Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Trendrapport affärsresande på tåg

Affärsresandet med tåg skjuter i höjden

Affärsresenärerna reser alltmer med tåg på sina affärsresor. SJs affärsresebokningar har i vinter ökat med 21 % jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan. Sommarens hetta och miljöfokus har gett affärsresandet på tåg en extra skjuts i vinter.

Miljödebatt och möjligheter att arbeta ombord bakom ökat tågresande

Att affärsresenären kan arbeta ombord är den främsta anledningen till att välja tåg framför andra färdmedel. Det uppger över hälften av affärsresenärerna (51 %) i SJs färska Sifo-undersökning. 49 % uppger bekvämlighet och 42 % miljön. (Fler än ett svarsalternativ möjligt i undersökningen).

Att det är ett bra val för miljön att åka tåg har länge varit ett faktum. Men klimatdebatten och den varma sommaren har gjort att affärsresenärerna i ännu större utsträckning än tidigare väljer tåget. Enligt SJs Sifo-undersökning säger 20 % av affärsresenärerna att de reser mer miljövänligt än tidigare.

I samma undersökning uppger 17 % av affärsresenärerna att de arbetar mer ombord än tidigare. Denna trend gör att fler väljer tåget på affärsresan både på stora linjer som Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg och på orter där många arbetspendlar. Allt fler som bor på orter som till exempel Linköping, Norrköping och Gävle väljer att påbörja och avsluta sin arbetsdag på tåget.

10 i topp – Varför väljer du tåget framför andra färdmedel?

Frågan är ställd till de som åker på tjänsteresa.

 1. Möjlighet att arbeta ombord – 51 %
 2. Bekvämt – 49 %
 3. Miljövänligt – 42 %
 4. Enkelt – 32 %
 5. Nära en station jag reser ifrån – 21 %
 6. Prisvärt – 18 %
 7. Säkert – 15 %>
 8. Mysigt – 13 %
 9. Möjlighet att äta ombord – 13 %
 10.  Kort restid från dörr till dörr – 10 %

Källa: SJs Sifo-undersökning, nov 2018, 1001 respondenter och riksrepresentativt underlag. Flera svarsalternativ möjliga.

Så påverkar klimatdebatten affärsresenärerna:

Var tredje väljer tåget framför bilen

Den pågående klimatdebatten påverkar såväl de enskilda affärsresenärerna som företagens resepolicys. Den vanligaste effekten av affärsresenärernas ökande fokus på miljön är att de väljer tåget framför bilen. Var tredje affärsresenär, 33 %, uppger att de väljer tåget framför bilen när så är möjligt. När samma fråga ställdes för ett år sedan var siffran betydligt lägre, 14 %. 29 % säger att de väljer tåget framför flyg när så är möjligt – att jämföra med 24 % för ett år sedan.

Att SJ ser ett ökat intresse för miljökalkyler hos företagskunder påverkar också efterfrågan på tågresor. Fler väljer tåget när de vet att 50 000 tågresor mellan Göteborg och Stockholm ger samma koldioxidpåverkan som en enda flygresa. Motsvarande siffra för bilen är 25 000 tågresor.

Så påverkas affärsresenärernas resande

 1. Ja, jag väljer tåg framför bil när så är möjligt – 33 %
 2. Ja, jag väljer tåg framför flyg när så är möjligt – 29 %
 3. Nej, inte på resan men desto mer hemma – 26 %
 4. Ja, jag väljer en så miljösmart bil som möjligt (miljöbil, bränslesnål bil) – 19 %
 5. Ja, jag väljer helst ett miljövänligt transportsätt – 14 %
 6. Ja, jag väljer hotell med miljömärkning, certifiering – 12 %
 7. Nej, jag tänker sällan på miljön, varken hemma eller på resan – .9 %
 8. Nej, jag tänker aldrig på miljön hemma eller på resan – 7 %
 9. Tveksam, vet ej – 2 %
 10. Annat – 1 %

Källa: SJs Sifo-undersökning, nov 2018, 1001 respondenter och riksrepresentativt underlag. Svaret avser de som åker på tjänsteresor. Frågan är ställd: Tänker du mer på miljön när du reser i Sverige? Flera svarsalternativ möjliga.

