan Vikmanshyttan och Hedemora. Omstart av fordon i Vara. Kontaktledningsfel på Göteborg C. Obehöriga i spårområdet i Alvesta. Obehöriga i spåret i Lindome. Misstänkt hjulplatta (annan operatör) i Partille. Obehöriga i spåret i Norrköping.

17 juni

Fortsatt fordonsbrist för X2. Fordonsskada i Västerås. Signalfel i Ledsgård. Fordonsproblem mellan Åby och Simonstorp. Obehöriga i spåret i Jönköping. Balisinfofel mellan Rydaholm och Alvesta. Bromsfel i Mölndal. Fordonsskada (annan operatör) mellan Floby och Källeryd. Fordonsskada i Köpenhamn. Växelfel i Vretstorp. Växelfel i Laxå. ATC-fel i Malmö. Växelfel i Korsnäs. Växelfel i Hässleholm. Fordonsskada (annan operatör) mellan Katrineholm och Stolpstugan, vilket medförde omledning av tåg. Signalfel i Alväng. Signalfel mellan Vikingstad och Linköping. Obehöriga i spår mellan Ytterby-Säve. Fordonsskada (annan operatör) mellan Pilgrimstad och Brunflo. Dörrfel i Älvängen. Tamdjur i spåret mellan Ralingsås och Flisby. Signalfel mellan Ryggen och Långsjön. Fordonsskada i Söderhamn. Signalfel mellan Teckomatorp och Kävlinge. Inväntade resande i Hallsberg. Fordonsskada mellan Munkedal och Tanum. Signalfel i Örbyhus. Sen avgång från Grängesberg samt från Medskogsheden pga Trafikverkets prioriteringar. Extra uppehåll i Herrljunga och Alingsås. Inväntade resenärer i Skövde. Fordonsskada i Laxå. Påkört tamdjur mellan Rättvik och Garsås. Fordonsproblem i Hagalund.

18 juni

Signalfel på sträckan Pålsboda-Högsjö. Signalfel i Flemingsberg. Fordonsproblem i Trödje. Obehöriga i spårområdet i Järna. Balisfel mellan Stolpstugan – Sköldinge. Trafikstopp Mellerud på grund av brand i närheten av spåret. Fel på plankorsning mellan Stehag och Eslöv. Växelfel i Kimstad. Siktfart mellan Vårgårda och Herrljunga pga obehöriga i spåret. Trasig signal mellan Nyckelsjön och Stjärnhov.

19 juni

Signalfel mellan Högsjö och Kilsmo. Omledning via Hallsberg rangerbangård pga infrafel. Tamdjur i spåret mellan Aleholm och Stockaryd. Växelfel i Ludvika. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsproblem. Sen avgång från Stockholm C pga fel vid rundgång. Signalfel i Sköldinge. Bromsfel mellan Falköping och Skövde. Obehöriga i spåret i Svalöv. Transmissionsfel i Järlebo. Signalfel mellan Stockholm C och Stockholms södra. Signalfel mellan Stolpstugan och Katrineholm. Dåligt spårläge i Jakobshyttan. Tåg fastnade i en skyddssektion på Gävle godsbangård. Signalfel i Hinsnoret. Multproblem på Stockholm C.