Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 47, 2020

16 nov

Bromsfel i Fagersta. Fordonsskada i Eskilstuna. 0 Spänningslöst mellan Kolforsen – Ockelbo. Signalfel i Märsta pga spårledningsfel. Stopp i tågtrafiken mellan Luleå – Boden pga växelfel i Notviken. Bromsfel på Göteborg C. Stopp i tågtrafiken i Mora pga att det blixtrade till i kontaktledningen. Signalfel i Avesta Krylbo. Obehöriga i spårområdet mellan Katrineholm – Strångsjö. Polisen begär siktfart genom Eslöv pga obehöriga i spårområdet. Signalfel i Huvudsta. Polis begär trafikstopp i mellan Valskog och Jädersbruk (Arboga) pga obehöriga i spårområdet, vilket påverkade 5 tåg med störningar på mellan 13-24 minuter Stopp i tågtrafiken mellan Örebro C och Örebro Södra pga obehöriga i spårområdet. Omstart av tåg i Floby. Omstart av ställverket i Grums. Fordonsproblem i Skebokvarn. ATC-problem i Katrineholm. Älgkrock (annan operatör) i Grängesberg.

17 nov

Avgrävd kabel innebar stoppkörning på sträckan Brunflo – Pilgrimstad. Ett arbetsfordon har spårade ur i Stockaryd. Signalfel mellan Gäddmyr – Kalixfors. Förlängt banarbete mellan Fagersta och Ludvika. Fel på strömavtagaren i Upplands Väsby. ETCS-fel i Eskilstuna. Sen avgång från Läggesta pga ETCS-fel. Problem med ETCS i Katrineholm. Fordonsfel i Fors. Obehöriga i spårområdet i Flen. Signalfel i Munkedal. Fordonsskada i Stolpstugan. Bromsfel i Nykvarn. Brand i förarhytten utanför Göteborg C. Spårbeläggning mellan Värmlandsbro och Säffle. Spårfel mellan Rättvik och Tällberg. ATC-fel i Kiruna. Körde på två rådjur mellan Bålsta och Ekolsund och tappade dragkraften. Omstart av fordon utanför Råskogen. Otillåten stoppsignalspassage i Arboga. Trafikstopp i Sävsjö på räddningstjänstens begäran pga obehöriga i spårområdet. Växelfel i Sunnäsbruk.

18 nov

Spårfel från gårdagen mellan Rättvik – Tällberg. Signalfel strax söder om Sundbyberg. Signalfel Avesta Krylbo mot Hökmora. Signalfel i Avesta Krylbo. Signalfel mellan Simonstorp och Strångsjö. Signalfel mellan Stora Höga och Stenungsund. Försening pga ett godståg släpptes ut för tidigt från Säve. Balisfel mellan Alingsås och Bryngenäs. Signalfel mellan Lindesberg – Vedevåg. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Signalfel mellan Kolke – Gnesta.  Misstänkt olycka mellan Moholm-Töreboda. Omstart av fordon i Rekarne. Signalfel i Avesta Krylbo. Obehöriga i spårområdet i Norrköping, Inväntade väktare på Arlanda C. Inväntade polis i Knivsta pga stökig resenär. Signalfel i Surahammar. Växelfel i Vingåker. Spårbeläggning Edsvalla-Kil. Spänningslöst mellan Läggesta och Nykvarn av okänd anledning. Viltolycka mellan Malmsjö och Björnkulla. Vinglig peron på plattfromen i Skinnskatteberg. Signalfel på uppspår mellan Uppsala och Samnan. Fordonsskada på godståg i Klenshyttan.