Affärsresenärernas mest populära tåglinjer

Mest populära linjen: Stockholm–Malmö–Stockholm

Den mest populära linjen bland affärsresenärer är Stockholm–Malmö–Köpenhamn, där resandet ökat med 10 % det senaste året. Att linjen är populär hos affärsresenärer beror på att den knyter ihop starka näringslivsregioner som Mälardalen, Östergötland, Småland och Öresundsregionen. Linjen passerar orter som Norrköping, Linköping, Nässjö och Alvesta samt skapar direktförbindelser till Copenhagen Airport.

Stockholm–Göteborg är också en populär linje hos affärsresenärer, bland annat tack vare att det finns många avgångar att välja på. Att restiden är under tre timmar, vilket gör den konkurrenskraftig mot flyget, bidrar också till att affärsresenärerna gärna väljer tåget på sträckan. På tredje plats återfinns Stockholm–Sundsvall–Umeå. Att Region Västernorrland har minskat sitt flygresande till Stockholm med 80 % de senaste sex åren bidrar till en ökat tågresande på linjen. I Sundsvall finns även en rad statliga verk, med stort fokus på hållbarhet. SJ utökar trafiken med 50 % mellan Sundsvall och Stockholm till följd av den ökande efterfrågan, på söndagar med 80 %.

5 i topp – affärsresenärernas mest populära linjer

 1. Stockholm–Malmö–Köpenhamn
 2. Stockholm–Göteborg
 3. Stockholm–Sundsvall–Umeå
 4. Stockholm–Västerås–Örebro–Göteborg
 5. Stockholm–Karlstad–Oslo

Källa: SJs statistik gällande affärsresor ackumulerat senaste året fram till och med 28 november 2018. I SJs statistik inräknas avtalskunder som reser första och andra klass.

Kraftig ökning av nattågsresorna mellan Stockholm och Malmö

Affärsresorna på nattåget mellan Stockholm och Malmö har ökat med 19 % det senaste året. Intresset fortsätter att öka lavinartat i vinter. Bokningsökningen är hela 41 % för resor under december–februari, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

En förklaring är att allt fler kombinerar nattåg och dagtåg på affärsresan. Många tycker att det är bekvämt att gå ombord på tåget på kvällen, vakna upp på morgonen och kunna börja sina möten direkt. Därefter kan de åka tillbaka med tåg och utnyttja tiden till att avsluta arbetsdagen. Även på nattåg norrut ser SJ stora ökningar.

Nattåg vid vatten.

Årets bubblare – tåglinjerna som ökade mest

Göteborg–Malmö–Köpenhamn är den linje som ökat allra mest i popularitet bland affärsresenärerna senaste året, 11 %. Linjen har blivit populär tack vare nya snabbtågsavgångar och kortare restid genom tunneln i Hallandsås. Fler affärsresenärer väljer bort bilen och reser med tåg när tågresan både är snabbare och säkrare än bilen. De slipper dessutom parkeringsbekymmer och kan utnyttja tiden ombord till att jobba.

Att Åre lockat till sig allt fler entreprenörer har bidragit till att affärsresorna på linjen Stockholm–Östersund–Åre har ökat med 10 % senaste året. Lika stor procentuell ökning har Linköping–Stockholm–Gävle. En förklaring är den ökande arbetspendlingen och att fler reser med tåg till Arlanda från både Linköping och Gävle.

Bubblare – affärsreselinjerna som ökar mest

 1. Göteborg–Malmö–Köpenhamn ...................11 %
 2. Stockholm–Östersund–Åre ...........................10 %
 3. Linköping–Stockholm–Gävle........................10 %
 4. Stockholm–Malmö–Köpenhamn ...................4 %
 5. Stockholm–Göteborg .......................................2 %

Källa: SJs statistik gällande affärsresor ackumulerat senaste året fram till och med 28 november 2018. I SJs statistik inräknas avtalskunder som reser 1 och 2 klass.

7 affärsresetrender på tåg

Ökat intresse för att arbeta ombord

Intresset för att arbeta ombord har ytterligare ökat det senaste året. I SJs Sifo-undersökning säger 19 % av affärsresenärerna att de arbetar mer på tåget än tidigare och bara 1 % att de arbetar mindre. 

Miljöfaktorn bidrar till ökat tågresande

Affärsresenärerna påverkas av klimatdebatten. I SJs Sifo-undersökning uppger 20 % att de reser mer klimatsmart på grund av att de vill värna om miljön.

