Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är stolta över att vara en drivande part i branschens samverkan för bättre punktlighet och därmed en bättre vardag för våra resenärer som reser med oss varje dag i större delen av Sverige, till Oslo och till Köpenhamn.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat stadigt sedan starten.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket haft stort fokus på att förbättra spårväxlar och signaler i Stockholms pendeltågssystem, vilket reducerat antalet störningstimmar i systemet markant. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i fordonen för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått. Genom fordonets data kan även fel i infrastrukturen upptäckas och identifieras.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir det dubbelt positivt. Då kan arbetet utföras som planerat och därför också avgå därifrån i tid, vilket var fallet i mycket större utsträckning under 2019 och 2020, jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar vilket beror på att banarbeten förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stor förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. Men det är framförallt ett idogt arbete med att analysera, identifiera och genomföra förbättringar gemensamt i branschen som står för den bestående förbättringen av punktlighet.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 31, 2022

1 aug

Trafiken påverkades fortsatt av enkelspår mellan Hallsberg och Örebro C pga transformatorbyte. Signalfel i Mölndals nedre. Bromsfel i Kville. Signalfel i Aspen och Aspedalen. Problem med bommen i Surahammar. Dörrproblem i Uppsala. Ställverksfel i Storvik. Tågstopp Trollhättan pga obehöriga i spåret. Problem med vägskyddet i Flen. Lokskada (annan operatör) mellan Jönköping och Bankeryd. Växelfel i Barkarby. Växelfel på Västerås norra. Fel på plankorsning mellan Ryggen och Långsjön. Signalfel i Fränsta. Signalfel mellan Järna och Södertälje syd. Sen avgång från Hagalund pga inlåst fordon. Fordonsproblem mellan Finnerödja och Laxå. Fordonsskada (annan operatör) mellan Väring och Moholm. Sen avgång från Kopparberg pga fordonsskada. Signalfel mellan Garsås och Mora C. Signalfel mellan Bollnäs och Lottefors. Signalfel mellan Fagersta C och Ängelsberg. Signalfel mellan rangerbangården och personbangården i Hallsberg. Beläggning i Olskroken. Dörrfel i Hagalund.

2 aug

Trafiken påverkades fortsatt av enkelspår mellan Hallsberg och Örebro C pga transformatorbyte. Signalfel mellan Kungsgården och Villersmuren, vilket påverkade 15 tåg mellan 8–19 min. Spårledningsfel mellan Mora och Garsås, vilket påverkade 16 tåg mellan 3 och 49 min. Signalfel mellan Fagersta och Ängelsberg. Obehöriga vid spåret i Upplands Väsby. Signalfel i Stöcke. Signalfel i Stuvsta. Sen klargöring i Örebro C. Signalfel mellan Tornhill och Örtofta. Sen avgång från Hallsberg pga sjukdomsfall ombord på tåg. Dörrfel i Laxå. Brand nära spåret mellan Älvsjö och Stuvsta. Fordonsskada i Vallsta. Beläggning på Göteborg C. Spårfel i Hovsta. Spårfel mellan Hästbo och Torsåker. Obehöriga i spåret i Avesta/Krylbo. Beläggning i Sävenäs. Beläggning i Triangeln. Lokproblem i Hindås. Obehöriga i spåret i Spånga. Inväntade ambulans i Uppsala. Växelfel i Gubbero. Misstänkt riven kontaktledning mellan Kil och Karlstad. Misstänkt påkörning i Stolpstugan. Beläggning i Sävenäs. Obehöriga i spåret mellan Säve och Göteborg. Obehöriga i spåret mellan Varberg och Hamra. Signalfel i Vårgårda. Lokskada i Björnkulla. Signalfel i Sävenäs. Trafikstopp genom Örebro C pga obehöriga i spåret. Trafikstopp genom Falun pga obehöriga i spåret. Felaktig beläggning mellan Hovsta och Örebro. Inväntade annat tåg i Göteborg. Stopp i trafiken mellan Flen och Katrineholm pga att ett godståg hade kört på ett arbetsfordon.

