Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 41, 2018:

8 okt

Växelfel i Stenkumla. Fel lagd tågväg vid Tullinge och Kungsör istället för Björnkulla respektive Kvicksund. Obehöriga i spårområdet i Nyköping. Signalfel i Kopparberg. Obehöriga i spårområdet i Västerås. Trafikstopp i Arlöv pga ett transmissionsfel. Spårledningsfel i Sandared. Spårfel mellan Arlöv och Åkarp. Trafikstopp i Karlstad pga en otillåten stoppsignalspassage av en annan operatör. Tågstopp inne på Mariestads driftplats pga obehöriga i spåret. Tågstopp på sträckan Hindås-Rävlanda pga att ett godståg drabbas av spårhalka. Älgkrock vid Sparreholm. Bromsfel i Ockelbo.

9 okt

Sen avgång att vänta från Västerås pga fordonsfel. Dåligt spårläge i Knivsta. Signalfel i Gävle. Växelfel i Boden. Stillbild i Frövi. Signalfel mellan Moradal och Ånge. Ko på spåret mellan Rörvik och Grevaryd. Bromsfel i infarten Uppsala. Olycka vid Stockholm Södra. Spårbeläggning i Öxnered. Fordonsskada i Kållered. Trafikstopp förbi Ockelbo pga obehöriga i spåret. Signalfel i Vargön. Lövhalka på Nyköpingsbanan. Lövhalka mellan Avesta Krylbo och Rosshyttan.

10 okt

Växelfel vid Göteborg C. Trasig frontruta i Västerås. ATC-fel mellan Munktorp och Kolbäck. Stoppkörning mellan Kattarp pga växelfel mellan Ängelholm och Helsingborg. Enkelspårsdrift mellan Hallsberg och Pålsboda. Signalfel i Flen. Belagd spårledning mellan Brännarp – Biskopstorp. Trafikstopp i Sävenäs för en havererad buss vid Åkareplatsen. Signalfel genom Åmål pga spårbeläggning. Spårfel i Ställdalen. Trafikstopp mellan Åmål – Mellerud pga transmissionsfel i Ånimskog. Signalfel i Frövi. Signalfel i Mariedamm. Signalfel i Kopparåsen. Fordonsskada på Norra Bantorget. Signalfel i Alingsås. Dörrfel i Södertälje. Trafikstopp mellan Tornhill och Malmö pga misstänkt olycka.

11 okt

Kontaktledningsfel mellan Fiskeby och Kimstad. Spårbeläggning i Värmlands Bro. Multningsproblem på Stockholm C. Otillåten stoppsignalspassage i Strömsholm. Trafikstopp pga olycka i Flen. Fordonsskada i Ludvika. Signalfel i Vartofta. Trafikstopp mellan Hudiksvall-Via pga ett godståg som står på linjen med fordonskada. Trafikstopp mellan Tällberg-Mora pga ett godståg som står på linjen med fordonskada.

12 okt

Transmissionsfel i Boxholm. Stopp i trafiken i Alväng pga en uppkörd växel. Tågstopp i Borås. Trafikstopp i Björnfjell pga ett urspårat arbetsfordon. Växelfel i Hinsnoret. Tågstopp mellan Värmlandsbro-Säffle pga signalfel/transmissionsfel. Spårledningsfel i Storvik. Fordonsfel i Hofors. Växelfel förbi Östansjö. Fordonsskada vid Värmlands Bro. Fordonsfel i Ludvika. Signalfel i Älvsjö. Omriktarfel vid plattformen i Flemingsberg. Signalfel mellan Västerås C-Västerås norra. Trafikstopp mellan Borås - Fristad (Herrljunga) pga fordonsfel. Sen avgång från Gävle pga fordonsfel. Fordonsskada i Gällö. Obehöriga i spårområdet i Kumla.

13 okt

Trafikstopp mellan Hallsberg-Örebro pga en befarad påkörning i Kumla. Trafikstopp mellan Bräcke-Gällö pga att det var spänningslöst på sträckan. Obehöriga i spåret i Gnesta. Växelfel i Jönåker. Trafikstopp i Gamlestaden pga obehöriga i spåret.

14 okt

Ett banarbete i Flen blev inte klart i tid. Trafikstopp på sträckan Borås – Sandared samt Borås – Fristad (Herrljunga). Växelfel i Sundbyberg medför enkelspårsdrift. Trafikstopp på sträckan Moholm – Väring pga brand i ställverket (blocksignalskiosker). Signalfel mellan Värmlands Bro – Säffle. Multningsproblem i Linköping. Trädpåkörning mellan Trångsviken och Mörsil. Olycka i Upplands Väsby.