Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 7, 2017:

13 feb
Fordonskada i Nordmaling. Spårbeläggning i Kållered. Sen avgång från Stockholm pga lokfel. Växelfel Hallsberg – Linddalen. Stopp i Björnfjell pga kontaktledningsfel. Fordonsskada i Södertälje. Olycka mellan Trångsviken och Storflon. Obehöriga i spåret i Nykvarn. Tågstopp på sträckan Mullsjö - Banke pga obehöriga i spåret. Fordonsskada strax söder om Hallsberg. 

14 feb

Spårfel i Mosselund. Signalfel mellan Lerum-Jonsered. ATC-fel vid avgång från Mariestad. Bromsfel i Köping. Balisfel i Flackarp. Enkelspårsdrift mellan Östansjö-Hallsberg. Enkelspårsdrift Lernacken – Svågertorp samt Lernacken – Hyllie pga ett spårfel. Bomfel strax norr om Uppsala. Omstart av ATC i Värmlandsbro, Spårfel mellan Håkanstorp-Grästorp.  Obehöriga i spåret mellan Helsingborg-Kävlinge. Enkelspår mellan Åkarp-Arlöv pga fordonsskada (annan operatör). Okänd påkörning i Kumla. Obehöriga i spåret mellan Flen – Sköldinge. Sen avgång från Stockholm C pga sen vändning.  

 

15 feb

Signalfel i Insjön. Sen avgång från Västerås pga lokfel. Siktfart förbi Skänninge pga obehöriga i spåret. Stopp i trafiken Nässjö-Alvesta pga ett växelfel i Rörvik. Misstänkt spårfel på sträckan Hasselfors-Laxå. Reducerad hastighet på sträckan Aplared – Hillared medförde förseningar på 10-15 minuter. Enkelspårsdrift Båstad – Norra – Förslöv pga akut banarbete. Förseningar i trafiken på sträckan Charlottenberg-Oslo pga ett signalfel. Signalfel på sträckan Ytterby - Säve. Växelfel i Hagalund. Växelfel på Hallsberg rangerbangård. Fordonsproblem i Flemingsberg. Växelfel i Partille. Obehöriga i spåret i Solna. Trafikstopp Knivsta-Uppsala pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret på Falun C.

 

16 feb

Misstänkt kontaktledningsfel på sträckan Gällivare-Sikträsk. Fordonsskada i Erikstad. Sen avgång från Västerås pga fordonsbyte. Stopp i tågtrafiken genom Olskroken på grund av obehöriga i spåret. Problem med hjälpkraften mellan Tjörnarp och Höör. Spårledningsfel i Sala. Godståg stannade mellan Frillesås-Lekarekulle i skyddssektion utan ström. Godståg körde på något okänt precis innan Floby, vilket orsakade tågstopp mellan Källeryd-Floby. Stopp för tågtrafik genom Höör pga transmissionsfel.

 

17 feb

Fordonsskada strax norr om Jakobshyttan, Trafikstopp på Malmö C pga obehöriga i spårområdet. Enkelspår mellan Åby-Norrköping pga elfel. Trafikstopp mellan Uppsala-Knivsta på polisens begäran pga obehöriga i spårområdet. Fordonsskada mellan Frövi och Örebro.

 

18 feb

Stopp Hallsberg-Mjölby pga trasig TIB-Regina strax norr om Jakobshyttan. Fordonsskada i Herrljunga. Växelfel i Strömtorp. Trafikstopp genom Upplands Väsby på polisens begäran pga ordningsproblem på plattformen. Sen avgång från Duved pga sjukdomsfall ombord.

 

19 feb

Trafikstopp Arlöv pga överskriden arbetstid på ett ställverksbyte. Banarbete Malmö- Lund drar över tiden. Multproblem på Stockholm C. Sen avgång från Stockholm C pga att man inväntar resenärer. Det är stopp i Tystberga på Nyköpingsbanan pga ett växelfel. Obehöriga i spåret vid Älvsjö. Sen avgång från Fagersta pga fordonsskada. Obehöriga i spåret mellan Kumla och Mosås. Misstänkt olycka mellan Tallåsen och Ljusdal . Otillåten stoppsignalspassage på väg ut från Stockholm C.