3 aug

Trafiken påverkades fortsatt av enkelspår mellan Hallsberg och Örebro C pga transformatorbyte. Fortsatt förseningar i Sävenäs pga signalfel från gårdagen. Fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Kil-Karlstad pga riven kontaktledning från gårdagen. Fortsatt spårledningsfel mellan Mora och Garsås samt signalfel mellan Fagersta och Ängelsberg från i måndags. Stopp i tågtrafiken genom Åryd pga en uppkörd växel. Otillåten stoppsignalspassage i Borås. Fordonsproblem i Västerås. Signalfel mellan Hinsnoret och Ornäs. Signal- och växelfel i Gimonäs. Signalfel i Bohus. Sen avgång från Norra bantorget pga fordonsskada. Växelfel Arlanda nedre. Sen avgång från Norrköping pga fordonsskada. Inväntade ambulans i Vårgårda. Sen avgång från Västerås C pga felparkerat fordon. Dåligt spårläge mellan Hofors och Granstanda. ATC-fel i Uddevalla. Dörrfel i Köpenhamn. Fordonsproblem i Älvängen. Lokskada (godståg) mellan Hästveda och Osby. Signalfel på sträckan mellan Åmål och Säffle. Fordonsproblem i Enköping. Signalfel mellan Finnerödja – Laxå. Trafikstopp förbi Sävenäs pga en avgrävd kabel.

4 aug

Signalfel mellan Morgongåva och Järlåsa. Trafiktopp i Sävenäs pga en avgrävd kabel. Trafiken påverkades fortsatt av enkelspår mellan Hallsberg och Örebro C pga transformatorbyte. Fortsatt påverkan av måndagens signalfel mellan Fagersta och Ängelsberg. Sen avgång från Ludvika pga utebliven taxi för personal. Växelfel i Bor. Signalfel i Mölnbo. Låsning i ställverket i Kode. ATC-fel i Ånimskog. Tjuvbroms i Älmhult. Fordonsskada i Öxnered. Sen avgång pga planeringstekniska skäl. Sen avgång från Västerås pga byte av tåg. Tillbud i Flemingsberg. Olycka i Hasselfors. Överhettad kompressor i Fiskeby. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Signalfel i Säffle. Misstänkt påkörning mellan Skövde-Väring.  Utlöst kontaktledning och hjälpkraft mellan Moholm-Töreboda. Signalfel i norra änden i Hedemora. Flertalet spårledningsdel på sträckan Hovsta – Frövi. Godståg blev stående i Sellnäs.

5 aug

Det var fortsatt problem från gårdagens tågstopp mellan Moholm och Töreboda pga de skador ovädret orsakat. Signalfel mellan Herrljunga-Ljung. Multproblem i Örebro Södra. Signalfel i Ängelholm. Påkörd bom i Uppsala. Fordonsskada mellan Göteborg-Bohus. Signalfel mellan Märsta och Myrbacken. Fordonsskada i Fagersta. Ny klargöring i Örebro. Obehöriga i spåret i Helenelund. Fordonsskada i Floda. Fordonsskada i Stavre.

6 aug

Det var fortsatt problem från torsdagens tågstopp mellan Moholm och Töreboda pga de skador ovädret orsakat. Sen avgång från Stockholm C pga persontekniska skäl. Banarbete i Sundsvall. Obehöriga i spåret i Värnamo. Sen avgång från Hallsberg pga planeringstekniska skäl. Trafikstopp på Stockholm C pga rökutveckling (annan operatör). Påkörd bom i Grohed. Fordonsproblem i Floby. Begränsad framkomlighet (på norrgång) förbi Ulriksdal. Omloppsändring i Gävle. Växel ur kontroll i Vegeholm. Sen avgång från Falköping pga persontekniska skäl. Inväntade resenär på Stockholm C. Obehöriga i spåret i Hudiksvall.

7 aug

Det var fortsatt problem från torsdagens tågstopp mellan Moholm och Töreboda pga de skador ovädret orsakat. Obehöriga i spårområdet mellan Åmyran och Tjärnvik. Riven kontaktledning mellan Landskrona-Helsingborg. Otillåten stoppsignalspassage i Östersund. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsproblem. Spårledningsfel mellan Timrå – Skönvik. Trafikstopp på sträckan Gävle –Storvik (inkl. Storvik), och Gävle – Ockelbo pga polisingripande. Trafikstopp genom Alingsås pga obehöriga i spåret. Inväntade personal i Falköping. Obehöriga i spåret i Emmaboda. Signalfel i Lund. Obehöriga i spåret i Döjesbro. Inväntade resenärer i Stockholm. Inväntade resenärer i Falköping.