Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Enklare för kunder till Lifestyle Capital att resa klimatsmart

SJ och Lifestyle Capital har ingått ett nytt partnerskap med syfte att erbjuda företag och organisationer rabatterade tågresor med SJ. Genom ett enkelt bokningsförfarande kan kunder hos Lifestyle Capital nu resa snabbt och klimatsmart i stora delar av Sverige.

Många företag är intresserade av att minska sin klimatpåverkan. Att göra sina affärsresor med tåg är ett enkelt steg i den riktningen.

Lifestyle Capital erbjuder finansiell rådgivning som hjälper företag att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar i syfte att uppnå en tryggare framtid.

Genom tjänsten Lifestyle Access får kunderna även tillgång till ett stort antal företagsanpassade och kvalificerade tjänster och förmåner. Allt för att göra sitt företagande enklare och effektivare. Från och med hösten 2022 är det möjligt att boka rabatterade tågresor med SJ i Lifestyle Access.

När SJ i början av året frågade affärsresenärer varför de väljer att resa med tåg svarade 61 % att det främsta skälet är att restiden kan användas till arbete. Att tåget har mindre klimatutsläpp än alternativa färdsätt var det skäl som ökade mest jämfört med 2019. Hela 58 % väljer tåget av klimatskäl. Det tredje viktigaste anledningen att välja tåget, med 45 %, var att tågstationerna ligger centralt. Källa: SJs Affärsreserapport från februari 2022.