Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram
Bild över SJ-koncernens punktlighet mellan åren 2013 och 2018.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 24, 2019

10 juni

Signalfel mellan Mjölby – Mantorp. Växelfel i Varberg. Spårfel mellan Baggetorp och Högsjö. Växelfel på Göteborg C. Stopp i Köpmanebro. Trafikstopp på Malmö C pga bombhot och skottlossning. Trafikstopp på Malmö C pga polisingripande. Tågstopp på sträckan Jonsered Östra-Lerum pga obehöriga i spåret. Trafikstopp mellan Sundsvall och Härnösand pga en riven kontaktledning mellan Stavreviken-Solbacka. Trafikstopp Luleå-Boden pga ett trasigt godståg mellan Notviken-Gammelstad. Lokskada mellan Morgongåva-Järlåsa. Polis begärde trafikstopp genom Falköping pga obehöriga i spåret. Signalfel i Skänninge.

11 juni

Riven kontaktledning mellan Solbacka och Stavreviken. Signalfel mellan Helsingborg-Maria. Sen avgång från Hässleholm pga fordonsskada. Växelfel i Kungsbacka. Växelfel i Älvsjö. Fordonsskada mellan Örebro och Avesta Krylbo. Signalfel på uppspår mellan Stockholm S – Stockholm C. Fordonsskada på ett hjälpfordon i Munkedal. Beläggning på Göteborg C. Fordonsskada på ett godståg i Kolbäck. Signalfel/balisfel medförde ordergivning och stoppkörning på Öresundsbron. Siktfart genom Trollhättan pga obehöriga i spår. Trafikstopp mellan Emmaboda-Örsjö pga en olycka. Trafikstopp mellan Ytterby-Kode pga ett träd låg mot kontaktledning. Trafikstopp på sträckan Mellerud – Åmål pga brofel i Köpmannebro. Siktfart genom Vårgårda pga obehöriga i spår. Siktfart genom Nol pga obehöriga i spår. Signalfel i Baggetorp. Ställverksfel i Härnösand. Fordonsskada i Pepparholmen. Fordonsfel i Hagalund skapade sen avgång från Stockholm C. Fordonsskada mellan Stockholm C och Stockholm S. Låsning i ställverket i Västerås. Lokskada på godståg mellan Yttersjön och Ekträsk. Trafikstopp genom Kungsbacka driftsplats – Lekarekulle pga obehöriga i spår. Obehöriga i spårområdet i Hölö. Obehöriga i spårområdet i Linköping.

12 juni

Växelfelet i Kungsbacka. Stoppkörning på sträckan Emmaboda-Örsjö pga en spårbeläggning. Misstänkt olycka efter avgång Uppsala. Signalfel på båda spåren mellan Diö – Eneryda medförde stoppkörning och förseningar. Kontaktledningsfel i Ed. Signalfel utanför Morgongåva. Trafikstopp genom Rävlanda pga en otillåten stoppassage. Tågstopp genom Jönköping pga. obehöriga i spåret. Krypfart genom Borlänge pga. obehöriga i spåret. Signalfel Hallsberg – Pålsboda (båda spåren) och Hallsberg – Kumla (båda spåren). Signalfel på sträckan Gemla – Räppe. Signalfel mellan Hallsberg-Örebro. Transmissionsfel i Falun. Spårfel mellan Flen-Skebokvarn. En bil körde in i en bro mellan Gripenberg – Frinnaryd. Trafikstopp mellan Uddevalla – Ljungskile pga träd mot kontaktledningen. Spårbeläggning mellan Godegård och Degerön medförde stoppkörning och stora förseningar. Blixten slog ned i Laxå vilket orsakade signalfel och stoppkörning på bägge spåren. Enkelspårsdrift mellan Baggetorp och Katrineholm pga ytterligare ett signalfel. Stopp genom Nyköping på polisens begäran pga obehöriga i spåret.

13 juni

Signalfel på sträckan Skåre – Klingeryd. Stopp mellan Karlstad och Kil på grund av åska. Signalfel i Stenkullen. Signalfel mellan Surahammar och Hallstahammar. Signalfel mellan Järlåsa och Morgongåva. Signalfel i Kungsgården. Förseningar på sträckan Fagersta-Frövi pga ett signalfel i Krampen. Förseningar mellan Gävle-Sundsvall pga ett signalfel i Sunnäsbruk. Trafikstopp mellan Fagersta/Ängelsberg – Avesta Krylbo pga översvämningar i Snyten. Signalfel mellan Sandmon – Kil. Signalfel i Avesta Krylbo. Transmissionsfel i Kil. Otillåten stoppsignalspassage på Göteborg C. Fordonsskada mellan Uddevalla – Öxnered. Signalfel mellan Kilsmo – Pålsboda. Trafikstopp genom Kungsbacka pga obehöriga i spåret. Enkelspårsdrift Eldsberga – Furet pga ett elfel i Halmstad. Trafikstopp Kållered – Lindome pga befarad olycka. ATC-fel mellan Flen och Sala. Signalfel på sträckan Gemla – Räppe. Siktfart förbi Mölnbo pga obehöriga i spåret. Trafikstopp i Hyllie pga obehöriga i spåret.

14 juni

Enkelspårsdrift mellan Kilsmo och Högsjö pga kontaktledningsfel. Kontaktledningsfel mellan Håmojokk – Linaälv. Stoppkörning mellan Sunnäsbruk – Vallvik pga signalfel. Obehöriga i spåret i Leipobäcken, vilket medförde trafikstopp på sträckan Koijuvaara – Gällivare. Trafikstopp på sträckan Falköping-Stenstorp pga obehöriga i spåret. Multproblem på Stockholm C. Brofel i Trollhättan. Förseningar på sträckan Åby-Katrineholm pga signalfel på bägge spåren mellan Simonstorp-Strångsjö. Signalfel Uddevalla, detta på grund av en trasig isol. Trafikstopp Borlänge-Säter pga brand i banvallen mellan Gustafs och Stora Tuna. Förseningar Katrineholm-Hallsberg pga signalfel i Baggetorp. Förseningar Katrineholm-Flen pga. ett signalfel på uppspår i Stolpstugan. Obehöriga i spåret i Partille.

15 juni

Enkelspårsdrift på sträckan Moholm-Slätte pga ett brofel. Signalfel mellan Sala och Broddbo. Dörrfel i Halmstad. Siktfart mellan Jonsered – Partille pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spårområdet mellan Barkarby och Spånga. Misstänkt solkurva mellan Murjek och Tolikberget. Obehöriga i spårområdet mellan Ryssjöbrink och Nykvarn. Spänningslöst mellan Häggvik och Myrbacken. Siktfart mellan Aspen – Aspdalen pga obehöriga i spåret. Växelfel i Hölö. Riven kontaktledning mellan Stockaryd och Rörvik (annan operatör).

16 juni

Trafikstopp vid Örabäckem (Ljusdal – Ånge) pga fel på kontaktledningen. Multningsproblem i Göteborg. Stopp i trafiken förbi Enköping pga obehöriga i spårområdet. Otillåten stoppsignalspassage i Vingåker. Spänningslöst i Hallsberg. Fordonsskada i Stockholm C och i Västerås. Signalfel mellan Stockholm C och Stockholm södra. Obehöriga i spårområdet i Sävsjö.