Access denied {{userModel.firstName}}

You are not authorised to access this page

Etablering av SJ i Norge

SJ knytter Skandinavia sammen

SJ Norge AS

 

SJ bringer mennesker nærmere hverandre

I en verden der alt digitaliseres har det fysiske møtet mennesker imellom blitt viktigere enn noen gang. Derfor eksisterer SJ. Muligheten til å reise effektivt mellom hjem, jobb, skole og andre forpliktelser er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Uten SJ ville folks liv rett og slett blitt litt vanskeligere å leve. SJ er et viktig selskap for mange, og det er vi stolte av! Vi i SJ vil være tilstede der mennesker er og bringe dem nærmere hverandre, hver eneste dag. 

SJ knytter Skandinavia sammen

Når jernbanemarkedet i Norge nå endres ønsker SJ å bidra i den utviklingen. Vi har lang tradisjon med å knytte de skandinaviske landene og deres hovedsteder sammen, og med det forenkle reisene til utrolig mange mennesker på en miljøvennlig måte. For at Skandinavia skal fortsette å blomstre er det avgjørende at mobiliteten mellom våre land, regioner og større og mindre byer stimuleres og forenkles. Siden 2015 har SJ kjørt hurtigtog mellom Oslo og Stockholm. De siste to årene har antall reisende på denne strekken økt med 25 prosent.

Pålitelig, enkelt, menneskelig og behagelig 

SJ har mange års erfaring med å drive persontrafikk med tog i et avregulert marked, både kommersielt under eget
varemerke og regional kollektivtrafikk på oppdrag fra regionale trafikkmyndigheter. Vi opererer innenfor alle typer persontrafikk med tog inkludert pendler- og regiontog rundt storbyer, intercity- og hurtigtogstrafikk, og nattog. Vi møter daglig hundretusenvis av reisende som forventer en pålitelig reise (og det får de – 88 prosent av våre tog går i tide, som gjør oss like
punktlige som verdens mest punktlige flyselskap) som samtidig skal være behagelig.

SJ sin ambisjon er å være reisepartneren som tar godt vare på hver eneste person, og som gjør reisene tilgjengelig for alle. Alt vi gjør gjennomsyres av parolene våre, som er pålitelig, enkelt, menneskelig og behagelig. Vi vil være med å utvikle samfunnet for menneskenes skyld. Vi har eksistert lenge (og har 160 års erfaring med tog som sannsynligvis bare er starten på reisen vår) og det vil vi fortsette å gjøre som våre kunders langsiktige partner.

Lokalt nærvær

Gjennom etableringen av SJ i Norge håper vi å kunne øke tilstedeværelsen i markedet gjennom anskaffet trafikk samtidig som vi i enda større grad enn i dag kan få lette menneskers reise mellom Norge og Sverige. Gjennom SJ Norge AS vil vi kombinere lokalt nærvær og markedskompetanse med lang erfaring i et avregulert togmarked, og med det skape gode forutsetninger for nære relasjoner med innkjøpere, fylker, kollektivtransportoperatører, samarbeidspartnere og reisende.

SJ Norge AS er et heleid datterselskap innen SJ konsernet. Selskapet ledes av et separat styre bestående av styremedlemmer med solid erfaring og kunnskap om norske forhold. Dette er avgjørende for å sikre at virksomheten vår svarer til både innkjøperes, kunders og andre interessenters behov på best mulig måte. SJ Norge As vil videreutvikle SJ sin virksomhet på det norske markedet slik at vi blir en naturlig aktør som bidrar til å utvikle den norske jernbanesektoren mot større kundeorientering, høyere effektivitet og økt sikkerhet.

Helhetsperspektiv

SJ styres ut ifra et verdiskapende helhetsperspektiv og driver oppfølging på seks kontrollområder i virksomheten: medarbeidere, partnerskap og ressurser, samfunn, kunder, prosess og finans. For hvert kontrollområde fins det egne langsiktige strategiske mål.

Engasjerte medarbeidere med de rette forutsetningene for å møte våre kunders forventninger er helt nødvendig. For at kundene skal gjenkjenne seg i møte med oss, engasjerer vi ansatte med ulik bakgrunn og erfaring.

For at SJ skal kunne utvikle og levere reiseopplevelser som kunder og reisende setter pris på er samarbeidet med leverandører og partnere helt sentralt. Siden punktlighet er så viktig er det også gjennom samarbeid med partnere at SJ har muligheten til å skape størst verdi.

SJ skaper verdier for kunder og reisende gjennom å forstå, forutse og deretter tilfredsstille deres behov. For å få bedre innsikt rundt hva kunder og reisende forventer gjennomføres både målinger og dialog med kunder regelmessig.

En av SJ viktigste holdbarhetsmål er å oppnå en punktlighet på 95 prosent innen 2020. Vi fortsetter å jobbe med det vi kan påvirke selv. Sammen med andre i bransjen arbeider vi for at vilkårene for hele jernbanebransjens punktlighet skal bli bedre.

For å leve opp til kundenes og passasjerenes forventninger, og eiers krav til avkastning, er en langsiktig bærekraftig lønnsomhet en forutsetning. Ved å nå både våre finansielle og ikke-finansielle mål skaper vi rom for helt nødvendige fremtidige investeringer.

Risikobevissthet og engasjement er kjernen i SJ sikkerhetskultur. EU sitt sikkerhetsdirektiv og nasjonal regulering i Sverige, Danmark og Norge utgjør grunnlaget for arbeidet. SJ har lenge hatt en systematisk tilnærming til sikkerhet, trafikksikkerhet og beredskap som dekker alle deler av vår organisasjon, inkludert våre partnere.