Access denied {{userModel.firstName}}

You are not authorised to access this page

SJ Öresund

Det finns massor av spännande arbeten att söka på järnvägen i södra Sverige.

Vill du arbeta i en framtidsbransch?

SJ har fått uppdraget att köra och underhålla Öresundstågen från december 2020 och åtta år framåt. Det behöver vi din hjälp med. Verksamheten kommer att drivas av det helägda dotterbolaget SJ Öresund AB och totalt kommer det att finnas fler än 100 lediga jobb att söka inom uppdraget.

Järnvägen är viktig för att tackla flera av samhällets utmaningar. Det handlar till exempel om klimatfrågan och möjligheten att pendla bekvämt mellan arbete och bostad i en region. Järnvägsinfrastrukturen tillhör också ett av de områden där samhället satsar allra mest resurser. Genom att arbeta på SJ Öresund är du med och bidrar till en hållbarare framtid.

SJ Öresunds målsättning är att Öresundståg ska få en ökad attraktionskraft och bidra till tillväxt och ökad livskvalitet i södra Sverige. Nöjda medarbetare är en viktig förutsättning för att vi ska uppnå det. Vi vet att medarbetare som trivs med arbetet leder till nöjda resenärer.

Linjekarta Öresund

Två länder. Tre linjer. Sex regioner. 54 stationer.

I mars 2020 påbörjade vi rekrytering av 100 tjänster för tågvärdar

Från och med december 2020 kommer bemanningen ombord på Öresundstågen att utökas med fler tågvärdar för ökad service. Därför kommer SJ Öresund att påbörja annonsering/rekrytering utav 100 tågvärdstjänster under maj/juni. Därefter kommer rekrytering att ske löpande fram till trafikstart.

Tjänsterna kommer att vara stationerade i Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona.

Här kommer de nya tjänsterna att finnas sökbara. De tjänster som rör Öresundståg är uppmärkta.

Här hittar du också Mantenas lediga tjänster

Nya tjänster att söka

De nya tjänsterna kommer att finnas i Malmö, Hässleholm, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Kalmar och Karlskrona. Vi kommer bland annat att söka olika chefsbefattningar, specialister, tågvärdar, fordon- och underhållspersonal, växlare samt fordonsstädare. Från och med december 2020 kommer bemanningen ombord att utökas med fler tågvärdar för ökad service och allt fordonsunderhåll kommer succesivt att flyttas till Hässleholm. Därför kommer det att finnas många tjänster som tågvärd och inom fordon och underhåll att söka.

Här kan du söka bland aktuella tjänster i hela SJ AB. De som gäller SJ Öresund är tydligt utmärkta.

Resenärer på Malmö Central

100 personer rekryteras till ny depå i Hässleholm

Onsdagen den 25 september ingick SJ Öresund och Mantena ett partnerskapsavtal där Mantena kommer att ansvara för underhållet av Öresundstågen från december 2020.

SJ Öresund och Mantena kommer att anställa över 100 nya medarbetare för att jobba som fordonsingenjörer inom underhållsplanering och styrning; chefer och arbetsledare; reparatörer och felsökare; fordonsstädare; klottersanerare samt inom lagerhantering och växling.

Vill du vara med och skapa förutsättningarna för en punktligare Öresundstågstrafik i den helt nya och toppmoderna tågverkstaden i Kärråkra utanför Hässleholm så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

SJ bildar nytt bolag för Öresundstågtrafiken

SJ etablerar ett dotterbolag, SJ Öresund AB, som får i uppdrag att hantera Öresundstågstrafiken. Bolaget kommer att ha helhetsansvaret för trafikplanering, drift och trafikledning, personal, underhåll och ersättningstrafik för Öresundstågen. Anders Gustafsson är utsedd till vd för bolaget

Anders Gustafsson

Om SJ Öresund

SJ Öresund ingår i SJ-koncernen och ägs av moderbolaget SJ AB. Avtalet med Öresundståg innebär ett helhetsansvar för trafikplanering, drift, personal, underhåll och ersättningstrafik. Avtalsperioden är åtta år, från december 2020 – december 2028, med option på ytterligare två år.

SJ Öresunds huvudkontor kommer att finnas i Malmö.

Fram till att trafiken startar i december 2020 förbereds verksamheten tillsammans med beställaren enligt en fastställd tidplan.

Öresundståg

Huvudmän för trafiken med Öresundståg inom Sverige är Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik. Huvudmännen samverkar genom det gemensamägda bolaget Öresundståg AB.

Bolagets uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, däribland avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling för Öresundstågstrafiken.

Skånetrafiken levererar dessutom vissa tjänster till bolaget för den operativa uppföljningen

I Danmark är det Trafikstyrelsen som är huvudman. Tågen körs av svensk operatör i Sverige och av dansk operatör i Danmark. Personalbyten sker omväxlande i Köpenhamn och Malmö. Fordonsunderhållet utförs för närvarande av DSB i Köpenhamn.

I relation till Danmark har Region Skåne rollen som övergripande avtalspart från svensk sida.