Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Folkhälsomyndigheten

Här får de anställda betalt för att ta tåget.

Folkhälsomyndigheten är första myndighet i Sverige med att betala ut en tågpremie till alla anställda som väljer tåget i tjänsten. På det sättet har tågresandet mellan myndighetens kontor i Solna och Östersund tredubblats på bara ett år.

Folkhälsomyndigheten har länge haft en policy om att tjänsteresor som är under 50 mil ska göras med tåg. Men myndigheten är uppdelad på två orter – Solna och Östersund – och mellan dessa är det 55 mil.

När fackordföranden Jim Werngren, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten, för ett par år sedan var med och omförhandlade myndighetens reseavtal, började han och några andra i styrelsen att titta på hur man skulle kunna minska flygresorna till fördel för tåget. Vid den tidpunkten skedde 95 procent av resorna mellan Östersund och Stockholm med flyg. De gick till botten med statistiken från myndighetens resor under 2015 och 2016, och fann att det inte bara fanns miljömässiga vinster med tåget – utan även ekonomiska.

– Det vi såg var att inrikesresorna med tåg i genomsnitt kostade 650 kronor enkel resa, medan flyget kostade det dubbla. Och då var inte ens anslutande transporter till och från flyget medräknade, säger Jim Werngren.

Förslaget som utmejslades handlade om att de som valde tåget i resor i tjänsten skulle få ekonomisk ersättning – en tågpremie. Diskussionerna med ledningen gav gott gensvar, och den 1 oktober 2017 blev Folkhälsomyndigheten den första statliga myndigheten i Sverige med en tågpremiemodell. Resultatet blev att tågresorna under 2018 totalt ökade med 44 procent, och tredubblades mellan de två kontoren. Och 2019 blev Folkhälsomyndigheten en av mottagarna av SJ:s miljödiplom.

Jim Werngren, Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Tog med miljöengagemanget till jobbet

Tågpremien fungerar så att den som väljer tåget framför andra transportmedel för resor på över 50 mil får 550 kronor per enkelresa. En resa fram och tillbaka mellan Solna och Östersund ger alltså den anställde en premie på 1 100 kronor som beskattas tillsammans med månadslönen.

– Dessutom såg vi över kompensationen för restid vid endagsförrättning, så med det nya avtalet blir den olika stor beroende på hur lång restid man har. Förut fick man 500 kronor i endagstillägg. Nu får man ett maximalt lönetillägg på 800 kronor om arbetsdagen inklusive resa överstiger 14 timmar, säger Jim Werngren.

Som mikrobiolog med expertis inom resistent tuberkulos reser han en hel del i tjänsten. Men för ett par år sedan bestämde han sig för att sluta flyga helt. Det var också en faktor som motiverade honom att försöka få Folkhälsomyndigheten att främja tjänsteresor med tåg.

– När man kommer till jobbet så ska man inte behöva lämna sitt engagemang eller omställning till hållbar livsstil hemma. Arbetsplatsen ska kunna erbjuda bra alternativ så att du som medarbetare inte förlorar på att ta klimatansvar även i din yrkesroll. Där finns det mycket som statliga myndigheter kan göra.

På räls till möten i Europa

Idag tar Jim Werngren tåget ut i Europa när det är dags att delta i vetenskapliga konferenser eller möten inom internationella samarbeten. Tjänsteresorna bokas normalt av en resebyrå som myndigheten anlitar. Men i början märktes en ovana hos resebyrån att ens föreställa sig tåget som ett alternativ utanför Sveriges gränser. De fortsatte att ge flygalternativ istället.

– Så då bokade vi mycket själva via Deutsche Bahns hemsida och sedan skickade vi det till resebyrån och visade. Så de började lära sig hur man gör, konstaterar Jim.

Under de långa resorna ner till kontinenten passar han på att jobba.

– Det funkar bra. Det blir inte en massa avbrott. Är vi fler som åker ihop så kan man planera in att göra förberedelser och ha möten ombord också. Det är väldigt trevligt.

– Och i vintras åkte jag tåg till Sankt Petersburg för ett symposium. På väg tillbaka passade jag på att ha möte med kollegor i Helsingfors. Man kan ju passa på med en arbetslunch när man ändå är ute.

Tåget blir en arbetsplats

Joakim Strandberg, chef för enheten för drogprevention, är baserad på Folkhälsomyndighetens kontor i Östersund. Enheten han basar över har hälften av personalen i Östersund och hälften i Solna, vilket innebär att han då och då behöver göra resor mellan orterna. När han tar tåget passar han på att jobba.

– Det är lugnt och funkar bra, och i och med reseavtalet har vi ju fördelen att kunna välja första klass om vi vill. Nackdelen är att man kanske inte har konstant internetuppkoppling. Det får man vara beredd på.
Som anställd på en myndighet finns det också av säkerhetsskäl vissa hinder att använda sig av publikt Wi-Fi. Detta löser man antingen genom eget Wi-Fi, eller genom att under resan jobba med nedladdade dokument.
Han ser flera fördelar med att ta tåget i jobbet – att kunna börja jobba direkt ombord, och ta sig ända in i centrum på nästa destination, utan incheckningar och säkerhetskontroller som på flyget. Dessutom innebär resan 100 000 gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med att ta flyget tur och retur.

– Men det kan vara svårt att hinna fram till ett möte morgonmöte. Då måste man antingen flyga tidigt på morgonen eller ta nattåget. I reseavtalet har vi ett tillägg om att man får boka egen sovkupé om man reser på natten, säger Joakim Strandberg.

Han hoppas att trenden med fler tågresor inom myndigheten ska hålla i sig, och tror att det till delvis beror på hur trafiken och renoveringsarbetena mellan Stockholm och Östersund ser ut framöver.

– Någon gång kanske vi kommer till en punkt då vi tycker att det har blivit så invant med tågresor att vi inte behöver premien. Men nu tror jag att den är ett bra incitament.  

Text: Karin Wallén

Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten