Access denied {{userModel.firstName}}

You are not authorised to access this page

 

 

 

Ta tog og gjør
et godt klimavalg!

En enkel måte å minske dine utslipp av CO2 er å bytte ut fly- eller bilreiser med togreiser. Å bytte til tog er også et av de tiltakene som har størst effekt. Du behøver ikke bytte til tog mange ganger før du har spart hundretalls kilo med CO2-utslipp.

Her forklarer vi hvorfor det er sånn. Forhåpentligvis bidrar det til at du får enda mer lyst til å velge tog neste gang du har mulighet.Opprinnelig publisert på sj.se


Hvor langt kan du reise på 1 gram CO2?

Du kan gå, sykle eller seile, men om du vil komme enda kjappere frem og fremdeles være klimasmart kan tog ofte være et godt alternativ. Visste du for eksempel at én flyreise kan avgi like mye CO2-utslipp som 40 000 togreiser på samme strekning?

En enkel måte å forklare forskjellene mellom transportmidler på er å ta utgangspunkt i ett gram CO2 og regne ut hvor langt du kommer med de ulike alternativene. En togpassasjer kan reise 30 mil før CO2-utslippet utgjør ett gram. En vanlig bil ville stanset etter 16 meter. Et fly ville knapt kunne starte motoren.

 

Kun fornybar energi

Ettersom de fleste av våre tog kjører på elektrisitet forårsaker ikke trafikken i seg selv noen CO2-utslipp. I gjennomsnitt vil SJs tog dermed ha et utslipp på 0,0033 gram CO2 per person som transporteres én kilometer i et av våre tog.

Det er også verdt å merke seg at absolutt all energi vi bruker er fornybar. Det betyr at den kommer fra vind og vann. Halvparten av denne elektrisiteten er miljøsertifisert hvilket betyr at det stilles ytterligere krav til selve produksjonen, for eksempel at den ikke skal tørrlegge vassdrag og at det skal bygges egne passasjer for fisk og andre arter som lever i vann. Våre reiser i Sverige har hatt sertifiseringen “Bra Miljöval” i over 20 år.

 

Slik ser regnestykket ut

Beregningene under tar utgangspunkt i at elektrisiteten vi kjøper kommer fra fornybare kilder (vannkraft). De er i samsvar med internasjonale standarder som angir hvordan man skal regne utslipp fra transport, for eksempel EN 16258 eller Greenhouse Gas Protocol.


Energibruk for tog = 0,055 kWh/personkilometer.

Tallet viser til et gjennomsnittlig X 2000-tog.

Kilde: SJ (målinger i reell trafikk)


CO2-utslipp fra produksjon av vannkraft = 0,059 gram CO2/kWh.

Tallet inkluderer tap i det allmenne el-nettet og jernbanenettet.

Kilde: Vattenfall EPD 2018 (Environmental Product Declaration) for produksjon av vannkraft.

 

CO2-utslipp for tog

0,055*0,059 = 0,0033 gram CO2/personkilometer.

Som eksempel kan vi vise hva det betyr for togstrekningen Stockholm-Gøtebørg, som er 455 km. Da blir regnestykket seendes slik ut: 0,0033 gram CO2/personkilometer = 1,5 gram CO2 for en togreise på denne strekningen.

 

CO2-utslipp for fly

59 kilo CO2 for en flyreise mellom Stockholm Arlanda og Gøteborg Landvetter.

Kilde: SAS Emission Calculator.

 

CO2-utslipp for bil

1 person i bilen = 122 gram CO2/km

2 personer i bilen = 61 gram CO2/km

Kilde: Transportstyrelsen (svenske veimyndigheter). CO2-utslipp for gjennomsnittlig ny bil i 2018.

 

 

Kilde: https://www.sj.se/sv/om/om-sj/klimatsmart.html