Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Punktlighet per vecka

Vecka 42 (pdf)

Vecka 41 (pdf)

Vecka 40 (pdf)

Vecka 39 (pdf)

Vecka 38 (pdf)

Vecka 37 (pdf)

Vecka 36 (pdf)

Vecka 35 (pdf)

Under sommaren gjordes ett uppehåll av denna rapport. För angelägna ärenden kring punktlighet under denna period kan ni kontakta britt-marie.olsson@sj.se

 
 
 
 
 

Större trafikpåverkande händelser under vecka 42, 2020

12 okt

Sen avgång från Falköping pga att det varit strömlöst i Falköping. Växelfel i Norrköping. Växelfel i Segmon. Tekniskt fel mellan Kvicksund och Strömsholm. Signalfel i Kistinge. Dörrfel på Södertälje Syd. Signalfel i Kistinge och i Surahammar. Kontaktledningsfel strax norr om Örebro. Omfattande signalfel i Åby pga avgrävd kabel. Sen avgång från Karlstad pga omstart av fordonet. Spårledningsfel och stoppkörning genom Laxå. Signalfel i Surahammar. Fordonsproblem på linjen mellan Storsund och Koler. Ordningsproblem i Katrineholm.

13 okt

Signal i Söderbräcke. Växelfel i Harrå. Växelfel i Skavstaby, Omfattande signalfel och växlar ur kontroll i Örebro. Fordonsproblem i Umeå. Fordonsproblem i Hallsberg. Växelfel i Hovsta. Fordonsproblem i Mjölby. Trafikstopp på sträckan Vedum-Herrljunga pga träd mot kontaktledning. Obehöriga i spår i Lund. Signalfel vid Örebro C. Spårfel i Murjek. Växelfel genom Jonsered. Signalfel mellan Fågelsta och Skänninge. Obehöriga i spårområdet i Upplands Väsby. Spårledningsfel på Göteborg C. Signalfel i Alväng. Obehöriga i spårområdet i Älvsjö. Signalfel mellan Linghem och Linköping. Obehöriga i spårområdet i Borlänge. Obehöriga i spårområdet i Boden. Obehöriga i spårområdet mellan Säter och Gustafs. Fordonsskada på Stockholm C. Fordonsskada på godståg mellan Linköping och Linghem. Trafikstopp mellan Malmö C och Arlöv pga obehöriga i spår. 

14 okt

Stopp genom Mellerud pga ett transmissionsfel. Signalfel i Gripenberg. Strömlöst på hela Nyköpingsbanan pga att båda omformarstationerna som matar sträckan blev utslagna. Spårbeläggningar i Ulriksdal efter en spårriktare. Trafikstopp mellan Spånga – Sundbyberg pga obehöriga i spår.  Lokskada på linjen mellan Ställdalen och Grängesberg. Omstart av fordon i Gävle. Växelfel i Almedal. Signalfel i Alvhem. Fordonsproblem innan Södertälje Syd. Godståg stod med luftläckage mellan Åby och Norrköping. Fordonsproblem i Storå. Signalfel Örebro. Fordonsskada vid avgång från Kungsbacka.

Spårledningsfel på Olskroken. Växelfel på Göteborg C. Reducerad hastighet genom Bohus driftplats pga obehöriga nära spårområdet. Spårbeläggning i Arboga. Multproblem på Göteborg C. Växelfel på Göteborg C. Obehöriga i spårområdet i Hässleholm. Växelfel i Åby. 

15 okt

Kontaktledningsfel orsakade tågstopp genom Säffle. Uppkörd växel i Alväng medförde förseningar på 20 tåg mellan 12 och 27 minuter. Dåligt spårläge mellan Rekarne – Kungsör, vilket medförde förseningar på 20 tåg mellan 13 och 64 minuter. Kopparstöld mellan Ödåkra – Maria på tre olika platser. Avgrävd kabel i Gräsberg. Fordonsfel vid Rosshyttan. Sen avgång från Södertälje syd pga fordonsproblem. Fordonsskada i Björnkulla. Obehöriga i spårområdet i Gävle. Strömavtagarfel på Norra Bantorget. Godståg fick lokskada på enkelspåret mellan Hasselfors och Laxå. Spårledningsfel mellan Pilgrimstad och Gällö söder om Östersund. ETCS- fel strax söder om Katrineholm. 

16 okt

Sen avgång från Eskilstuna pga personaltekniska skäl. Signalfel i Lund. Stopp i trafiken på sträckan Örsjö – Trekanten pga en otillåten stoppsignalspassage i Nybro. En spårvagn fick stopp nära Gamlestaden. Godståg stod stilla på linje mellan Tällberg och Rättvik. Fordonsskada i Kumla. Spårfel mellan Kungsör-Valskog. Växelfel på Göteborg C. Fordonsproblem på Stockholm C. Obehöriga i spårområdet mellan Örebro C och Hovsta, Multningsfel i Gävle. 

17 okt

Sen avgång från Norrköping pga fordonsproblem. Stopp mellan Gamlestaden och Olskroken pga obehöriga i spåret. Stopp mellan Norsesund och Alingsås pga ett godståg som fått varmgångslarm. Spårledningsfel mellan Fågelsta och Skänninge. multipelkoppling i Borlänge. Trafikstopp i Katrineholm pga obehöriga i spårområdet. ETCS-fel på Älvsjö godsbangård. Okänd påkörning mellan Fågelsta och Skänninge (annan operatör). Polisen begär trafikstopp i Hudiksvall. Trafikstopp i Hässleholm begärt av polis. 

18 okt

Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Stopp i Boden pga fel på hjälpkraften. Enkelspårsdrift mellan Liseberg-Almedal pga förlängt banarbete. Sen avgång från Linköping pga personaltekniska skäl. Räddningstjänst begärde siktfart genom Surahammar pga en brand i närheten av spåret. Fordonsfel strax innan Mölndals Övre. Dörrfel i Ramnäs. Signalfel mellan Gräsberg och Rämshyttan. Hund i spåret i Alingsås. Växelfel i Boden. Trafikstopp i Läggesta pga obehöriga i spåret. Tågstopp på Stockholm Södra pga obehöriga i spårområdet. Godståg körde fast på sträckan Borlänge – Repbäcken. Trasigt vägskydd mellan Hovsta och Ervalla. Signalfel i Harrå. Signalfel i Kolbäck. Dörrfel i Katrineholm. Igensnöade växlar på bangården i Luleå.  Godståg körde fast vid Träskholm, strax norr om Jörn. Spårledningsfel i Järna. Godståg hade problem med spårhalka mellan Avesta Krylbo och Rosshyttan. Trafikstopp förbi Bålsta på polisens begäran.