Access denied {{userModel.firstName}}

You are not authorised to access this page

SJ i Finland

SJ för människor närmare varandra varje dag

SJ vill köra tåg i Finland

När Finland nu öppnar upp för konkurrens för persontrafik på vissa utvalda sträckor vill SJ vara med och etablera sig på den finska marknaden.

Kort om SJ

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Därmed skapas möjligheter för människor att bo och arbeta eller studera på olika platser och resa på ett enkelt och hållbart sätt.

För 160 år sedan avgick SJs första tåg från Göteborgs central. Idag kör vi dagligen 1 200 avgångar från 284 stationer – från Narvik i norr till Köpenhamn i söder och från Stockholm i öst till Oslo i väst.
SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg och erbjuder tågresor i egen regi och på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter.

SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. Ett exempel är SJs dotterbolag SJ Götalandståg, som har uppdraget att köra pendel- och regionaltåg i Västsverige.

SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås och alla resor med våra tåg är märkta med Bra Miljöval. SJ är ett modernt, digitalt och hållbart företag.

Om SJ i Finland

I Finland vill SJ bidra till att utveckla och förbättra tågtrafiken för resenärerna. Vårt huvudsakliga mål är att förenkla hela resan från A till Ö.  Vi vill skapa förutsättningar för att du som kund ska få uppleva en hel och sömlös resa. Det ska vara en positiv upplevelse från stunden då du köper din biljett till dess att du är framme. Och du ska alltid känna att vi tar hand om dig på bästa möjliga sätt.  

För att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt handlar det mesta om att lyssna till dig som kund och att förstå vad som är viktigt för dig. Detta är en grundläggande förutsättning för att lyckas.  

Helsinfors kyrka och hamn

Kort om upphandlingen

Den första upphandlingen om tågtrafik i Finland är Närtågen i Helsingfors. Beställare är Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT. Närtågen har 60 miljoner resenärer varje år och är en viktig ryggrad i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Upphandlingen förväntas avgöras under våren 2020 och det nya avtalet ska börja gälla sommaren 2021.