Viktigt för dig som reser till eller från Stockholm Central

Mellan den 25 juni och 19 augusti arbetar Trafikverket med spåren söder om Stockholm Central. Södergående tåg stannar och avgår från Stockholm Södra eller Flemingsberg istället för Stockholm Central.

Vad innebär det här för dig?

Under banarbetet säljer vi inte Endagsbiljett, 10-biljett eller 50-biljett. Du behöver köpa någon annan typ av biljett, vi rekommenderar våra övriga pendlarbiljetter eller enkelbiljetter. Du köper enkelbiljetter på startsidan.