Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Lägg till eller ta bort rapportmottagare

Varje kvartal får ni en rese- och miljörapport som visar hur stora utsläpp ni besparat miljön genom att resa med SJ.

Här kan du lägga till eller ta bort rapportmottagare, förändringen slår igenom på kommande rapport. Handläggningstiden är 1-2 dagar.