SJs punktlighetsarbete i november

Punktlighet för respektive tågtyp, i jämförelse med 2011

Fjärrtåg

November 12

92 %

November 11

92 %

Regionaltåg

November 12

91 %

November 11

87 %

Snabbtåg

November 12

90 %

November 11

91 %

Punktlighet

Punktlighetsstatistik

Större trafikpåverkande händelser:

  • 6 november: 1500 meter kontaktledning revs ner i Köping. Stopp i tågtrafiken förbi Stockholm central då elmatningen från Vattenfall inte fungerade, vilket ledde till många och stora förseningar.
  • 7 november: Signalfel vid Tegelbacken ledde till många och stora förseningar.
  • 9 november: Trafikverket genomför underhållsarbete på sträckan Väring–Töreboda under perioden 9 november–9 december. Detta banarbete medförde sänkt hastighet och enkelspårsdrift med förseningar som följd.
  • 11 november: Datorfel i Trafikverkets utrustning på sträckan Eskilstuna–Södertälje syd. Ett godståg körde på ett arbetsfordon mellan Hestra och Gnosjö, vilket medförde tågstopp hela dygnet.
  • 14 november: Olycka i Sollentuna medförde totalstopp i tågtrafiken med stora följdförseningar som följd.
  • 15 november: Riven kontaktledning i Sollentuna mellan Linköping och Norrköping. Rälsbrott i Munktorp och stopp för tågtrafiken på sträckan Kolbäck–Valskog där tågen beräknades tappa 30–60 minuter.
  • 17 november: Totalstopp för tågtrafiken på grund av en olycka mellan Hässleholm och Lund.
  • 18 november: Kraftig rökutveckling på ett SJ 2000-tåg som stod på Stockholm central medförde stora förseningar.
  • 20 november: En kranbil körde in i en bro strax norr om Nyköping vilket orsakade stopp i tågtrafiken.
  • 30 november: Växelfel i Blackvreten söder om Arlanda medförde förseningar.

Punktlighetsredovisning enligt branschpraxis

Vi följer svensk branschpraxis vid redovisning av vår punktlighet.

Läs mer om punktlighet på Tågoperatörernas webbplats Läs mer om punktlighet på Trafikverkets webbplats
  Utskriftsvänlig sida