Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 23, 2018:

4 juni

Spårfel i Tösse pga spårfel. Fortsatt dåligt spårläge mellan Maria-Helsingborg sen gårdagen. Banarbetet i Åby drog över tiden. Olycka i Flemingsberg (inte SJ). Spänningslöst och därmed stopp i tågtrafiken till och från Nässjö. Spårbeläggning i Alvesta. Solkurva mellan Nybro-Kalmar. Kontaktledningsfel mellan Linaälv och Gällivare. Obehöriga i spår i Flemingsberg. Växelfel på Göteborg C. Obehöriga i spåret i Malmö. Stopp i trafiken mellan Ljungskile-Svenshögen pga spårfel på sträckan. Brand mellan Strångsjö – Katrineholm. Brand nära järnvägen medförde stopp i tågtrafiken mellan Strömstorp – Björneborg. Fel på plankorsning i Viala. Växelfel mellan Habo – Mullsjö. Obehöriga i spårområdet i Norrköping. Signalfel mellan Simonstorp – Åby.

5 juni

Fordonsskada i Växjö. Fordonsproblem i Dingtuna. Fordonsskada på ett godståg på sträckan Alvesta – Blädinge. Bromsfel i Läggesta. Tryckluftsfel i Strängnäs. Signalfel mellan Hovsta och Örebro. Brand på flertalet ställen mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Trafikstopp på sträckan Bräcke – Bispgården på grund av bränder på flera håll. Stopp förbi Hovsta pga obehöriga i spåret. Brand på olika ställen mellan Ljusdal och Ånge under hela eftermiddagen. Bromsfel i Flemingsberg. Siktfart mellan Avesta Krylbo pga att det pyr i en slipers. Stopp i trafiken mellan Rosshyttan och Sala pga brand. Spårbeläggning i Liseberg. Tillbud till olycka mellan Kopparberg – Borlänge. Signalfel mellan Malmö och Köpenhamn.

6 juni

Riven kontaktledning i Spånga. Växelfel i Fagersta C. Trafikstopp mellan Storvik – Granstanda pga fordonsskada på ett godståg. Trafikstopp mellan Åby – Getå på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Bromsfel i Linköping. Omstart i Katrineholm pga styrfel. Bromsfel som tillfälligt stoppar tåget mellan Hovsta och Örebro. Olycka i Höör. Tågstopp genom Säffle pga brand nära spåren. Signalfel Stenkullen.

7 juni

Solkurva på Malmö godsbangård orsakade tågstopp mellan Malmö-Lund. Kontaktledningsfel på sträckan Storsund – Korsträsk. Växelfel i Grästorp. Varmgångslarm i Värmlandsbro. Strömlöst i Köpenhamn. Fordonsfel i Bålsta. Trafikstopp mellan Malmö och Lund pga solkurva. Kompressorfel i Tomteboda. Dörrfel i Mjölby. Obehöriga i spårområdet i Åby.

8 juni

Obehöriga i spårområdet i Hässleholm. Signalfel mellan Snickarbo och Avesta Krylbo. Spårbeläggning vid Olskroken norrut på Västra stambanan. Enkelspårsdrift mellan Förslöv-Ängelholm pga ett spårfel i Viarp. Brand nära spåret Hökmora. Fordonsskada Västerås, Eneryda, Värmlands bro och Töreboda. Tåghaveri vid Norra Bantorget. Omstart i Nykvarn. Trafikstopp i Eskilstuna och västerut. Solkurva i Kattarp.

9 juni

Signalfel mellan Herrljunga-Vårgårda. Elfel i Ånge. Dörrfel i Falköping. Elfel söder om Ånge. Fordonsskada i Skövde. Signalfel på Göteborg C. Dåligt spårläge i Lund. Otillåten stoppsignalspassage i Svartvik. ATC-fel i Bälgviken. Brandlarm i Stockholm C. Fordonsskada stoppade trafiken på sträckan Göteborg-Liseberg. Tågstopp begärs av polis på sträckan Åkarp Norra – Arlöv sedan ungdomar har kastat föremål på passerande tåg.

10 juni

Solkurva mellan Frändefors-Brålanda. Stopp i trafiken mellan Kil-Edsvalla pga brand i närheten av spåret. ATC-fel i Sävedalen. Fordonsskada på annan operatörs tåg blockade större delarna av Öxnered. Fordonsskada i Älmhult. Fordonsproblem i Folkesta. ATC-fel i Malmö. Kontaktledningsrivning i Blaker.