Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 14, 2021

5 april

Trafikstopp i Stockaryd på grund av omfattande signalfel. Fordonsproblem i Eskilstuna. Lokskada utanför Skinnskatteberg (godståg). Sen avgång från Katrineholm pga fordonsskada. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Sen avgång från Vagnhärad pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet i Upplands Väsby. Brosmfel mellan Isätra och Sala. Signalfel på Örebro C. Misstänkt personpåkörning mellan Mellby och Hässleholm. Trasigt vägskydd i Hudiksvall. Obehöriga i spårområdet mellan Sundsvall C och Sundsvall V. Signalfel i Alvesta. Växelfel i Rävlanda. Signalfel i Broddbo. Växelfel på Göteborg C. Polisen begär trafikstopp mellan Mosås – Hovsta pga obehöriga i spårområdet.

6 april

Stopp i tågtrafiken mellan Söderhamns V – Marmarverken pga misstänkt påkörning. Problem med hjälpkraften på sträckan Strömstad – Uddevalla. Signalfel i Spånga. Fel på tågskyddssystemet i Drömme. Växelfel i Barva. Signalfel i Jonsered. Signalfel i Jonsered. Signalfel i Bälgviken. Otillåten stoppsignalspassage i Örftofta. Signalfel på Göteborg C. Växelfel i Hovsta. Obehöriga i spårområdet mellan Avesta Krylbo och Hökmora. Trafikstopp på sträckan Öxnered-Vänersborg pga ett brofel. Sen avgång från Karlberg pga fordonsskada. Växelfel i Boxholm. Signalfel i Lidköping. Fordonsskada på Stockholm C. Signalfel mellan Diö norra och Eneryda. Sen avgång från Uppsala pga fordonsskada. Obehöriga i spårområdet i Uppsala. Signalfel i Kolbäck. Obehöriga i spårområdet mellan Nässjö och Grimstorp. Obehöriga i spårområdet mellan Eneryda och Älmhult.

7 april

Stoppkörning på sträckan Fågelsta – Motala för sydgående tåg pga signalfel. Uppkörd växel i Mora. Lokskada (annan operatör) i Sundsvall. Påkörda bommar vid en plankorsning i Varberg. Bekräftad kopparstöld mellan Uddevalla-Munkedal. Kompressorfel i Svenshögen. Spänningslöst mellan Bålsta – Tomteboda. Trafikstopp Skinnskatteberg pga kontaktledningsfel. Multproblem på Stockholm C. Extra uppehåll på Södertälje syd. Elfel i Bålsta. Signalfel mellan Norsesund Västra-Bryngenäs. Enkelspår mellan Kimstad och Fiskeby pga ett spårfel. Tågstopp mellan Ledsgård-Kungsbacka pga obehöriga i spåret Hede. Signalfel mellan Kristinehamn och Björneborg. Trafikstopp mellan Kjula och Eskilstuna pga en påkörd bro. Inväntade polis i Bohus. Fordonsskada i Simonstorp. Fordonsskada i Uppsala.

8 april

Signalfel på nedspår mellan Katrineholm och Stolpstugan. Fordonsskada tåg (godståg) mellan Avesta Krylbo och Hökmora. Fordonsskada (godståg) mellan Hyllstofta och Perstorp. Fordonskada (godståg) mellan Mölnbo och Järna. Signalfel mellan Vingåker och Baggetorp. Sen avgång från Ljusdal pga personaltekniska skäl. Växelfel i Hämrasviken. Sen avgång från Alväng pga fordonsskada. Signalfel mellan Rättvik och Garsås. Riven kontaktledning (annan operatör) i Katrineholm. Dörrproblem i Katrineholm. ETCS-problem i Vingåker. Otillåten stoppsignalspassage (annan operatör) medförde trafikstopp mellan Göteborg och Ytterby. Trafikstopp på sträckan Varpemossen – Trollhättan pga olycka. Samtliga tåg passerar Älvsjö med reducerad hastighet pga obehöriga i spåret. Trafikstopp Stuvsta pga obehöriga i spåret. Otillåten stoppsignalspassage mellan Toresta och Ekolsund (annan operatör). Stoppkörning genom Lund pga byggmaterial som ligger i spåret. Siktfart på sträckan Huskvarna - Tenhult pga sabotage. Signalfel i Olskroken. Trafikstopp mellan Isätra-Broddbo och Sala-Ransta pga obehöriga i spåret. Obehöriga nära spårområdet i Alingsås. Signalfel i Partille. Obehöriga i spåret i mellan Katrineholm och Strångsjö. Olycka mellan Grundbro och Läggesta.

9 april

Tåg fastnade i backen mellan Töva och Vattjom. Signalfel mellan Laxå och Vretstorp. Sen avgång från Örebro C pga fordonsskada. Fordonsskada på Stockholm C. Sen avgång från Säffle pga fordonsskada. ETCS-fel i Älvsjö. Signalfel i Älvsjö. Sen avgång från Algustgården pga sent godståg. Spårledningsfel mellan Hilleby och Trödje. Sen avgång från Gävle pga tåg som blockerar vid plattform. Spårbeläggning i Olskroken. ETCS-fel på Stockholm C. Växelfel i Liseberg. Elfel mellan Skänninge och Fågelsta. Problem med hjälpkraften i Uddevalla påverkade tågen som körde på sträckan Grästorp- Håkantorp samt problem med bommarna i Ljungskile. Samtliga signaler på Uddevalla driftsplats ur kontroll medförde stoppkörningar och spårändringar. Stopp mellan Bälgviken och Hållsta pga trä mot kontaktledningen. Skadad strömavtagare i Kimstad (annan operatör). Stopp Norra Valbo – Hagaström pga trasigt fordon (annan operatör). Stoppkörning förbi Kumla i riktning mot Örebro pga spårbeläggning. Växelfel i Tierp. Stopp sträckan Uppsala Norra – Sala pga träd mot kontaktledningen mellan Brunna och Järlåsa. Fordonsskada mellan Vara-Vedum. Träd mot kontaktledningen mellan Borgstena-Fristad. Sen avgång från Göteborg pga dörrfel. Fordonsskada i Sparreholm. Fordonsfel mellan Skövde-Regumatorp. Stopp mellan Pålsboda – Hallsberg pga fordonsskada på godståg.

10 april

Hastighetsnedsättning från gårdagens kontaktledningsrivning mellan Brunna och Järlåsa. Enkelspår mellan Skänninge – Fågelsta pga ett trasigt tåg (annan operatör). Sen avgång från Eskilstuna pga ETCS-problem. Otillåten stoppsignalspassage i Mjölby. Trafikstopp Gårdsjö - Hova pga att det låg en gran över spåret. ETCS-problem i Strångsjö. Trafikstopp genom Mölndal pga obehöriga i spår. Dörrfel i Laxå. Felsökning i Avesta Krylbo efter problem med dragkraften. Sen avgång från Kimstad pga stökig resenär på Östgötapendeln. Obehöriga på spåret I Sundbyberg. Trasig växel mellan bangård och driftplats Linköping. Inväntade polis i Västerås. Sen avgång från Arboga pga stökig resenär.

11 april

Sen avgång från Eskilstuna pga sen klargöring. Otillåten stoppsignalspassage i Öxnered. Sen avgång från Katrineholm pga dörrfel. Obehöriga i spårområdet i Flen. Fordonsskada i Aspen. Lokskada på Stockholm C. Misstänkt spårfel i Baggetorp. Strömlöst mellan Kimstad och Fiskeby. Fordonsskada i Alingsås. Spänningslöst i Ånge. Fordonsskada mellan Mjölby och Skänninge.