19 nov

Trafikstopp på sträckan Grums-Kontaktledningsfel i Segmon. Signalfel mellan Samnan-Uppsala. Stopp i trafiken mellan Sala och Broddbo pga elfel pga träd mot hjälpkraftledningen. Spårledningsfel mellan Turtuna-Lundby. ETCS-fel i Älvsjö. Spårledningsfel Turtuna-Lundby. Metallskrot som blåst in i närheten av spåret i Korsnäs. Spårledningsfel i Frövi. Trafikstopp på sträckan Göteborg Kville-Säve pga ett nedfallet träd på kontaktledningen. ATC-fel utanför Västerås. Spårledningsfel strax söder om Stockholm Central. Plåt på spåret mellan Gävle och Bomansberget. Signalfel mellan Storvik-Torsåker. Kontaktledningsfel i Frövi. Avsyning av banan mellan Grundbo och Strängnäs. Signalfel Storvik-Torsåker. Tågstopp Forserum-Nässjö pga att en traktor kört genom plankorsningsbommar i Äng. Studsmatta hade blåst ner i spårområdet mellan Kumla och Mosås. Spårledningsfel söder om Västerås Norra. Trafikstopp Mjölby pga ett plåttak som blåst in i spårområdet. Fordonsproblem på Göteborg C. Enkelspårsdrift Stockholm C-Stockholm S på grund av nedblåsta plåtar i spårområdet. Växelfel Grästorp. Växelfel på Göteborg C. Växelfel i Hovsta. Otillåten stoppsignalspassage (arbetsfordon) i Laxå. Otillåten stoppsignalspassage (annan operatör) på Stockholm C. Strömlöst mellan Häggvik och Myrbacken. Fordonsskada på Stockholm C. Fordonsproblem på Arlanda. Fordonsskada i Gnarp (godståg). fordonsskada på Stockholm C. Djurpåkörning mellan Jönåker och Ålberga. Felaktig spårspärr i Gnesta. Varmgångslarm i Hållsta. Signalfel mellan Losesjön och Källene. Polisen begärde trafikstopp mellan Ekeby och Säby pga obehöriga i spårområdet. Multproblem i Örebro. Lokskada mellan Ovansjö och Ånge (godståg). Älgpåkörning mellan Eskilstuna och Arboga.

20 nov

Signalfel Losesjön-Källene i tunneln. Polis begärde krypfart Norrköping-Fiskeby. Kontaktledningsfel mellan Örtofta och Eslöv. Signalfel Uppsala Norra, problem med plankorsningen. Stopp Åre-Duved pga träd som hänger ner mot kontaktledningen. Otillåten stoppsignalspassage i Västerås. Sen avgång från Mellerud pga inväntan av ambulans. Fordonsproblem i Örebro. Omstart av ställverket Göteborg C. Transmissionsfel på Göteborg C, vilket medförde stopp för all trafik till och från Göteborg C och förseningar för 14 tåg på mellan 10-84 min. Stopp mellan Eskilstuna-Kjula pga obehöriga i spårområdet. Signalfel på Tegelbacken. Signalfel mellan Svartvik – Sundsvall.  Växelfel mellan Hagalund och Solna. Problem med fordonen (multning) vid avgång från Göteborg. Växelfel i Blackvreten. Multproblem i Älvsjö. dörrfel i Stenkullen. Obehöriga i spåret i Falköping orsakade tågstopp. SEn avgång från Stockholm C pga obehöriga i spår i Södertälje och sedan problem med mult. Felaktigt vägskydd i Eneryda innebar ordergivning och stoppkörning, Fordonsskada (lokfel) mellan Hindås-Härryda. Omstart i Härad pga ETCS problem. Tågen körs med siktfart i Uppsala pga obehöriga i spårområdet.

21 nov

Stopp i tågtrafiken mellan Ålberga och Getå på grund av obehöriga i spårområdet. Signalfel för tåg som passerade Umeå godsbangård. Uppkörd växel i Lund (annan operatör). Ett ståltåg körde fast i backarna mellan Korsträsk och Järneträsk och ett annat mellan Storvik och Granstanda. Signalfel i Mantorp. Signalfel i Brunna. Bärlina brann av mellan Sunderbyn sjukhus-Gammelstad. Vägskydd ur funktion i Getå. Obehöriga i spåret vid Göteborg Kville. Inväntade ambulans i Västerås. Bullerplank blåste sönder Kummelby. Trafikstopp Hudiksvall pga obehöriga i spåret. Otillåten stoppsignalspassage i Baggetorp. Polisingrepp i Linköping pga stökig resenär. Trafikstopp Järna – Södertälje pga misstänkt påkörning (annan operatör). Obehöriga i spårområdet i Södertälje Syd.

22 nov

Stopp i Hallsberg pga ett arbete som blivit klart i tid. Fordonsskada i Alingsås. Stopp mellan Varberg-Borås pga obehöriga i spåret i Viskafors. Spårbeläggning i Älmhult. Trafikstopp Ängelsberg – Snyten pga obehöriga i spåret. Hastighetsnedsättning pga obehöriga i spåret mellan Uppsala och Säby. Fordonsproblem i Arboga. Elfel i Örebro vid byte av transformator.