Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild över SJ-koncernens punktlighet mellan åren 2013 och 2018. 

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 16, 2019:

15 april

Växelfel på Linköping C. Fordonsproblem för annan operatör mellan Flen och Sköldinge. Signalfel i Hjärup. Fordonsproblem i Heby. Signalfel på Öresundsbron. ATC-fel i Malmö. Bromsfel i Uppsala. Spårledningsfel mellan Åkarp och Flackarp. Tågstopp mellan Kungsbacka-Hede pga gräsbrand intill spåret. Sen avgång från Stockholm C pga multproblem. Godståg fastnade mellan Eskilstuna och Kjula. Växelfel Kil. Kontaktledningsfel mellan Nykvarn-Ryssjöbrink. Spårbeläggning på Göteborg C. Trafikstopp mellan Skebokvarn-Flen pga en brand i banvallen. Trafikstopp Katrineholm-Strångsjö pga obehöriga i spåret. Spårfel i Hästveda. Otillåten stoppsignalspassage i Norrköping. Trafikstopp i Årstaberg pga obehöriga i spåret.

16 april

Brand i närheten av spåret mellan Ludvika och Klenshyttan. Växelfel i Arvika. Signalfel i Linköping. Siktfart i Kalmar pga obehöriga i spåret. Trafikstopp mellan Strömsbro-Oslättfors pga ett spårfel. Lokskada i Karlberg. Signalfel mellan Lund – Flackarp. Obehöriga i spårområdet i Hallstahammar. Växelfel i Katrineholm. 

17 april

Signalfel i Vedevåg. Fel tågväg i Brålanda. Fordonsskada utanför Strängnäs. Sönderkörda vägbommar i Knivsta. Tågstopp på sträckan Skåre-Karlstad pga fordonsskada på annan operatörs tåg. Signalfel i Tierp. ETC-fel vid avgång från Malmö.  Växelfel på Gävle C. Växelfel i Avesta/Krylbo. Obehöriga i spåret mellan Myrbacken – Knivsta. Signalfel i Ramlösa. Trafikstopp i Borlänge pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret vid Söderhamn västra. Fordonsproblem i Herrljunga. Lokproblem i Kungsör. Kompressorproblem i Linghem. Otillåten stoppsignalspassage i Olskroken. Siktfart begärt av polis på sträckan Jönköping – Tenhult pga obehöriga i spår. 

18 april

Växelfel i Södertälje Syd övre. Multproblem i Hagalund. Otillåten stoppsignalspassage på Göteborg C. Otillåten stoppsignalspassage vid Sävenäs. Växelfel mellan Partille och Sävens. Trafikstopp i Helsingborg pga obehöriga i spår. Växelfel på Göteborg C. Trafikstopp i Vingåker pga obehöriga i spåret. Elfel i Hållsta. Växelfel i Helsingborg. Växelfel på Gävle C. ATC-fel i Stora Höga. Obehöriga i spåret i Häggvik. Sen avgång Stockholm C pga fordonsskada. Banarbete drog ut på tiden på Göteborg C. Otillåten stoppsignalspassage i Göteborg Kville. Trafikstopp mellan Kimstad – Åby på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret mellan Skene och Borås. Riven kontaktledning vid Tomteboda. Misstänkt olycka i Strömsholm. 

19 april

Spårfel mellan Tystberga – Lästringe. Brosmfel mellan Ludvika och Smedjebacken. Inväntar ambulans i Älmhult. Obehöriga i spårområdet i Kvicksund. Otillåten stoppsignalspassage i Hallstahammar. Obehöriga i spårområdet mellan Nässjö och Bodafors. Fordonsskada i Skövde. Obehöriga i spårområdet i Uppsala. Kontaktledningsfel till följd av urspårning av godstågi Ånge. Fordonsskada i Linköping. 

20 april

Fortsatt trafikstopp pga gårdagens urspårning i Ånge. Spårfel mellan Kopparåsen – Vassijaure. Skredlarm mellan Vassijaure och Kopparåsen. Obehöriga i spårområdet mellan Hässleholm och Vätteryd. Trafikstopp Moholm – Väring pga en gräsbrand i närheten av spårområde.

21 april

Signalfel i Laxå. Växelfel i Fagersta. Stopp i tågtrafiken mellan Stolpstugan och Sköldinge pga befarat kontaktledningsfel. Spårfel i Salsta. Stopp i tågtrafiken i Burlöv pga obehöriga i spårområdet. Signalfel på Stockholm Södra. Bromsproblem i Uppsala. Rasvarsling i Stordalen.