Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Några ord från våra kundansvariga

2021 - Året med de många snabba vändningarna

2021 blev speciellt, för alla och envar, och även för oss på SJ. Desto längre året gick desto mer började vi återgå till något som många kallar det nya normala, för att sen återigen se hur restriktionerna kom tillbaka.

Roligast av allt under året var att våra kunder successivt började resa med oss igen. Framför allt var det fritidsresandet som kom tillbaka starkast. Stundtals var resandet större än före pandemin.

Under hösten återvände även våra affärsresenärer till tåget. Glädjande är att fler företag och organisationer än tidigare väljer tåget. Det är främst hållbarhet som driver denna utveckling, men möjligheten att arbeta ombord väger också tungt.

På SJ ägnade vi 2021 åt att förbättra och förenkla för våra affärsresenärer. En av de förbättringar som vi vill lyfta fram lite extra är att vi har renoverat våra lounger i Stockholm, Göteborg och Malmö. På önskemål från våra resenärer har vi nu sett till att det finns bättre förutsättningar för att arbeta eller koppla av före eller efter resan.

Vi har också lanserat nya direkttågslinjer: från Göteborg hela vägen till Solna, Borås till Stockholm och Trollhättan till Stockholm. Vi har lanserat det första nyrenoverade X 2000 som nu är i trafik mellan Göteborg och Stockholm.

Under 2022 kommer nästa nya X 2000 ut på spåren. Det kommer bland innebära ökad kapacitet på populära linjer. Under året blir det till och med möjligt att resa med SJs nya nattåg från Stockholm hela vägen ner till Hamburg.

Vi vill skicka ett stort tack till alla er som reste med oss under 2021. Vi ser fram mot att träffas än mer under 2022, även om nuvarande rekommendationer kanske skjuter på det något. Så väl mött på tågen – framtidens sätt att resa!

SJ Försäljning

Våra medarbetare på SJs försäljningsavdelning