Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.
Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 6, 2018:

5 feb

Stopp på Botniabanan. Signalfel i Älvsjö. Spårledningsfel i Ekolsund – Grillby. Tågstopp mellan Bryngenäs-Algutsgården pga brandlarm i en omformarstation. Kompressorfel i Virsbo. Växelfel i Kolbäck. Signalfel i Floby. Enkelspårsdrift Floby-Herrljunga. Växelfel mellan Orrskog-Marma. Otillåten stoppsignalskörning vid växling från Göteborg C. Hastighetsnedsättning vid Linghem pga obehöriga i spåret. Växelfel i Stenstorp. Växelfel i Falköping. Hastighetsnedsättning mellan Drömme – Hämrasviken pga mycket snö. Avsyning av banan i Flemingsberg pga misstänkt bromsfel.

6 feb

Hastighetssänkning mellan Drömme - Hämrasviken pga mycket snö. Urspårning i Gnarp vid växling. Otillåten stoppsignalskörning i Ryggen. Sen avgång från Västerås pga multproblem.  Växelfel på Göteborg C. Signalfel på Stockholm södra.  Växelfel i Lindekullen. Tågstopp genom Sävenäs pga obehöriga i spåret. Spårfel på sträckan Karlstad-Kil. Stopp i trafiken mellan Kävlinge-Landskrona Östra pga obehöriga i spåret. Trafikstopp mellan Mora – Garsås. Fordonsskada i Lingbo. Rälsbrott i Lidlund. Godståg fastnade i backen upp till Kolmården.

7 feb

Tågstopp mellan Forserum-Nässjö pga växelfel, vilket innebar inställda tåg på delsträckor. Växelfel i Fiskeby. Fordonsproblem i Uppsala. Stopp i trafiken genom Åmål pga signalfel. Spårledningsfel i Katrineholm. Sen avgång från Gävle pga multproblem. Kompressorfel vid plattformen i Norrköping. Fordonsskada efter växling i Köpenhamn. Fordonsskada i Överby. Enkelspår Södertälje Syd - Flemingsberg pga misstänkt hjulskada mellan Malmsjö-Flemingsberg. Växelfel på Stockholm.  Spårfel mellan Eskilstuna – Örebro.  Fordonsskada i Örebro. Spårfel mellan Mosås – Kumla. Spårfel mellan Stockholm – Gävle. Signalfel i Stenungsund. Stora förseningar pga enkelspår mellan Södertälje Syd – Stockholm.

8 feb

Stopp i trafiken vid Göteborg C pga obehöriga i spåret vid Olskroken. Signalfel i Hållsta. Stoppkörning genom Stenungsund pga signalfel. Fordonsproblem i Hallsberg. Fordonsskada i Arbrå. Signalfel i Frövi. Fordonsskada vid Gemla. Växelfel i Uddevalla. Sönderkörd vägbom i Duvbo. Signalfel vid Södertälje Syd. Otillåten stoppsignalskörning i Katrineholm. Växelfel i Alingsås. Signalfel mellan Åkarp-Flackarp. Hjulskada i Degerbäcken. Förseningar i trafiken Stockholm-Stockholm Södra pga ett spårledningsfel. Tågstopp mellan Säffle – Mellerud pga ett signalfel i Åmål. Enkelspårsdrift mellan Skövde-Regumatorp pga fordonsskada på godståg. Växelfel i Vingåker. Tekniska fel med tågskyddssystemet i Svedje norr om Härnösand. ATC-fel i Fagersta. Inväntade ambulans i Halmstad pga sjuk resenär. Otillåten stoppsignalskörning i Duved.

9 feb

Ett av våra tåg fastnade i skyddssektion strax innan Alingsås. Växelfel i Mellerud. Sen avgång från Göteborg. Fordonsskada i Lerum. Stoppkörning i Nässjö. Sen avgång pga problem med multning på Stockholm C. Stopp i trafiken genom Skälebol på BJ-banan innebar förseningar för tågen mot/till Halden samt Karlstad och Göteborg. Fordonsproblem i Linköping. Tågstopp mellan sträckan Ängelholm-Vegeholm begärt av polis och räddningstjänsten. Stopp i trafiken mellan Säter-Vikmanshyttan pga att ett godståg körde på en älg. Stopp mellan Storvik-Granstanda pga att ett tåg har fastnade. Lokproblem på Arlanda. Godståg fastnade mellan Koler och Storsund. Hastighetsnedsättning mellan Huddinge och Flemingsberg pga obehöriga i spårområdet.

10 feb

Fordonsfel i Rättvik. Stopp i Tomteboda övre pga obehöriga i spår. Stopp i trafiken i Huddinge på räddningstjänstens begäran. Älgpåkörning i Stora Tuna. Problem med hjälpkraften mellan Nyckelsjön-Stjärnhov, påverkar främst norrgående tåg. Fordonsfel i Stuvsta.

11 feb

Siktfart mellan Bankeryd-Jönköping pga obehöriga nära spåret. Signalfel mellan Garsås och Mora. Nedsatt hastighet mellan Mellby och Hässleholm efter att passerande tåg har hört missljud från spåret. Fordonsfel i Stjärnhov, som ledde till en evakuering. Stopp i trafiken genom Ängelholm pga. obehöriga i spåret. Signalfel mellan Skänninge och Mjölby. Fordonsskada i Ånge.