Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Här publiceras finansiell information

Kalendarium

Finansiell information kan beställas i ett formulär på denna sida eller genom att skicka ett brev till SJ AB, Stab Ekonomi, 105 50 Stockholm. Vid frågor hänvisas till SJ presstjänst på tel 010-751 51 84.

2021

10 februari 2022
Rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021

16 mars 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021

27 april 2022
Rapport för första kvartalet 2022
Årstämma 2022

15 juli 2022
Rapport för andra kvartalet 2022

28 oktober 2022
Rapport för tredje kvartalet 2022

Flerårsöversikt

Femårssammandrag för SJ-koncernen. I filen nedan hittar du en tabell över SJs finansiella nyckeltal.

Flerårsöversikt (pdf)

Beställ års- och hållbarhetsredovisning

2018
2017

Kontakt

Ann-Marie Boberg
IR-ansvarig
Tel: 010-751 50 34, SMS: 070-003 21 02

E-post: ann-marie.boberg@sj.se

För frågor kring din resa med SJ, vänligen kontakta SJs kundservice på 0771-75 75 75.