Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Buntbiljett på SJ-tåg

Biljetten är opersonlig och gäller för 10 eller 50 enkelresor i valfri riktning mellan två orter för en eller flera personer på företaget. 

Finns för resa med SJ Snabbtåg i 1 eller 2 klass. 10-biljetten finns även för resa med SJ InterCity och SJ Regional i 1 eller 2 klass.

10-biljetten är giltig i 90 dagar och 50-biljetten i 180 dagar. Resenär anges vid varje bokning.

Så här köper ditt företag en elektronisk buntbiljett

Logga in här på sj.se och gå till SJ Biz Företagsportal. Välj Köp Pendlarbiljetter & årskort och köp buntbiljetten med ert företagsavtal. Välj Pendlarbiljett och fyll i den sträcka ni vill köpa buntbiljett för. Välj resenär som referens, biljetten är opersonlig, för varje bokning anges sedan en resenär.

Buntbiljett Buntbiljett

Buntbiljett

10 eller 50 enkla resor i valfri riktning mellan två orter.

Så här använder ni buntbiljett

För att boka resa med buntbiljetten, välj sträcka och ange resenären. Lägg till Elektronisk buntbiljetten som periodbiljett. Ange buntbiljettens biljettnummer och det telefonnummer som angavs när buntbiljetten köptes.

Se kvarvarande saldo

För att se hur många resor som finns kvar på buntbiljetten, gå in på Min resa och ange det bokningsnummer och telefonnummer som buntbiljetten köptes med.

Bokningsregler för buntbiljett

Man kan endast boka resor i valfri riktning mellan de två stationer som angavs när buntbiljetten köptes. Bokningar kan endast göras inom det tidsintervall som biljetten är giltig.

Återbetalning vid avbokning

Outnyttjade resor kan återbetalas om återköpet görs inom buntbiljettens giltighetstid. Bokningsavgiften återbetalas inte. Återköp kan enbart göras via SJ Kundservice.