Mer flexibilitet efterfrågas

Flexibilitet blir allt viktigare för affärsresenärerna. Om ett möte slutar tidigare eller senare vill de enkelt kunna boka om sin biljett. SJs nya biljett, som utan kostnad gör det möjligt att boka om till tidigare eller senare avgång, blev en succé. Biljetten kan köpas i SJs app av den som har företagsavtal.

Jobbmöjligheter ombord ökar tågpendling

Det ökande intresset för att arbeta ombord har fått arbetspendlingen att öka. Fler än tidigare börjar och slutar arbetsdagen på tåget med arbetsgivarens goda minne och pendlar från orter som ligger inom ett par timmars restid från Stockholm, till exempel från Linköping, Norrköping, Västerås, Katrineholm, Eskilstuna och Gävle.

Nattåg mer intressant för affärsresenärer

Att åka nattåg har blivit ett alltmer intressant alternativ för affärsresenärerna. Vinterbokningarna av affärsresenärer på sträckan Stockholm–Malmö har fördubblats. Affärsresenärernas intresse för att åka nattågen till och från Norrland och Jämtland har också ökat. Genom att åka nattåg kan affärsresenären på ett bekvämt sätt komma fram på morgonen och börja sina möten direkt och kan sedan åka tillbaka på eftermiddagen och utnyttja tiden till att avsluta arbetsdagen.

Resenären vill välja själv!

Resenären styr i större utsträckning än tidigare vilket färdmedel som ska väljas. I 62 % av fallen beslutar alltid eller oftast resenärerna om val av färdmedel. I 26 % av fallen är det alltid eller oftast arbetsgivaren eller arbetsgivarens resepolicy som styr valet. Detta enligt en kundundersökning från SJ.

Digitalt fokus

Affärsresenärerna har allt större digitalt fokus. De affärsresenärer som bokar direkt hos SJ använder i stor uträckning appen, som är enkel att använda till bokning av avtalsbiljetter. Många digitala lösningar som SJ har lanserat de senaste åren har sitt ursprung i önskemål hos affärsresenärerna, allt från chipp till röststyrning och möjlighet att boka lokal anslutningsresa direkt i appen.

Tågvärd viserar resenär med chipp i handen.

Tågvärd viserar resenär med chipp i handen.

Trendskiftet: Klimatoro får affärsresenären att välja tåget

Allt fler väljer att ta tåget framför flyget eller bilen för affärsresan, och en stor anledning till det är miljön. Det visar en ny undersökning från SJ framtagen tillsammans med Sifo. 42 % av de tillfrågade som åker tåg i tjänsten svarade att miljövänligheten gör att de väljer tåget framför andra färdmedel. De enda kategorierna som hamnade högre var bekvämligheten och möjligheten att arbeta ombord.

Var femte tillfrågad affärsresenär berättar att de reser mer miljövänligt än tidigare. Anledningen till det är bland annat oro för klimatet efter den heta sommaren och de bränder och torkan som följde i dess fotspår.

33 % av affärsresenärerna säger även att de numer väljer tåget framför bilen, en rejäl ökning då den siffran för ett år sedan låg på 14 %. Samma sak gäller flyg, där 29 % väljer tåg i första hand. Det är en ökning med 5 % sedan samma tid förra året.

Affärsresandet ökar: ”Det är en lyx att åka nattåg”

Allt fler väljer att göra affärsresor med tåg och framförallt nattresor. Det visar en studie från SJ och Sifo. Ett ökat klimattänk och förra årets varma sommar tros ligga bakom ökningen.

Anna Kågedal är en av de som, istället för en tidig flygresa, väljer att ta nattåget från Stockholm till Malmö. Och hon är inte ensam. Vinterbokningarna på sträckan har ökat med hela 40 %, jämfört med samma period förra året.

– När jag åker nattåget går jag hemifrån en kvart innan tåget går, sedan vaknar jag och är framme. Det är en lyx att åka nattåg, säger hon. Att flyga är mycket krångligare. 

Största fördelen med affärsresor med tåg, istället för med andra färdmedel, är möjligheten att arbeta ombord. Det anser över hälften av de tillfrågade affärsresenärerna. 17 % anser också att de arbetar mer ombord än vad de gjorde tidigare.

– Jag jobbar bra och tycker det är trevligt, säger Anna som reser flera gånger i månaden i jobbet.

Anna på nattåg

Anna väljer att resa med nattåget från Stockholm till Malmö framför tidiga flygresor.