Punktskrift på SJ 3000-tåg

Olika tågtyper

Våra tåg är sinsemellan mycket olika. I tidtabellen finns lite information, men det behövs mer.

Här försöker vi beskriva tågen utifrån ditt perspektiv, till exempel viktiga frågor om hur du får information och vilken service du kan förvänta dig samt vilka specialplatser och hjälpmedel som finns ombord.

Fysiska förutsättningar på tågen

X 2000

Personalen ombord har sin tjänstekupé i samma vagn som bistron, vagn nummer 5. I varje vagn finns också en display som visar klockan, om toaletten är upptagen och namnet på nästa station när tåget närmar sig stationen. På X 2000 finns också hörslinga som förstärker utropen. Vagnarna är oftast numrerade 1–7 med 1 klass i vagn 1 och 2. När många vill resa med X 2000 sätter vi ihop två tågsätt och numreringen blir då 1–7 och 8–14. Ett tåg med sju vagnar har två rullstolsplatser.

Vagnskiss X 2000 (pdf)

SJ 3000

Personalen ombord har sin tjänstekupé i samma vagn som bistron. Tåget har breda vestibuler innehållande en skärm med information om tågets position samt aktuell tid. Tåget har en smart rullstolslyft som du enkelt kan använda. På SJ 3000 finns också hörslinga som förstärker utropen. Alla skyltar ombord har punktskrift. Tåget har två rullstolsplatser.

Vagnskiss SJ 3000 (pdf)

SJ InterCity

SJ InterCity är oftast av äldre modell där vagnarna ser olika ut. Informationen ropas enbart ut via högtalare och det finns inte heller någon hörslinga. Personalen går igenom tåget och kontrollerar biljetterna och tjänstekupén är placerad i någon av vagnarna. I länken finns information om de olika vagnstyper som ett SJ InterCity kan vara utrustat med.

Läs om SJ InterCity, äldre vagnar (pdf)

SJ Regional

SJ Regional kan vara antingen tåg av äldre modell, moderna dubbeldäckare eller Reginatåg. I de tre länkarna nedan beskrivs var och en för sig. För att veta vilken tågtyp som är planerad att trafikera den sträcka du har tänkt åka måste du ringa till 0771-75 75 75 (tonval 1) för att få information om det.

Läs om Regional, äldre vagnar (pdf)Läs om dubbeldäckaren (pdf)Läs om Regina (pdf)

SJ Nattåg

SJ Nattågen består av ligg- och sovvagnar. Vissa nattåg har en vagn som är anpassad för rullstol. På- och avstigning kräver användning av en plattformslyft. Plattformslyftar finns inte på alla stationer och inte på stationerna norr om Uppsala. För att få information om vilka avgångar den anpassade vagnen finns med i och vilka stationer som är möjliga att åka till och från ringer du 0771-75 75 75.

Läs om SJ Nattåg, anpassad vagn (pdf) Läs om SJ Nattåg
  Utskriftsvänlig sida