Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 03, 2021

18 jan

Spårledningsfel i Årstaberg. Växel ur kontroll i Flackarp. Hjulskada på godståg i Varpenmossen. Växelfel i Åmål. Broproblem i Lyrestad. Okänt föremål mellan Herrljunga-Floby. Kompressorfel i Fagersta. Växelfel mellan Båstad och Förslöv. Spårvagnsolycka vid Gamlestaden. ETCS-fel i Kolmården. Låsning i ställverket i Lindesberg. Påkörd järnvägsbro i Osby. Trafikstopp mellan Hofors och Granstanda pga ett elfel. Lokproblem i Östersund. Signalfel Tenhult-Forserum. Fordonsskada i Smedby medförde tågstopp mellan Kalmar och Trekanten. Tågstopp Hillared-Borås pga fordonsskada (godståg). Sen avgång från Västerås pga sen leverans från verkstad. Spårbeläggning i Billesholm. Siktfart genom Örebro C pga obehöriga i spåret. Fordonsproblem i Karlstad. Fordonsskada i Sundsvall. Fordonsproblem i Örebro. Fel i växlingsplanen i Nyköping. Varmgångslarm i Stöde.

19 jan

Fordonsskada mellan Ulvstorp och Grimstorp. Signalfel i Toresta. Signalfel mellan Mölnbo och Gnesta. Signalfel mellan Linddalen och Laxå. Fordonsskada (godståg) i Grängesberg. Sen avgång från Sundsvall pga fordonsskada. Fordonsskada (Green Cargo) mellan Gräsberg och Rämshyttan. Växelfel i Bollnäs. Spårledningsfel Karlstad. ETCS-fel i Sala. ETCS-fel mellan Mellösa och Flen. Växelfel i Skönvik. Otillåten stoppsignalspassage i Agnesberg. Felaktigt vägskydd i Räppe. Nedfallet träd har orsakat trafikstopp mellan Stöde och Nedansjö. Trafikstopp mellan Timrå och Skönvik pga hjulskada. Spräckt frontruta i Lund. Annan operatör körde mot stopp mellan Skönvik och Birsta. Spårledningsfel mellan Mora-Garsås. Växelfel i Alvesta. Polisingrepp ombord i Borlänge. Fordonsproblem i Uppsala. Godståg fick fordonsproblem i Hussjöby. Urspårning på bangården i Eskilstuna. Obehöriga i spårområdet i Burlöv. Signalfel i Högbysjön. Obehöriga i spårområdet i Märsta. Fordonsskada mellan Solna och Karlberg. Sen avgång från Katrineholm pga avhysning av resenär. Fordonsskada i Björnlunda.

20 jan

Fordonsskada i Sundsvall. Enkelspårsdrift mellan Stenstorp - Regumatorp pga fordonskada (annan operatör). Sen avgång från Örebro södra pga fordonsskada. Signalfel i Morgongåva. Fordonsskada vid framväxling till plattform i Västerås. Signalfel i Vargön. Signalfel i Laxå. Signalfel i Åkarp innebar stoppkörning och mindre förseningar. Spårbeläggning i Åkarp. Vägskydd mellan Isätra – Sala ur funktion. Hjulskada (annan operatör) Leksand – Insjön. Spårfel vid Lidnäs (Nässjö – Alvesta). Älgkollision i Järpen. Otillåten stoppsignalspassage mellan Gransta och Storvik. Fordonsfel i Karlberg. Trafikstopp genom Uddevalla C på grund av obehöriga i spårområdet. Fordonsproblem (godståg mellan Korsnäs och Ryggen. Sen avgång från Borlänge pga fordonsskada. Godståg fastnade i backen utanför Eskilstuna. Spårledningsfel mellan Pilgrimstad och Brunflo. ATC-problem mellan Simonstorp och Strångsjö.

21 jan

Sen avgång från Eskilstuna pga personaltekniska skäl. Signalfel mellan Mantorp och Mjölby. Godståg fastnade i Oslättfors, vilket innebar trafikstopp. Problem med ER1 i Norrköping. Bromsproblem i Malmö. Trafikstopp Grängesberg pga loksakad på godståg. ETCS-problem på Stockholm C. Spårfel i Knivsta. Kompressorfel i Storvik. Signalfel mellan Alvesta-Blädinge. Avstängd trafik mellan Uddevalla och Strömstad pga hårda vindar. Sen avgång från Sundsvall pga hårt väderförhållande. Godståg fastnade mellan Korsnäs – Ryggen. Spänningslöst i Kristinehamn. Spårledningsfel Laxå. Spårledningsfel på nedspår i Laxå. Tågstopp Kil-Karlstad pga att en lastbil körde in i en bro och fastnade. Dörrfel mellan Kållered och Lindome. Fordonsfel i Sundsvall. Otillåten stoppsignalspassage i Lund. Dörrfel i Kungsör. Ambulans begärde trafikstopp förbi Heby. Polisen begär krypfart mellan Linköping – Vikingstad pga obehöriga i spårområdet. Stopp i trafiken mellan Tunneby och Älmhult pga befarad olycka (annan operatör). Signalfel i Duvbo. Rälsbrott på nedspår mellan Kallhäll och Kungsängen innebär enkelspårsdrift.

22 jan

Trafikverket stängde av banan mellan Uddevalla och Strömstad pga hårda vindar. Inställda tåg mellan Sundsvall och Umeå pga hårda väderförhållanden. Multproblem på Stockholm C. Signalfel i Stora Tuna. Beläggning mellan Torbacken-Varpemossen. Dörrfel i Vänersborg. Rälsbrott mellan Kungsängen och Kalhäll. Sen avgång från Västerås pga lokfel. Sen avgång från Gävle pga personaltekniska skäl. Signalfel i Agnesberg. Signalfel Eldsberga-Kistinge. Signalfel Åby – Simonstorp. Trafikstopp Gävle – Hilleby pga problem med en bärlina till kontaktledningen. Siktfart mellan Eskilstuna – Kjula pga obehöriga i spåret. Bromsfel i Herrljunga. Trafikstopp i Kimstad befarad olycka (annan operatör). Tågstopp mellan Ställdalen och Kopparberg pga fordonsskada (annat bolag). Balisfel/signalfel i Stehag. Rökutveckling i en vagn i Bollnäs. Fordonsproblem (godståg) mellan Mellösa och Hällforsnäs. Trädpåkörning mellan Gällö och Pilgrimstad. Inväntan godståg i Hämrasviken.

23 jan

Tågstopp mellan Vargön-Grästorp pga att tåg kört på ett grenverk. Felaktig tågledning i Brunflo. Lokproblem i Järpen. Trafikstopp i Forsbacka pga transmissionsfel. Polisingrepp pga stöld på tåg i Katrineholm. Djurpåkörning i Mellansjö.

24 jan

Sen avgång från Östersund pga extra lokväxling. Sen avgång från Linköping pga personaltekniska skäl. Signalfel Sundbyberg – Spånga. Omstart av fordon i Södertälje. Reducerad hastighet pga eventuellt obehöriga i spåret mellan Simonstorp - Åby. Trafikstopp i Norrköping pga obehöriga i spår. Sjukdomsfall i Västerås. Signalfel i Mölnbo. Dörrfel i Kil. Våld ombord i Strängnäs medförde sen avgång från Eskilstuna. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Sen avgång från Undersåker pga fordonsskada. Sen avgång från Hallsberg pga fordonsskada. Sen avgång från Flen pga bromsfel. Obehöriga i spårområdet mellan Mellösa och Silinge. Obehöriga i spårområdet i Lund.